• BIST 2.490,24
 • Altın 972.141
 • Dolar 16.6242
 • Euro 17.4732
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alım ilanı 2019

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alım ilanı 2019
Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alım ilanı 2019

Sivas Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alım ilanına başvuru yapabilmeler için genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

Özel olarak ise, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 yılına ait, Lise mezunları için KPSSP94 be Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Yapılacak sınav tarihi itibari ile 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Zabıta memuru kadrosu için B sınıfı, ehliyete sahip olmak ve İtfaiye eri pozisyonu için ise, sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak şartları aranacak.

SİVAS BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.
S.
N.
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 15 İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği, Sivil
Savunma ve
İtfaiyecilik, Acil
Yardım v
2
1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
1.7-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.1-İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu
Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta
Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
2.3-657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme -aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıylaerkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte İtfaiye Eri için ve Zabıta Memuru için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
2.4- Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.5- İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
2.6- İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre
belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuz internet sitesinden temin edilecektir.(www.sivas.bel.tr)
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
3
• Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri tasdik edilebilir.
4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Adaylar www.sivas.bel.tr internet adresi 
4
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday
sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
-İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
-Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta Memuru sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların
atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet
sitesinden ilan edilecektir.
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
-Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
-Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
-Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
-Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet sitesinden
ilan edilir.
-Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve
yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
5
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu haber toplam 1810 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.