• BIST 11064.85
 • Altın 2559.282
 • Dolar 33.0331
 • Euro 35.9507
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

165 sözleşmeli personel istihdamı sağlayacağını belirtti.

165 sözleşmeli personel istihdamı sağlayacağını belirtti.
Araştırma Hastanesi bugün yayımlanmış olan kılavuza göre 165 sözleşmeli personel istihdamı sağlayacağını belirtti.

Araştırma Hastanesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve temizlik personeli kadrosunda kadrolarında 165 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Adayların 2022 yılı KPSS sınavından lise P93 önlisans P94 ve lise P3 olmak üzere en az tapan puan olarak 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adayların son başvuru tarihi itibariyle istenilen başvuru şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

Kamu Personeli Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

İlana başvurular 13 Mart 2023 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru adayları başvurularını üniversitenin Kocaeli Üniversitesi Resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak yapacaklardır. Başvurunun son günü 17.00’dan sonra başvurular alınmayacaktır.


Memur Alımı Başvurularının Değerlendirilmesi Nasıl Olacak?

Kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır. KPSS puanlarının eşit olması halinde ise önce mezun olan adaylardan alım yapılacaktır. Bir ihtimale karşı her iki durumunda eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adayların işe alımları gerçekleşecektir.

Atanmaya hak kazanmış olan adayların kamu kurumu tarafından belirlenecek olan işe başlama evraklarını yine açıklanacak olan zamanda istenilen yere teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atama haklarını yitireceklerdir. Ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup adayların ilgili duyuruları takip etmesi istenmektedir. Teslim edilmesi gereken başvuru belgeleri kılavuzda başvuru adayları için açıklanmıştır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B
maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli
personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla
alım yapılacaktır.
KADRO
NO
KADRO
UNVANI ADET ÖĞRENİM PUAN
TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE
GİDERLERİ
1 Hemşire* 35 Lisans KPSSP3 Hemşirelik Bölümü Lisans programından
mezun olmak. Özel Bütçe
2
Sağlık
Teknikeri 16 Önlisans KPSSP93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans
programından mezun olmak. Özel Bütçe
3
Sağlık
Teknikeri 1 Önlisans KPSSP93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans
programından mezun olmak. İlk Yardım
Sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
4
Sağlık
Teknikeri 4 Önlisans KPSSP93 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
5
Sağlık
Teknikeri 2 Önlisans KPSSP93
Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Önlisans programından mezun
olmak.
Özel Bütçe
6
Sağlık
Teknikeri 1 Önlisans KPSSP93 İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans
programından mezun olmak Özel Bütçe
7
Sağlık
Teknikeri 1 Önlisans KPSSP93 Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans programından
mezun olmak Özel Bütçe
8
Büro
Personeli 5 Önlisans KPSSP93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Özel Bütçe
9
Büro
Personeli 5 Önlisans KPSSP93
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık
önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Özel Bütçe
10 Büro
Personeli 1 Önlisans KPSSP93
1-Önlisans mezunu olmak.
2-Bilgisayarlı muhasebe elemanı eğitimi ile
maliyet ve yönetim muhasebesi geliştirme ve
uyum eğitimi sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
11 Büro
Personeli
9 Lisans KPSSP3
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
12
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Kadın)
2 Önlisans KPSSP93
1
-Önlisans mezunu olmak.
2
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları
taşımak. 3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru
tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olan
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 4-165 cm den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az
olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 165 cm ise
kilosu en fazla 65+15=80 kg ve en az 65
-13=52
kg olmalıdır.)
Özel Bütçe
13
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek
)
48 Önlisans KPSSP93
1
-Önlisans mezunu olmak.
2
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları
taşımak. 3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi
itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olan özel
güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 4-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 5-175 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında
farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin
boy uzunluğu 17
5 cm ise kilosu en fazla 75+15=90
kg ve en az 75
-13=62 kg olmalıdır.)
Özel Bütçe
14
Destek
Personeli
(Kadın)
7 Ortaöğretim KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere; 1-Ortaöğretim mezunu olmak 2-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak. 3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek. 4-En az 30 gün “9112.01 Destek Personeli
(yardımcı hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik
Görevlisi” meslek kodlarından birinde çalıştığını e-devletten alınacak barkodlu SGK hizmet
dökümü ile belgelendirmek
Özel Bütçe
15
Destek
Personeli
(Erkek)
27 Ortaöğretim KPSSP94
Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere; 1-Ortaöğretim mezunu olmak 2-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak. 3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine
uyum göstermek. 4-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 5-En az 30 gün “9112.01 Destek Personeli
(yardımcı hizmetler)” , “9112.06 Temizlik
Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (temizlik)”
meslek kodlarından birinde çalıştığını e
-
devletten
alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek
.
Özel Bütçe
*Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile,
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az
(60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak
çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit
edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış
olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G-Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; ilanın yayınlandığı tarih
itibariyle istenilen sertifikalar ve kurs bitirme belgelerine sahip olmak gerekmektedir. İlan tarihinden
sonra alınan ve E-Devlete yüklenen sertifikalar ile kurs bitirme belgeleri başvuruda kabul
edilmeyecektir.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler
1- 1 adet fotoğraf
2 Başvuru formu
3 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır.
Örn:70,98765) İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
16
Destek
Personeli
(Erkek)
1 Lisans KPSSP3
1-Kimya bölümü lisans mezunu olmak.
2-Havuz suyu operatörlüğü belgesine sahip
olmak.
3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine
uyum göstermek
Özel Bütçe
4 Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
5 Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
6 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan
karekodlu belgeler kabul edilir)
7 Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir,
kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek
alınması gerekmektedir.)
8 Başvurulan unvanda özel güvenlik kimlik kartı, eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi
istenmiş ise fotokopisi.
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları
gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son
günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00’e kadar müracaat kabul
edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz
konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail
gönderilebilir.
Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro
nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının
durumunu takip edebilirler.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması
durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum
tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı
www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar
için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu haber toplam 1006 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.