• BIST 11064.85
 • Altın 2559.282
 • Dolar 33.0331
 • Euro 35.9507
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 23 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020

YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek

6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8.maddesi uyarınca 2018 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)


A-) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

d) (c) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,


e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda, Aktif dizin kurulumu ve yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

i) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,


j) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım, İş Analist, Mobil Yazılım, Tasarım, Ağ ve Sistem Uzmanı olarak toplamda 9 Bilişim Uzmanı

YAZILIM UZMANI (3 kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

a. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot, Angular vb. teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak,

b. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,


c. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,

d. RDBMS ve SQL'e hakim olmak,

e. MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veritabanlarını kullanmış olmak,

f. Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,

h. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

i. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

İŞ ANALİST UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);

a. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

b. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,


c. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

e. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Atlassian (JIRA, Confluence vb) araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. RDBMS ve SQL'e hakim olmak,

i. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,

j. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

MOBİL YAZILIM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar);

a. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot, Angular vb teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak,

b. Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda 2 yıl veya daha fazla deneyim sahibi,

c. Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak,

d. SOAP, Restful, JSON, XML, XSLT web servis teknolojilerine hakim olmak,

e. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,

f. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

g. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

h. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

TASARIM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);

a) Tasarım ve yaratıcılık yönü olmak,

b) Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Premiere Pro, Corel Draw vb. programlarını hızlı ve etkin bir şekilde kullanmak,

c) Web sayfası ve Uygulamaların önyüz tasarımlarını yapmak,

d) Kullanıcı deneyimlerine uygun, kullanımı kolay tasarımlar oluşturmak,

e) HTML, CSS, Javascript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Responsive tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tasarım trendlerini, web ve mobil eğilimlerini, tarayıcı teknolojilerini ve uygulama tekniklerini yakından takip etmek,

h) Daha önce yapmış olduğu projeleri referans gösterebilmek.

AĞ UZMANI (2 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar);

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde en az 3 yıl Network uzmanı olarak çalışmış olmak

b) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak

c) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak

d) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.

e) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak

g) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

h) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

i) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site

üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak Cisco Certified Network Professional (CCNP)

VMware Certified Professional (VCP4-5)

Check Point Security Administration (CCSA)

Certified Ethical Hacker (CEH)

F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)

Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

SİSTEM UZMANI (1 Kişi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar);

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

d) Microsoft Exchange 2010-2019 ve Microsoft Skype(Teams) Server, çoklu site

üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

g) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

j) İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

o) Takım çalışmasına yatkın olmak,

p) Tercihen aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

sertifikasına sahip olmak

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server

2010, Configuration veya üzeri

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

BAŞVURU ŞEKLİ- YERİ-TARİHİ

Başvurular,www.yok.gov.tradresinde bulunan "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2018 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.

4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir.)

5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSSP3 puanı ile yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 60171 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.