• BIST 2.085,76
 • Altın 779.43305
 • Dolar 13.4391
 • Euro 15.3135
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 30 Uzman Yardımcısı memur alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 30 Uzman Yardımcısı memur alımı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 30 Uzman Yardımcısı memur alımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 30 adet uzman yardımcısı alımı yapacak. DPB üzerinden yayınlanan ilana göre memur alımı başvuruları 02-16 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartları, sınava katılım bilgileri ve diğer detaylar resmi ilan içeriğinde belirtilmiştir. İşte detaylar;

I. GENEL BİLGİLER

 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 30 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28.09.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhıye/Çankaya/Ankara adresinde, sırasıyla sabah saat 10.00-12.00 arası ve öğleden sonra saat 14.30-16.30 arası olmak üzere iki oturumda yapılacaktır.

Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 02.09.2019 saat 09.00 ve 16.09.2019 saat 18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)

Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye E-posta : sinav@ytb.gov.tr İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr www.ytb.gov.tr Telefon : +90 312 218 41 55/56/67/88

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları mümkün değildir.)

ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

• İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, • İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması, • İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.

• Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

 

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu

b) T.C. kimlik numarası beyanı

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge

d) Adli sicil beyanı

e) Yazılı özgeçmiş

f) Vesikalık fotoğraf

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


 
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan

• Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

aa_3.jpg

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI

(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

(2) Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme sınavına katılacaktır.

b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

- Başkanlık görev alanı

- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar)

- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası hukuk ve insan hakları)

- Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)

c) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

ç) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı olan toplam 600 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.

d) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

(3) YAZILI SINAV

a) Yazılı sınav ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

b) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı olan toplam 120 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

(4) SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Bu haber toplam 720 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.