• BIST 2.808,29
 • Altın 1025.311
 • Dolar 17.9623
 • Euro 18.2403
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yüksek Öğretim Kurumu YÖK Çok İyi Maaşlı Devlet Memuru Alımı

Yüksek Öğretim Kurumu YÖK Çok İyi Maaşlı Devlet Memuru Alımı
Yüksek Öğretim Kurumu YÖK Çok İyi Maaşlı Devlet Memuru Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacaktır.

Sözleşmeli sistem programcısı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek

2. maddesi uyarınca 2018 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c) 35 yaşından gün almamış olmak

d) Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

SİSTEM PROGRAMCISI - (Sistem) - 1 Kişi

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim

ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d) Microsoft ve/veya Linux Sunucu İşletim sistemleri kurulumu ve yönetimi

e) Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması

kurulumu ve yönetimi

f) Ağ topolojisi, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

g) Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetimi.

h) Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.)

i) Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının

(domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetimi.

j) Kamera, Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılımı

k) Konularında bilgili/deneyimli olmak.

l) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen,

n) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek

o) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Technology Associate (MTA)

SİSTEM PROGRAMCISI - (Yazılım) 1 Kişi

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c) 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d) Java veya.Net ile Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinde bilgili olmak;

e) Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden

herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL

bilgisine sahip olmak

g) Tercihen WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, xşD) web teknolojilerinde bilgili

olmak,

h) DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON web teknolojilerine hakim olmak,

i) Java veya -NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphcre,

Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Universiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Mart 2019-12 Nisan 2019) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2018 KPSS sonuç belgesi

4. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6. Yabancı dil puanını gösterir sonuç belgesi.

BAŞVURU SONUCLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8.maddesi uyarınca 2018 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c) 35 yaşından gün almamış olmak

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya aktif dizin kurulumu ve yönetimi konusunda, veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

h) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

i) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

j) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım, Ağ ve Sistem uzmanı olarak toplamda 5 Bilişim Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar, 3 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

**YAZILIM UZMANI (3 kişi)

a) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya

ZK (tercihen) ile geliştirilen projelerde en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak.

b) Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer

veya Java SE 8 Programmer) sertifika sahibi olmak,

c) Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden

herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL

bilgisine sahip olmak,

e) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax,

JQuery, JSON) web teknolojilerine hakim olmak.

f) Tercihen SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri

güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle

WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,

h) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

k)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli

olmak,

l) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

m) JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

n) Tercihen Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

**AĞ UZMANI (1 kişi)

a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 4 yıl tecrübeli olmak

b) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak

çalışmış olmak

c) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak

d) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi

olmak

e) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi

olmak.

f) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak

g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak

h) Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

i) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site

üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak

l) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak VMware Certified Professional (VCP4)

Check Point Security Administration (CCSA)

Certified Ethical Hacker (CEH)

F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)

Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

n) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

p) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

q) Takım çalışmasına yatkın olmak,

**SİSTEM UZMANI (1 kişi)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 4 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

d) Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active

Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi

olmak,

g) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi

olmak,

h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

j) İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

o) Takım çalışmasına yatkın olmak,

p) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip

olmak

q) Tercihen aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration veya üzeri

Microsoft Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager veya üzeri

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine 27 Mart 2019-12 Nisan 2019 tarihleri arasında elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2018 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir. (Bilişim Personeli için)

4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir.)

5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı (Bilişim Personeli için) 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2742/2/1-1

İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1181 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  ÖNE ÇIKANLAR
  • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
  • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
  • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
  • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
  • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
  • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
  • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
  • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
  • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
  • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
  • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
  • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
  • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
  • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
  • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
  • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
  • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
  • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
  • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
  1/20
  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
   Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.