• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 29 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çok İyi Maaşlı Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çok İyi Maaşlı Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Çok İyi Maaşlı Çok Sayıda Kamudan Kariyer Memur Alacak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, 9 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 9 (dokuz) kişi sözleşmeli bilişim personeli

olarak istihdam edilecektir.

1. Microsoft'un yazılım ile ilgili aşağıda belirtilen sertifika sınavlarından en az birinden başarılı olduğunu belgelemek;

a. Exam 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

b. Exam 70-483 Programming in C#

c. Exam 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Agile Metodolojiler (Çevik Metodolojiler) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

m. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

o. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak

istihdam edilecektir.

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSA: Web Applications sertifikası,

b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

c. MCSD: App Builder sertifikası.

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. .NET Framework 4.5, ASP.NET, C#, WPF, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

i. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

n. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

p. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r. Agile Metodolojiler (Çevik Metodolojiler) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2012 veya 2016

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası.

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

c. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

d. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak,

f. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

i. Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak,

j. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Adayların A veya B maddelerinde belirtilen kriterleri sağlıyor olması yeterlidir. Adaylardan A ve B maddesindeki tüm kriterleri sağlıyor olması beklenmez.

A) Kıdemli Windows Sistem Uzmanı

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2012 veya 2016

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası

Veya aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. VCP 5.5 ve üzeri: VMware Certified Professional (Data Center Virtualization)

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış

olmak,

b. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip

olmak,

c. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d. File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Hyper-V ve VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye

sahip olmak,

f. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye

sahip olmak,

g. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

l. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

B) Kıdemli Linux Sistem Uzmanı

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)

b. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

c. Oracle Certified Associate, Oracle Linux 5 and 6 System Administrator

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak En az 7 (yedi) yıl çalışmış

olmak,

b. LINUX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

c. LINUX sunucu sistemlerinin kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında deneyimli (tercihen SUSE, debian, centos, redhat,

oel, ubuntu)

d. LINUX Sunucularınında yüksek erişebilirlik ve kesintisizlik seviyelerini sağlamak,

e. WEB ve Uygulama sunucularının (APACHE ve TOMCAT) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. SCRIPTING (JAVA, PYTHON, PERL ve BASH) konusunda aktif yazılım geliştirme tecrübesine sahibi olmak,

h. LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak

i. Açık kaynak kodlu ve backend web uygulamalarını kurabilecek, konfigure edebilecek ve yüksek yük altında çalışacak şekilde optimize edebilecek, kuruma özgü modülleri ele alıp geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

j. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

B.5. Siber Güvenlik Uzmanı ( Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a. CISSP, OSCP, CEH, GIAC, GCIA, GMON, CCNP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b. Siber güvenlik alanında en az 5(Beş) yıl çalışmış olmak,

c. Ağ ve siber güvenlik bileşenleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

d. En az 500 aktif kullanıcıya sahip; Firewall, IPS/IDS, MailGateway, İçerik Filtreleme, Anti-Virüs gibi ağ güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde çalışmış olmak,

e. Firewall, IPS/IDS, MailGateway, İçerik Filtreleme gibi ağ güvenlik cihazları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak,

f. İşletim sistemlerine, sistem yöneticisi seviyesinde bilgi sahibi olmak (Linux ve Windows ailesi),

g. Algoritma ve programcılık hakkında bilgi sahibi olmak,

h. Exploit kodlama konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Zararlı kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

k. Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

l. Web application firewall ve Load Balancer konularında deneyime sahip olmak

Tercihen:

a. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak ve belgelemek, a. CEH eğitimi almış olmak ve belgelemek,

b. Atak metodolojilerine hakim olmak,

c. SIEM araçlarına hakim olmak,

d. Fortinet, Checkpoint, Palo Alto vb. güvenlik ürünlerinin firewall cihazlarının iki veya daha fazlası hakkında yetkinliğe sahip olmak,

e. Bash, python, ruby gibi script dillerine hakim olmak,

f. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

g. Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak, (perimeter defense, data loss

preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi),

h. Ağ bileşenleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

i. Log Management, Big Data ve SIEM konularında deneyime sahip olmak,

j. SIEM çözümü kullanma tecrübesine sahip olmak,

k. 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

l. BT Güvenlik konularında en az 5 yıl danışmanlık/sistem yönetimi deneyimine sahip olmak,

m. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

n. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

B.6. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Tercihen CCNP RS sertifikasına sahip olmak veya eğitimini tamamladığını belgelemek,

c) En az 3 (üç) üreticinin(Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei vb.) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,

d) MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak,

e) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

f) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

g) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP,

802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

h) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

i) Kritik sistemleri analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

j) Daha önce Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetimini yapmış olmak,

k) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliğini konularında tecrübeli olmak.

l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular 24.12.2018-11.01.2019 tarihleri arasında mesai saatleri (09:30-12:30, 13:30-17:00) içerisinde alınacaktır.

Başvurular,https://www.tbmm.gov.tradresinden temin edilecek başvuru formu ve

pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar/ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Başvuru Formu,

b) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

h) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

i) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler),

j) https://www.tbmm.gov.tradresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (2 Nüsha) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2 adet fotoğraf getirilecektir).

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaktır. Bunlardan göreve başlatılanlar olsa dahi iptal edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesihttps://www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı sınav tarihi, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra TBMM'de yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü ve uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d) Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 18 (on sekiz) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak https://www.tbmm.gov.trinternet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kurumumuza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

No

Bilişim Personeli

Pozisyonu

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti Katsayı

T avanı

Alınacak Personel Sayısı

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti Tavanı*

(TL)

1

Yazılım Gelişti rme Uzmanı

2 katına kadar

9

11.509,96

2

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 katına kadar

3

17.264,94

3

Sistem Uzmanı

2 katına kadar

1

11.509,96

4

Kıdemli Sistem Uzmanı

3 katına kadar

1

17.264,94

5

Siber Güvenlik Uzmanı

3 katına kadar

2

17.264,94

6

Network Uzmanı

2 katına kadar

2

11.509,96

TOPLAM

18

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Bu haber toplam 1155 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.