• BIST 4.962,97
 • Altın 1076.822
 • Dolar 18.6238
 • Euro 19.6105
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 4 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Ticaret Bakanlığı 11 bin TL maaşla 419 Uzman Memur Alacaktır

Ticaret Bakanlığı 11 bin TL maaşla 419 Uzman Memur Alacaktır
Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı alıma göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında görevlendirilmek üzere 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alımı, Helal Akreditasyon Kurumuna ise Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alımı yapılacak

Helal Akreditasyon Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 Gıda Mühendisi ve 1 İlahiyat alımı gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış ilanda ise 60 Mühendis ve Teknik Bölümler, 10 Ziraat Mühendisi, 7 İnşaat Mühendisi, 7 Makine Mühendisi, 6 Kimya Mühendisi, 5 Gıda Mühendisi, 24 İstatistik, 62 İktisat, 55 Uluslararası İlişkiler, 50 İşletme, 50 Kamu Yönetimi, 50 Hukuk ve 33 Maliye olmak üzere farklı unvanlardan toplam 422 Personel alımı yapılacak

Ticaret Uzman Yardımcılığı

Üniversitelerin 4 yıllık Lisans eğitimi veren bölümlerinden, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme ve Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P2, P3, P4, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P31, P32, P34, P35, P36 veya P37 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.


Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı

ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P1 veya P3 puan türlerinden asgari 70 puan almış olmak.

İlan son başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılmış İngilizce ve Arapça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den asgari C derecesinde puan almış ya da iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.


4 yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin Gıda Mühendisliği veya İlahiyat bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafınca kabul edilmiş yurt içi veya dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Askerlik çağına gelmiş olan erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekiyor.

Personel Alımı İlanı Başvuru Süreci Nasıl ve Hangi Tarihlerde Olacak?

Kurumlar tarafından yayımlanmış iş ilanlarına başvurular Ticaret Bakanlığı için 7-16 Kasım 2022, Helal Akreditasyon Kurumu için ise 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası kullanılarak veya Kariyer Kapısı platformu resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan toplam 3 (üç) Helal
Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1’de belirtilen
alanlarda ve sayılarda Ankara’da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
TABLO 1:
Grup No
KPSS
Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1 KPSS P1 Gıda Mühendisliği 2 8
2 KPSS P3 İlahiyat 1 4
- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal
belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1’de
belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
II - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve bu tarihten
sonra doğmuş olanlar),
- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında,
Tablo 1’de belirtilen puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak.
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan
İngilizce ve Arapça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puana veya başvuru
tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından
YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya
yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.),
- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
III - SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
- Adaylar başvurularını 14 Kasım (10:00) - 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri arasında eDevlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurularda kabul edilmeyecektir.
IV - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş sınavının yeri ve tarihleri giriş
sınavından en az 30 gün önce Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr) üzerinden ilan
edilecek olup, adaylar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Ayrıca, adaylara yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan,
(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını Tablo 1’de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) sınav puanlarının aynı olması halinde sırasıyla,
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve
daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı
asil ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfası ve Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.
VII - DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listeden atama yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar
kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile
Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Kurum
tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
VIII - İTİRAZ:
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Kurumun “http://www.hak.gov.tr”
internet adresinde ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulmasından itibaren en geç 7
(yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına yapabileceklerdir.
- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX - BİLGİ ALMA
- Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet
sayfasından (http://www.hak.gov.tr) veya Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığından “Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke
Yalçın Caddesi (2120. Cadde) No: 12 06530 Çankaya/ANKARA” temin edilebilir.
- Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 939 08 00 / 0883 - 0826

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.