• BIST 1.945,88
 • Altın 776.10458
 • Dolar 13.6587
 • Euro 15.423
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu kamu işçi alımı yapacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu kamu işçi alımı yapacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu bünyesinde çalıştırılmak üzere 47 kamu işçi alımı yapacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Başvuru Şartları Nedir?

Bütün başvuru sahiplerinin 30 yaşından büyük olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Başvuru yapmak isteyen adayların 2020-KPSS Lisans veya 2021-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

Tarım kredi iş ilanları için başvuru düzenleyeceklerin İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmaları ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Kamu memur alımı için başvuracak kişilerin Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

İş ilanları kapsamında görev almak isteyenlerin Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Sakarya ve Kütahya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sakarya-ve-kutahya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 1/5
Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen illerde, istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi
ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık,
dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi
kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet
sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu
güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3
puan türünden en az 60 puan almış olması,
Adayların Tabloda belirtilen fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındakiöğretim kurumlarının belirtilen
fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen fakültelere denk sayılan fakültelerden mezun olmaları halinde,
YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme
eklemeleri gerekmektedir.)
Sakarya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın
anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul (Anadolu), Karabük,
Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların
başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Yalova’da ikamet eden ancak son 2
aydır Sakarya’da ikameti bulunan adayın başvurusu Sakarya ilinden kabul edilecektir.)
Sakarya Bölge Birliği sınırları içerisinde yer alan İstanbul (Anadolu) ve Yalova illerindeki kooperatiflerimizin personel
ihtiyacı bulunmadığından, bu illere Kooperatif Görevlisi istihdamı yapılmayacak olup, son ikamet adres ili İstanbul
(Anadolu) ve Yalova olan adaylar başvuruda bulunamayacaktır.
Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın
anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak)
sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet
ettiği ilden alınır.Örneğin, 3 yıl boyunca Bilecik’te ikamet eden ancak son 2 aydır Kütahya’da ikameti bulunan adayın
başvurusu Kütahya ilinden kabul edilecektir.)
(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde,
anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru
ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)
Gerekmektedir.
Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği
ikametgâh belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek
başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
7.10.2021 23:49 Sakarya ve Kütahya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sakarya-ve-kutahya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 2/5
SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE KOOPERATİF GÖREVLİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK LİSANS MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR
BÖLÜM İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER (VB.), SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME ve İKTİSAT
FAKÜLTELERİ
KPSS PUAN YILI:
2020/2021
KPSS PUAN TÜRÜ: P-3 PUAN: 60
KONTENJAN İL GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI
GENEL TOPLAM
BARTIN 1 - 1
BOLU 1 - 1
DÜZCE 2 1 3
KARABÜK 1 - 1
KOCAELİ 1 - 1
SAKARYA 2 1 3
ZONGULDAK 1 - 1
TOPLAM 9 2 11
KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE KOOPERATİF GÖREVLİSİKADROSUNDA İŞE
ALINACAK LİSANS MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR
BÖLÜM İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER (VB.), SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME ve İKTİSAT
FAKÜLTELERİ
KPSS PUAN YILI:
2020/2021
KPSS PUAN TÜRÜ: P-3 PUAN: 60
KONTENJAN İL GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI
GENEL TOPLAM
AFYONKARAHİSAR 8 2 10
BİLECİK 1 - 1
ESKİŞEHİR 5 1 6
KÜTAHYA 1 - 1
UŞAK 2 1 3
TOPLAM 17 4 21
Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
7.10.2021 23:49 Sakarya ve Kütahya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sakarya-ve-kutahya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 3/5
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi
olmayanlar başvuru yapamayacaktır),
Sakarya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya
eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul (Anadolu), Karabük, Kocaeli, Sakarya,
Yalova ve Zonguldak) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,
Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya
eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak) sınırları içerisinde
son 6 aydır ikamet ediyor olması,
(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde,
anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru
ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)
Gerekmektedir.
Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki
ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.
Sakarya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Sakarya Bölge Birliği genelinde
değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin
(Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul (Anadolu), Karabük, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak) herhangi birinde ikamet şartını
taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.
Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Kütahya Bölge Birliği genelinde
değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin
(Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.
Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin
Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış
ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan
dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSİ MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR
BÖLÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanına sahip bütün bölümler.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesine sahip olanlar başvuruda bulunabilir.
BAŞVURU İLLERİ Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul (Anadolu), Karabük, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve
Zonguldak
GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK ÇOCUKLARI GENEL TOPLAM
5 1 6
KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSİ MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR
BÖLÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanına sahip bütün bölümler.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesine sahip olanlar başvuruda bulunabilir.
BAŞVURU İLLERİ Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak
GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI
GENEL TOPLAM
7.10.2021 23:49 Sakarya ve Kütahya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sakarya-ve-kutahya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 4/5
9 2 11
ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN
İl bazında alınacak personel sayısının %20’si oranında (Lisans kategorisi il bazında ayrı ayrı değerlendirilecek) ortak ve
personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS / Bitki Koruma
Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi puan türüne göre yapılacak genel kontenjan sıralamasına tabi olmaksızın, kendi
aralarında ilgili puan türü ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.
Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına
İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden
Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle)
kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması
(erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden;
Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre
işlem yapılacaktır.
Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı
Kooperatifte işe başlatılamazlar.
Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Bölge
Birliğine bağlı Kooperatifler için,
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, Türkiye
genelindeki tüm Kooperatifler için,
Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
07.10.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular web sayfamızdan yapılacak olup, son başvuru 18.10.2021 günü saat 18.00’a
kadardır.
Başvurular 18.10.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana
gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular
tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar
tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru
bitiş tarihi olan 18.10.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak
adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.
Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz
edilecektir.
Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.
Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir.
Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya
da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarının %20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik ortamda
Personel/Ortak Çocukları alanından başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında aday tarafından;
1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,
7.10.2021 23:49 Sakarya ve Kütahya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sakarya-ve-kutahya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 5/5
3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”,
Adayın yukarıda bahsedilen 6 aylık ikametgâh şartının teyidi; ibraz edeceği E-Devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri
Raporunda yer alan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda
yer alan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 07.10.2021 itibariyle dikkate
alınmayacaktır.),
4. 2020 yılı veya 2021 yılına ait KPSS Sonuç Belgesini, (sonuç belgesi üzerinde kontrol kodunun bulunması zorunludur)
5. Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak
kazandığını gösterir belgeyi (Belge sonuç bölümünde “BAŞARILI” yazmayan evraklar dikkate alınmayacak),
6. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Adli Sicil Kayıt Belgesi”, (Kurum türü “Resmi”, belgenin neden
verileceği “Diğer”, belgenin nereye verileceği “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)
7. Fakülte denklik belgesi (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)
Eklenecektir.
Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması
gerekmektedir.
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
Kooperatif Görevlisi kadrosundan başvuran adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içerisinde, elektronik ortamda beyan ettikleri
(Lisans mezunu adaylar için 2020 yılı veya 2021 yılı KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan alanlar
başvuruda bulunabilir) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her il için tespit edilen
ihtiyacın 5 katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu
puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar (Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesine sahip
olanlar), Sakarya/Kütahya Bölge Birliğine bağlı illerin tümünde ikamet edenler, ilin bağlı bulunduğu Bölge Birliği
kontenjanına başvuruda bulunabileceklerdir. Belge puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama
yapılacak olup, Sakarya/Kütahya Bölge Birliğine toplamda tespit edilen ihtiyacın 5 katı aday (her bölge için ayrı ayrı
değerlendirilerek hesaplanacak) mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması
halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tradresinden yayınlanarak
ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır.
Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde
yer alacaktır.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi
ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.
İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten
ayrılmaları halinde son brüt ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname
alınacaktır.
İrtibat Adresi:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü:
Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA
Telefon : 0 312 216 40 00 - 0 312 216 43 04 - 07 - 08 - 26 - 37

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 2559 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.