• BIST 8178.56
 • Altın 1682.445
 • Dolar 27.2043
 • Euro 28.9242
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 24 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Sahil Güvenlik KPSS 60 70 Puana Devlet Memuru Alım İlanı

Sahil Güvenlik KPSS 60 70 Puana Devlet Memuru Alım İlanı
Kamudankariyer.com KPSS 60 Puana Kamu Personeli Alımları Başlıyor

Başvurular internet ortamında ön başvuru olarak alınacaktır. 

Alım Antalya, İstanbul ve Ankara şehirlerine yapılacak 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİ
BAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NİTELİKLER
ALINACAK İL
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THS Bilgisayar
Mühendisi 8 1 K/E
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği
veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
bölümü mezunu olmak.
ANKARA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHS
Uluslararası
İlişkiler ve
Andlaşmalar
Uzmanı
9 2 K/E
Fakültelerin Uluslararası İlişkiler
bölümünden mezun olmak ve buna ilave
olarak YDS Sınavında en az (B)
seviyesinde İngilizce sınav notu
bulunmak veya uluslararası geçerli sınav
notu olup ÖSYM tarafından YDS
eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak
belirlenmiş olmak.
ANKARA
(2)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
60
GİHS Mali İşler
Uzmanı 9 1 K/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu
olmak.
İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHS
Performans
ve Program
Uzmanı
9 1 K/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu
olmak.
ANKARA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHS
Gümrük
İşlemleri
Uzmanı
9 1 K/E
Fakültelerin Gümrük İşletme, Kamu
Yönetimi, İşletme veya İktisat bölümü
mezunu olmak.
İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
GİHS
Personel
İşlemleri
Uzmanı
9 1 K/E
Fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme,
İktisat veya Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak.
İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
THS Grafiker 8 1 K/E Fakültelerin Grafik Tasarım/Tasarımı
bölümü mezunu olmak.
ANTALYA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
60 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2018 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
-3-
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİ
BAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NİTELİKLER
ALINACAK İL
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THS İstatistikçi 8 1 K/E
Fakültelerin; İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve
İstatistik bölümlerinin birinden mezunu
olmak ve buna ilave olarak YDS’den en
az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu
bulunmak veya uluslararası geçerli sınav
notu olup ÖSYM tarafından YDS
eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak
belirlenmiş olmak.
ANKARA
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
THS İstatistikçi
(NOT-1)
8 1 K/E
Fakültelerin; İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve
İstatistik bölümlerinin birinden mezunu
olmak ve buna ilave olarak YDS’den en
az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu
bulunmak veya uluslararası geçerli sınav
notu olup ÖSYM tarafından YDS
eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak
belirlenmiş olmak.
İSTANBUL
(1)
2018 YILI
KPSSP03
ASGARİ
70
NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev
ve en az 2 gün istirahat) görev yapacaktır.
NOT-2: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için
tercihte bulunulmayacaktır.
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip
olmak.
 b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu
almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır
(Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri
kullanılmaktadır.).
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış
(22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle
36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya
sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2018 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
-4-
f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış
olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
4. BAŞVURU ESASLARI:
 a. Adaylar başvurularını internet üzerinden 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında
www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
b. Başvurular; 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de başlayacak,
22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16:00’da sona erecektir.
 c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;
 (1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
 (2) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak
bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk
olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim
Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay
sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve
denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız
olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye
alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
 ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu
kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
NOT-4: Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı
puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları
dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).
e. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil
sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl,
TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.
 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2018 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
-5-
f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan
alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 12 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya
hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, sınav saati
ve yeri bilgileri 30 Kasım 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının
www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde
olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre
“Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili
tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık
kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz
edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu
raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet
Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri
başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
5. MÜLÂKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:
Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 30 Kasım 2018 tarihinden sonra
mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden
yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare
açıklanacaktır.
NOT-5: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara
tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve
adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.
6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:
Başvuru Başlangıcı : 12 Kasım 2018 Saat 14:00
Başvuru Bitişi : 22 Kasım 2018 Saat 16:00
Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı : 30 Kasım 2018’den sonra
TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL
GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET
ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon
0 (312) 416 45 60
(Hafta İçi: 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında

KAMUDANKARİYER.COM

Bu haber toplam 1961 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.