• BIST 10468.66
 • Altın 2423.576
 • Dolar 32.2305
 • Euro 34.8286
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Ordu Üniversitesi temizlik personelleri alınacak

Ordu Üniversitesi temizlik personelleri alınacak
Ordu Üniversitesi hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere temizlik personelleri alınacak

Başvurular 6 Mart 2023 tarihinde alınmaya başladı. Başvuruların devamı 10 Mart 2023 Cuma gününe kadar devam edecek. Mart ayının 6’sı ve 10’u başvuru sürelerine dahil olup toplamda 5 günlük başvuru süreci tanınmaktadır.

Personel Alımı İlanına Nasıl Başvurulur?

Yukarıda Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bildirilen şartları sağlayan adaylar, belirlenen tarihler aralığında (06-10 Mart 2023) başvurularını İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ana sayfa üzerinde bulunan iş arayan linkinin kullanılması ile açılacak olan sayfada giriş istenmektedir. Bu giriş ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte şifre bilgileri kullanılarak sistemde kayıtlı kullanıcı şeklinde müracaat yapılabilmektedir. Bir diğer başvuru yöntemi ise telefon aracılığıyladır. Bunun için ALO 170 hattının aranması ve başvurunun telefon üzerinden ilgili kişiye iletilmesi gerekmektedir.


Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınması kapsamında personel alımları sürdürecektir. Bu sebepten dolayı; ilana başvuracak olan adaylar hükümlü veya 4’ünü madde 1’inci fıkrasında bulunan ‘Ğ’ bendinde tanımlanmış olan hükmü taşıyor olmalıdır.

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve
ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle
Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 4 (dört) eski hükümlü veya
terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR’un internet sayfası üzerinden 06-10.03.2023 tarihleri arasında
yayımlanacak olup; şartları sağlayan adaylar, başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki
üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170
hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
4 ADET ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Unvanı Meslek Adı Öğrenim Durumu Yöntem Kadro Sayısı
Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi Ortaöğretim (lise ve dengi)
Mezunu Olmak Kura/Sözlü Sınav 4
Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen başvuru şartları ve
açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadroya
müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrosuna başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (06 Mart 1988 ve daha sonraki doğumlular başvuru
yapabilecektir).
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.
Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya
çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski
hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik
Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına
giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci
maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık
raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri
gerekmektedir.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
6. Son başvuru tarihi itibarıyla (10 Mart 2023), ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak ve
istenilen belgelere sahip olmak.
7. Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşundan görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen
sağlık problemi olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu bulunmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir).
8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli
durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
2
AÇIKLAMALAR
1. Yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak
istihdam edilecektir.
2. Adayların Ordu ilinde ikamet etmesi gerekir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere
taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini
talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri
Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru
yapılır.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler
ile kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Ataması yapılsa dahi işlemleri iptal edilecektir.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri mazeretsiz süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
5. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir
sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe
yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran
lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7. Sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadroya
müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
8. İlanın yayımlandığı tarihte herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanların, ilan edilen kadroya
müracaat yapmamaları gerekmektedir.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması
sonucunda atama işlemi yönünden bir engeli bulunanların atamaları yapılmayacaktır.
10. Yerleşen adaylar asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
11. Göreve başlayan personele 1 (bir) ay deneme süresi uygulanacaktır.
12. Başvuru yapan kişi sayısı, alım yapılacak açık iş gücü sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda sözlü
sınava katılacak adayların belirlenmesi için; 17.03.2023 tarihinde saat 16:00’da Üniversitemiz Rektörlük Binası
4. Kat Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Adaylar talep etmeleri halinde kura
çekimini izleyebileceklerdir.
13. Kura sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati, yeri, sonuçları, asıl ve yedek adayların belirlenmesine ilişkin
yöntemler ve diğer her türlü duyurular https://www.odu.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
Tel : 0452 226 52 00 Dahili : 2462-2463-2464

Bu haber toplam 630 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.