• BIST 3.281,61
 • Altın 972.911
 • Dolar 18.409
 • Euro 17.8365
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

İTÜ Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

İTÜ Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İTÜ Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday
arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70
sayılacaktır.)
I - BAŞVURU ŞARTLARI
A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak ( bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak , (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. SBP Kriterleri
1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
1. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama
geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak
2. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.
3. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.
4. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.
5. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.
6. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
7. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
8. Web Farm ortamıyla uyumlu ASP.NET uygulamaları geliştirme konusunda
deneyimli olmak.
9. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe
sahibi olmak.
10. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve
altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak.
11. Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.
12. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.
13. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım
Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process
Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.
14. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda
en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
15. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE
MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
16. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım
geliştirme tecrübesine sahip olmak.
17. Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
18. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde PL/SQL
dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
19. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden
muaf olmak tercih sebebidir.
1.2. Web Programlama ve Görsel Tasarım Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
1. Fakültelerin dört yıllık mühendislik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile büyük ölçekli özel firmaların web sayfaları tasarımı ve
yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda
çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirmek, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilecek
ve bu konularda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
3. Adobe Photoshop, Sketch, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Adobe Dreamweaver programları ile ileri derecede tasarım ve görsel animasyon hazırlama
konusunda tecrübeli olmak,
4. Adobe Premiere, Adobe After Effect, Final Cut programları ile video düzenleme
kurgulama ve hazırlama konusunda tecrübeli olmak,
5. Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.)
konusunda tecrübeli olmak,
6. Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,
7. Wireframe/mockup/prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak,
8. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi
sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
9. Responsive tasarım kodlarına ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Web tasarım, logo ve ara yüz geliştirme, sosyal medya uygulamaları, dijital banner,
broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Fotoğraf ve video üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, fotomontaj ile yeni
kompozisyonlar oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
12. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google Webmaster, Google Analytics ve
Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,
13. Sosyal Medya Yönetimi hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmak,
14. Sosyal Medya araçlarında reklam ve tanıtım kampanyaları hakkında tecrübeli olmak,
15. CMS (İçerik Yönetim Sistemi) uygulamalarını konusunda tecrübe sahibi olmak,
16. CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
17. HTML5, Javascript, JQuery, JSON, AngularJS, CSS3 (LESS ve SASS), Ajax,
Bootstrap konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
18. NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC konularında bilgi sahibi olmak
II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
k) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 06.05.2019
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.05.2019
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
 Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli
KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde
otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır. ) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan
başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr sitesinden 27.05.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi
b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)
c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları
d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar
V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan
70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan
edilecektir.
VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü
maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak - Temmuz 2019 tarihleri arası
belirlenen brüt ücret 6.372,49 TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bu haber toplam 1451 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.