• BIST 2.818,08
 • Altın 1024.715
 • Dolar 17.9623
 • Euro 18.2331
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

En Az Lise Mezunu KPSS 60 Puanla 38 Devlet Memuru Alımı - Nisan 2019 İş İlanları

En Az Lise Mezunu KPSS 60 Puanla 38 Devlet Memuru Alımı - Nisan 2019 İş İlanları
En Az Lise Mezunu KPSS 60 Puanla 38 Devlet Memuru Alımı - Nisan 2019 İş İlanları

29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan kılavuza göre Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun, Antalya, Mersin ve Muğla Marmaris şehirlerine kpss 60 puanla en az lise mezunu alım yapılacaktır.


Alınacaklar 1 kişi teknisyen bilgisayar veri bankası, 2 kişi teknisyen elektrikçi, 2 kişi teknisyen motor, 2 kişi teknisyen elektronik, 1 kişi teknisyen sıhhi tesisatçı, 1 kişi destek personeli boyacı/badanacı, 13 kişi destek personeli hizmetli, 1 kişi destek personeli garson, 1 kişi büro personeli dava takip, 1 kişi büro personeli mali işler, 2 kişi tekniker elektrik, 3 kişi tekniker bilgisayar, 2 kişi tekniker harita, 2 kişi tekniker inşaat, 1 kişi tekniker video montaj, 1 kişi büro personeli ambar ve 2 kişi düz büro personeli olarak alım yapılacaktır.Başvurular 2 Nisan 2019 ile 12 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece sahil-güvenlik-komutanlığı-is-başvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak 

SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI
2019 YILI SÖZLEŞMeli PERSONEL

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI ĐŞLEMLERE AĐT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARĐHĐNDEN SONRA
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLĐ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDĐRDE
DEĞĐŞTĐRĐLEBĐLĐR. BU DURUMDA ĐZLENECEK YOL SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI
TARAFINDAN BELĐRLENĐR VE KAMUOYUNA ĐNTERNET ARACILIĞI ĐLE DUYURULUR.
3. ALIM SÜRECĐNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BĐLGĐLENDĐRME ĐNTERNET ÜZERĐNDE
www.sg.gov.tr ADRESĐNDEN YAPILACAKTIR. 
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU
-2-
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞINDA ĐSTĐHDAM EDĐLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Đlişkin Esaslar
çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda
belirtilen toplam 38 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır.
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR: POZĐSYON UNVANI ALIM YAPILACAK KONTENJAN
CĐNSĐYETĐ
BAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NĐTELĐKLER
ALINACAK
ĐL (ALIM
MĐKTARI)
MERKEZĐ
SINAV
NOTU
Büro Personeli
(Dava Takip) 1 E/K
Meslek Yüksekokullarının Adalet
programı veya Adalet Meslek
Yüksekokulu mezunu olmak.
Ankara
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Büro Personeli
(Mali Đşler) 1 E/K
Meslek Yüksekokullarının Muhasebe,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları bölümlerinin birinden
mezunu olmak.
Đstanbul
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Tekniker
(Elektrik
Teknikeri)
2 E
Meslek Yüksekokulların Elektrik, Elektrik
Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği, Elektrikli
Makineler Bakım ve Onarımı
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Đzmir
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Tekniker
(Bilgisayar
Teknikeri)
(NOT-1)
3 E/K
Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar
Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı
bölümü mezunu olmak.
Đstanbul (1)
Đzmir (2)
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Tekniker
(Harita
Kadastro)
2 E
Meslek Yüksekokulların Harita, Harita
Kadastro veya Harita Teknikerliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Trabzon (1)
Đstanbul (1)
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Tekniker
(Đnşaat) 2 E/K
Meslek Yüksekokullarının Đnşaat, Đnşaat
Teknikerliği, Đnşaat Teknolojisi
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Đstanbul (1)
Đzmir (1)
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Tekniker
(Video
Montaj)
1 E/K
Meslek Yüksekokullarının Basım ve
Yayın Teknolojileri veya Basın ve
Yayıncılık bölümü mezun olmak.
Ankara
2018 YILI
KPSSP93
ASGARĐ 60
Büro Personeli
(Ambar) 1 E
Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe
ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe
bölümlerinin birinden mezunu olmak.
Antalya
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Büro Personeli 2 E/K
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak
MEB’den onaylı en az 120 saatlik
bilgisayar sertifikası sahibi olmak.
Đstanbul (1)
Samsun (1)
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU
-3-
POZĐSYON
UNVANI
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CĐNSĐYETĐ
BAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NĐTELĐKLER
ALINACAK
ĐL (ALIM
MĐKTARI)
MERKEZĐ
SINAV
NOTU
Teknisyen
(Bilgisayar/
Veri Bankası)
1 E/K
Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar
(Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri
bölümlerinin birinden mezunu olmak.
Ankara
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Teknisyen
(Elektrik) 2 E
Meslek Liselerinin; Elektrik, Bobinajcılık,
Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi, Otomatik Kumanda,
Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı,
Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel
Elektronik, Elektronik bölümlerinin
birinden mezunu olmak.
Antalya (1)
Đstanbul (1)
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Teknisyen
(Motor) 2 E
Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar
Teknolojisi, Makine Teknolojisi,
Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel
Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi(Mekanik/Makine), Hidrolik
ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik
Teknolojisi, Đş Makineleri Bakım ve
Onarımı, Makine, Makine Bakım
Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli),
Motor(Dizel), Mekanikçi veya Tarım
Makineleri Bakım ve Onarımcılığı,
Otomotiv Elektromekanik, Đş Makinesi
Operatörlüğü, Mekatronik bölümlerinin
birinden mezunu olmak.
Đzmir (1)
Mersin (1)
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Teknisyen
(Elektronik) 2 E
Meslek Liselerinin Elektronik, ElektrikElektronik, Endüstriyel Elektronik,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
(Elektronik), Elektrik-Elektronik
Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Đzmir (1)
Antalya (1)
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Teknisyen
(Sıhhi Tesisat) 1 E
Meslek Liselerinin Sıhhi tesisat,
kalorifercilik, ısıtma, Tesisat teknolojisi,
Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz),
Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz iç
tesisatçılığı), Tesisat teknolojisi (ısıtmadoğalgaz şebeke tesisatçılığı)
bölümlerinin birinden mezunu olmak.
Antalya
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Destek
Personeli
(Boyacı/
Badanacı)
1 E
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak
boyacılık/badanacılık dalında ustalık veya
kalfalık belgesine sahip olmak.
Antalya
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
Destek
Personeli
(Hizmetli)
13 E/K Lise mezunu olmak.
Đzmir (2)
Marmaris (1)
Ankara (2)
Antalya (3)
Samsun (5)
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU
-4-
POZĐSYON
UNVANI
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CĐNSĐYETĐ
BAŞVURAN ADAYLARDA
ARANACAK NĐTELĐKLER
ALINACAK
ĐL (ALIM
MĐKTARI)
MERKEZĐ
SINAV
NOTU
Destek
Personeli
(Garson)
1 E/K
Meslek Liselerinin; Yiyecek Đçecek
Hizmetleri Alanının Servis/Garson
bölümünden mezun olmak veya lise
mezunu olmanın yanında servis/garson
dalında ustalık veya kalfalık belgesine
sahip olmak.
Đstanbul
2018 YILI
KPSSP94
ASGARĐ 60
NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2
gün istirahat) da görev yapabilecektir.
NOT-2: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte
bulunulmayacaktır.
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NĐTELĐKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
 b. Đlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
notunu almış olmak.
ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (12 Nisan
2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle
sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.
e. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
f. Đlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının
eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada
olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
4. BAŞVURU ESASLARI:
a. Başvurular, 02-12 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Đnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
 b. Başvurular; 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00’de başlayıp,
12 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir. 
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU
-5-
 c. Adaylardan, 2’nci maddede yer alan tabloda yer alan bazı pozisyon unvanları için ilave belge
yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını
çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge
değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
 ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri
yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt
dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme
yükleyecektir.

 d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul
edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan
adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e. Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir
belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı
almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme
yüklenecektir).
 f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan
başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ
niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
 g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik
Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü
hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen
olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk
edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim
etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) Đlgili hastanelerden
“Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların,
haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların
atamaları yapılacaktır.
5. MÜLÂKAT SINAVI TARĐHLERĐ, SINAV YERĐ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:
Mülâkat sınavı tarihleri, mülâkat sınavı yeri ve zamanı ile mülâkat sınavı sonuçları adaylara
www.sg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon
vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
6. BAŞVURU VE SINAVLARLA ĐLGĐLĐ TAKVĐM:
Başvuru Başlangıcı : 02 Nisan 2019 Saat 14:00
Başvuru Bitişi : 12 Nisan 2019 Saat 11:00
TÜM ADAYLARIN BU ĐLANI EKSĐKSĐZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBĐLMELERĐ ĐÇĐN SAHĐL GÜVENLĐK
KOMUTANLIĞININ www.sg.gov.tr ĐNTERNET ADRESĐNĐ ZĐYARET ETMELERĐ GEREKMEKTEDĐR.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.
SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI
Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 416 45 60 

İLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1202 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.