• BIST 2.372,35
 • Altın 945.646
 • Dolar 15.9117
 • Euro 16.8164
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Danışman Alım ilanı 2019

Danışman Alım ilanı 2019
Danışman Alım ilanı 2019

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 6 (ALTI) ADET İŞ ANALİSTİ DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/1-(1-6) - İş Analisti Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 6 (altı) adet İş Analisti Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

Proje faaliyetlerinde iş ve faaliyet tasarımı yapmak,
Proje faaliyetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında çözümleyici analizler hazırlamak ve talep edildiğinde üst yönetime raporlamak
İç ve dış paydaşlarla, yazılım geliştirme ve raporlama ekibiyle etkin koordinasyon sağlayarak geliştirilen yazılımların maksimum kalite ve kapasitede olmasına katkı sağlamak,
Oluşturulan analizler çerçevesinde üst yönetime çözüm önerileri sunmak,
Belirli dönemlerde güncel ve prediktif süreç analizleri yaparak iş verimliliği ve performans raporları hazırlamak,
İdarenin vereceği diğer iş analizi işlerini yapmak.
Aranılan Nitelikler:

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
İş Zekası uygulamaları, BT, yazılım geliştirme süreçleri, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
MS Office uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
Visio / Enterprise Architect araçlarından birini kullanabilmek, Mockup - Wireframe çizerek prototip oluşturabilmek,
Tercihen,

ERP konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,
Son 5 (beş) yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/1-(1-6)-İş Analisti Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İŞ ZEKASI GELİŞTİRME DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası: SBSGM/2018/CS/D.3.3.1.1/IC/1- İş Zekası Geliştirme Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet İş Zekası Geliştirme Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

1. Proje faaliyetlerinin odak noktasındaki mevcut İş Zekası platformlarını incelemek, ilgili geliştirme çalışmalarının planlamasını yapmak, süreç yönetimi sağlamak,

2. İş Zekası uygulamalarının performans takibi konusunda ilgili ekiplerle iş birliği sağlamak,

3. İş Zekası platformlarının mevcut durumu hakkında İdareye periyodik raporlama yapmak,

4. İş Zekası platformlarında meydana gelebilecek aksaklıklara müdahale etmek, çözüm önerileri sunmak,

5. Geliştirilmesi veya edinilmesi planlanan İş Zekası teknolojileri hakkında proaktif analizler yapmak,

6. İş Zekası alanında geliştirilen yeni teknolojileri takip etmek ve raporlamak

7. İdarenin vereceği diğer iş zekası geliştirme işlerini yapmak.

Aranılan Nitelikler:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. İş Zekası geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak

3. Veri ambarı modelleme ve tasarımı, ETL geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

4. Python, R, Scala vb. programlama dillerinden en az birinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

5. Hadoop, HDFS, Map/Reduce, Kudu, Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Impala vb. büyük veri teknolojileri konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

6. Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

7. MongoDb, Cassandra vb. NoSQL çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

8. Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen,

1. Bilgisayar Bilimleri ve ilgili diğer teknik bölümlerde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

2. Son 5 (beş) yıl içinde, tercihen İngilizce olmak üzere, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.3.1.1/IC/1- İş Zekası Geliştirme Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 4 (DÖRT) ADET KARAR DESTEK UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.(4-3-2) .1.1/IC/(1-4) - Karar Destek Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 4 (dört) adet Karar Destek Uzmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

1. Karar Destek Sistemlerini geliştirmek üzere faaliyetler yapmak,

2. Karar Destek Sistemleri oluşturmak üzere gerekli veri ambarı analizlerini yapmak,

3. Karar Destek Sistemlerinin devamlılığı için gerekli bakım çalışmalarını yapmak,

4. Karar Destek Sistemlerinin verimli kullanılması için Veri Ambarı ve Raporlama birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

5. Karar Destek Sistemleri için kullanılan/kullanılacak İş Zekası yazılımlarının analizini yapmak, devamlılığı için gerekli müdahalelerde bulunmak

6. Yapılan çalışmalarla ilgili haftalık faaliyet raporu ve dokümantasyon (sunum, eğitim dokümanı, kılavuz, broşür vs.) hazırlanması süreçlerine destek vermek,

7. İdarenin karar destek sistemleri kapsamında vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,

Aranılan Nitelikler:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama (PL-SQL, T-SQL, QL) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

İş zekası uygulamaları konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
ODI, SSIS, Streamsets veya benzeri bir data entegrasyon aracında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
Team Foundation Server, Jira veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.
Tercihen,

Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az 1 (bir) yıllık deneyim sahibi olmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: SBSGM/2018/CS/D.3.(4-3-2).1.1/IC/(1-4) -Karar Destek Uzmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA KIDEMLİ YAZILIM MİMARI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası: SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/3- Kıdemli Yazılım Mimarı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet Kıdemli Yazılım Mimarı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ilgili birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis uygulamalarının geliştirilmesi Yazılım geliştirme personeline yeni teknolojiler konusunda eğitim ve destek vermek.

2. Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetmek

3. Yeni yazılım teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

4. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlama süreçlerini yönetmek

5. Geliştirilecek uygulama süreç raporlarının hazırlanması çalışmalarını yönetmek,

6. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,

7. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması,

8. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması,

9. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması.

10. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerinin yönetimi.

11. Idarenin vereceği diğer yazılım mimarisi işlerini yapmak.

Aranılan Nitelikler:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

3. Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

4. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

5. NoSQL ve/veya Bigdata Analytics süreçlerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,

6. AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

7. Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veritabanlarında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

1. Sağlık bilişimi alanında en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

2. Son 5 (beş) yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.

3. SPICE ve/veya CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/3- Kıdemli Yazılım Mimarı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 2 (İKİ) ADET VERİ KALİTESİ, ANALİZ ve TEST UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.4.1.1/IC/6-(1-2) - Veri Kalitesi, Analiz ve Test Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 2 (iki) adet Veri Kalitesi, Analiz ve Test Uzmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

Veri test süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve test süreçlerinin verimliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
Efektif veri test çalışmaları için yazılım geliştirme, test ve analiz ekipleriyle koordinasyon sağlamak,
Veri validasyon, hata tespiti ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamak,
Mevcut yazılım ve uygulamaları incelemek ve mümkünse İdareye veri odağında geliştirme ve iyileştirme önerileri sunmak,
Veri alanında dünya literatünü ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve proaktif küresel vizyonun Bakanlık uygulamalarına yansıtılmasına katkı sağlamak ve İdareye raporlamak,
Veri alanındaki ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak etmek,
Mevcut yazılım ve uygulamaları incelemek ve mümkünse İdareye veri odağında geliştirme ve iyileştirme önerileri sunmak,
İdarenin vereceği diğer veri odaklı işleri yapmak.
Aranılan Nitelikler:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. BI proje süreçlerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

3. MCSA SQL Server veya MCSE SQL Data Platform alanlarında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

4. Veri yönetimi, istatistik konularında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

5. PythonR, Java, Scala vb. programlama dillerinde en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak,

6. PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Tercihen,

1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az 1 (bir) yıllık deneyim sahibi olmak.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.4.1.1/IC/6-(1-2))- Veri Kalitesi, Analiz ve Test Uzmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 3 (ÜÇ) ADET VERİ TABANI DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.3.1.1/IC/4-(1-3) - Veri Tabanı Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 3 (üç) adet Veri Tabanı Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

Veri güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayacak sistem ve süreçlerin geliştirilmesi, işletilmesi.
Veritabanının durumunu gözlemlemek, tuning yapmak, yedeklemek, kurtarmak ve veri aktarmak.
Veritabanı kurmak, konfigüre etmek ve versiyon yükseltme çalışmalarında yer almak.
Veritabanının farklı yazılımlarla entegre çalışabilmesi için gereken tüm işlemleri gerçekleştirmek.
Kullanıcı yönetimi ve veritabanı güvenliği ile ilgili gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek.
Veritabanı büyüme hızını gözlem altında tutmak ve gerekli önlemleri almak.
Online sistemlerdeki beklenmedik sorunlara hızlı çözüm getirebilmek. Sistem altyapısında bulunan tüm ORACLE ve MS SQL veritabanlarının yönetimini sağlamak.
Uygulamaların SQL iyileştirmeleri ile ilgili geri bildirimlerde bulunarak programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Proje kapsamında yürütülmesi gereken sistemsel veritabanı operasyonları ve idari süreçlerinde yer almak üzere, bu faaliyet alanı için gereken nitelikli işgücünün temini amacı doğrultusunda ilgili projede görev alarak projenin ilgili çıktı ve amaçlarını başarıyla gerçekleştirme hususunda destek sağlamak.
İdarenin vereceği diğer veritabanı işlerini yapmak.
Aranılan Nitelikler:

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Veritabanı sistemleri yönetimi (tercihen Oracle ve MS SQL), yedekli çalışma, yük dağılımı, yedekleme, kurtarma, performans/SQL iyileştirme, konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
Veritabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
Sistemlerin sürekliliği konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak (RAC, Always On, Replication).
PL/SQL, T-SQL veya PL/PGSQL konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.3.1.1/IC/4-(1-3)- Veri Tabanı Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 3 (ÜÇ) ADET YAPAY ZEKA UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.4.1.1/IC/1-(1-3) - Yapay Zeka Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 3 (Üç) adet Yapay Zeka Uzmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

Yapay Zeka alanında dünya literatürünü ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve sonuçları periyodik olarak İdareye raporlamak,
Yapay Zeka alanındaki güncel ve proaktif küresel vizyonun Bakanlığımız uygulamalarına yansıtılmasına katkı sağlamak,
Yapay Zeka alanındaki ulusal ve uluslararası arenadaki etkinliklere iştirak etmek,
Bakanlığımız yapay zeka potansiyelinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
Yapay zeka teknolojileri odağında yeni projelere iştirak edilmesini sağlamak,
Yeni yapay zeka projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
Edinilecek veya geliştirilecek yazılım ve sistem çözümlerinde uzman desteği sağlamak,
Mevcut yazılım ve uygulamaları incelemek ve mümkünse İdareye Yapay Zeka odağında geliştirme ve iyileştirme önerileri sunmak
İdarenin vereceği diğer yapay zeka odaklı işleri yapmak.
Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik ve ilgili diğer teknik bölümlerinde en az Lisans derecesine sahip olmak,
Java, Java Script, Web uygulamaları ve SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
Makine öğrenimi, NLP, Derin Öğrenme ve Analiz konularında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,
Aktif kullanılan yapay zeka teknolojilerinde (Tensorflow, PyTorch vs.) deneyim sahibi olmak,
Python veya R programlama dillerinde en az 1 (bir) yıllık deneyimli olmak,
Tercihen,

1. Sağlık Bilgi Teknolojileri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak,

Yapay Zeka ve/veya Robotik alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak veya Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili diğer teknik bölümlerde Yapay Zeka konulu yüksek lisans tezi hazırlamış olmak,
Son 5 (beş) yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.4.1.1/IC/1-(1-3) - Yapay Zeka Uzmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 4 (DÖRT) ADET YAZILIM GELİŞTİRME DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/2-(1-4) -Yazılım Geliştirme Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 4 (dört) adet Yazılım Geliştirme Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

1. Bakanlık Merkez teşkilatı ve ilgili birimlerden gelecek ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis uygulamalarının geliştirilmesi.

2. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,

3. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,

4. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,

5. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması,

6. Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması,

7. Gelişen yazılım teknolojisinin araştırılıp, geliştirilip İdareye kazandırılması.

8. İdarenin bünyesindeki yazılım geliştirme işlerine destek sağlamak.

9. İdarenin vereceği diğer yazılım geliştirme işlerini yapmak.

Aranılan Nitelikler:

Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Yazılım geliştirme alanında en az 2 (iki) yıllık deneyime sahip olmak.
3. Angular JS, Node JS, Jquery vb. JavaScript Framework üzerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak

Microsoft.NET konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
.NET Core ile yazılım geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.
Web Tabanlı Uygulama ve Web Servis geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
Oracle veya SQL Server veya açık kaynak kodlu veri tabanları üzerinde yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
8. PL/SQL veya T-SQL konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

9. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Tercihen,

SPICE ve/veya CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/2-(1-4) -Yazılım Geliştirme Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA 4 (DÖRT) ADET YAZILIM TEST PERSONELİ İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası[1]: SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/4-(1-4) - Yazılım Test Personeli

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 01.03.2019

Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.03.2019 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 4 (dört) adet Yazılım Test Personeli alınacaktır. Danışman Proje süresince/ Mart 2019 - Mayıs 2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 15 ay olup, danışman tedarik sürecinin uzaması halinde bu süre kısalabilir.

Beklenen Hizmetler:

Geliştirilen yazılımların işlerliğini kontrol edecek test süreçlerinin planlamasını ve uygulamasını gerçekleştirmek,
Yazılım geliştirme ve iş analizi birimleriyle, iç ve dış paydaşlarla etkin koordinasyon sağlayarak verimli bir yazılım geliştirme ekosistemi oluşturmak ve süreç verimliliğine maksimum katkı sağlamak,
Yazılım testlerinde belirlenen eksiklik ve aksaklıkları üst yönetime raporlamak, gerektiğinde çözüm önerileri sunmak
İdare tarafından bilahare bildirilecek periyodik aralıklarla yazılım ve uygulama performans testlerini yapmak, ilgili sonuçları üst yönetime bildirmek,
İdarenin vereceği diğer yazılım test işlerini yapmak,
Aranılan Nitelikler:

1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Yazılım test süreçleri, validasyon, test planı hazırlama ve raporlama faaliyetlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. AGILE yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık kanıtlanabilir deneyim veya geçerli sertifika sahibi olmak

Tercihen,

1. Hata izleme yazılım araçlarından en az biri hakkında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.

2. SPICE ve/veya CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.2.1.1/IC/4-(1-4))-Yazılım Test Personeli) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350

Faks: (0312) 471 8297

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1124 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.