• BIST 2.085,76
 • Altın 778.88986
 • Dolar 13.4371
 • Euro 15.3268
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Atatürk Üniversitesi sağlık personeli alımı ve memur alımı yapıyor.

Atatürk Üniversitesi sağlık personeli alımı ve memur alımı yapıyor.
Atatürk Üniversitesi sağlık personeli alımı ve memur alımı yapıyor. Türkiye genelinden başvuru oluyor.

Resmi gazete üzerinden yayımlanan ilanlarına göre 3 eczacı, 10 Hemşire, 2 psikolog, 8 sağlık teknikeri 6 röntgen teknisyeni alımı ile beraber toplam 121 sağlık personeli alımı ve memur alımı yapıyor.

Özel Şartlar;

Sağlık teknikeri alımı için adayların Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi programı mezunu olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış ve deneyimli olmak ve belgelendirmek.
 
Anestezi teknikeri olarak başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olması gerekmektedir.

Hemşire alımı olarak başvuru yapacak adayların Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Üniversite Hastanesinde 3 yıl çalışmış ve deneyimli olmak ve belgelendirmek.

Eczacı alımı için Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.

Sağlık teknikeri İlk ve Acil Yardım Teknikeri unvanında başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım programı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Yardım Kliniğinde en az 3 yıl deneyimli olmak.
 
Röntgen teknisyeni alımı için adayların Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmaları gerekmektedir.

Sağlık teknikeri alımı için Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi Programı bölümü mezunu olmak. Adayların KPSS93, KPSSP94, KPSSP3 puanlarıyla alınacaktır.

Sağlık Personel Alım Başvuru Şekli

Başvurular 19 Kasım 2021 tarihinde başlamış 3 Aralık 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı Erzurum adresine şahsen gidilip yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde

giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam

edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B)

grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra

No

Nitelik

Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler

1 ECZ 01 Eczacı* Lisans 2020 KPSS (P3) 3 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

2 HM 01 Hemşire Lisans 2020 KPSS (P3) 70 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak

3 HM 02 Hemşire Lise 2020 KPSS (P94) 18 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak

4 HM 03 Hemşire Lise 2020 KPSS (P94) 1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun

olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite

Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı

kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri

gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına sahip

olmak.

5 HM 04 Hemşire Lise 2020 KPSS (P94) 1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun

olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite

Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı

kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri

gerekmektedir.)

Koroner Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

4 PS 01 Psikolog Lisans 2020 KPSS(P3) 2 Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak

5 ST 01 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans 2020 KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak 

19.11.2021 “CUMA” NAMIK

 11104

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

6 ST 02

Sağlık Teknikeri

(Fizyoterapi

Teknikeri)

Önlisans 2020 KPSS (P93) 1

Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi programı mezunu

olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite

Hastanesinde 3 yıl çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı

kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri

gerekmektedir.)

7 ST 03

Sağlık Teknikeri

(İlk ve Acil Yardım

Teknikeri)

Önlisans 2020 KPSS (P93) 1

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım programı

mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla 3. Basamak Üniversite

Hastanesi Acil Yardım Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

(Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve Sosyal

Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigorta döküm belgesi ibraz

etmeleri gerekmektedir.)

8 RT 01 Röntgen Teknisyeni Lise 2020 KPSS (P94) 4 Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak

Toplam 105

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday

sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sıra

No

Nitelik

Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler

1 HM 01 Hemşire Lisans 2020 KPSS (P3) 10 Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik bölümü mezunu olmak

2 RT 01 Röntgen Teknisyeni Ortaöğretim 2020 KPSS (P94) 2 Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezunu Olmak

3 ST 01 Sağlık Teknikeri Önlisans 2020 KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi Programı bölümü mezunu olmak

 Toplam 14 

19.11.2021 “CUMA” NAMIK

 11104

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sıra

No

Nitelik

Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler

1 ST 01 Sağlık Teknikeri Önlisans 2020 KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunu Olmak.

Topla

m 2

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek

sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı

değerlendirilecektir.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41.maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç

sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar

Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan

istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit

edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma

(gece dahil) şartını kabul etmek.

7- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek

unsur içermemesi.

8- İlanda bulunamayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

19.11.2021 “CUMA” NAMIK

 11104

“EBYS”

“ÇEŞİTLİ İLANLAR”

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma

ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklardır. Eksik belgeli veya

süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek,

kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona

başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

(Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2- Başvuru Formu

3- Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

4- Askerlik Durum Belgesi

5- 1 Adet Fotoğraf

6- Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

7- SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum

tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü

içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl

kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu

ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden

ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma

hastanesi), Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim

etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip, güvenlik ve arşiv soruşturması neticesine göre yerleştirme işlemi

yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler

içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

İLETİŞİM:

Sağlık Arş. ve Uyg. Merk. Müd. Tel : (0442) 344 66 40-41-45

Diş Hekimliği Fak. Dek. Tel : (0442) 231 17 61

Veteriner Fak. Dek. Tel : (0442) 231 72 22

Bu haber toplam 319 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.