• BIST 2.490,05
 • Altın 973.895
 • Dolar 16.6392
 • Euro 17.5211
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı 4.175 Memur Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı 4.175 Memur Alımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı 4.175 Memur Alımı için adaylar tercih yapmaya bugün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı 4.175 Memur Alımı için adaylar tercih yapmaya bugün başladı. Sözlü sınavdan geçer puanı alan adaylar tercih için başvurularını 20 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://personel.aile.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f adresi üzerinden yapabilecekler.

aile-bakanligi-4-175-memur-alimi-1-500-asdep-alimi-kilavuzu1.jpgaile-bakanligi-4-175-memur-alimi-1-500-asdep-alimi-kilavuzu2.jpgaile-bakanligi-4-175-memur-alimi-1-500-asdep-alimi-kilavuzu3.jpg

) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) ve Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl
Dağılımı ile 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı ayrıca Bakanlık resmi internet sayfasında
yayımlanacaktır.
I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim
düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen
sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya
sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi
bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
B) Özel Şartlar:
1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal
Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3
T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim,
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün
Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu
Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
8) Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme
belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.
9) Hemşire (4/B) (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
c) Cinsiyeti kadın olmak.
10) Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,
Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
11) Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;
a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
12) Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans
düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

4
T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda
belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece
bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;
Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı
bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz
tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek
nitelikte olması gerekmektedir. )
b) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak
imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
c) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.
C- Başvuruların Değerlendirilmesi:
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas
alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya
hak kazanacaktır.
b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava
katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri
Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
III- SINAV VE SINAV KONULARI
A) Sınav:
a) Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
b) Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya
görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
bulunduracaklardır.
d) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin
hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez.
B- Sınav Konuları:
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya
lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

5
T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması
alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en
az 70 (yetmiş) olması şarttır.
g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı
kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik
halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday
üst sırada yer alacaktır.
IV- TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA:
Tercih ve Yerleştirme:
a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, yapılacak tercih duyurusuna göre, elektronik
ortamda tercihlerini bildireceklerdir.
b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek
isteyip istemediğini” belirteceklerdir.
c) Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili
pozisyonlara yerleştirilecektir.
A- Atama
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini
duyurulan süre içinde yerleştirildikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da
posta yolu ile ileteceklerdir.
b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek
olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
V- DİĞER HUSUSLAR:
a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr
ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile
ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir
tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta
adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri
önem arz etmektedir.
İlan olunur.
BİLGİ İÇİN:
www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 52 86, (312) 705 52 39

Bu haber toplam 490 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.