• BIST 3.020,01
 • Altın 1020.323
 • Dolar 18.0362
 • Euro 18.1694
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı 5 Bin Arabulucu Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 5 Bin Arabulucu Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 5 Bin Arabulucu Alım İlanı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ve sınav detayları ile ilan metni şöyle.

5 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav ilanında, bu kadro için başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken başvuru şartları da açıklandı. Buna göre aşağıda yer alan başvuru şartlarının sağlanması durumunda adaylar Arabulucu olmak için başvuru yapabilecekler. 

O Başvuru Şartları

*  Türk vatandaşı olmak,

* Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,


 * Tam ehliyetli olmak,
* Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

* Arabuluculuk eğitimini tamamlamak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 

5 bin Arabulucu alımı yapacak olan bakanlığın ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularını 19 Ağustos tarihi itibariyle yapmaya başlayacaklar. Başvurular 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle UYAP Arabulucu Portal üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurulması ile yapılacak. 

Adaylar ilan başvurusunda ayrıca talep edilen evrakların resimlerini de sisteme yükleyecekler. 

A- 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet
Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca; 2020
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına
yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
 B- Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya
da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp
(UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül
2019 tarihleri arasında alınacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav
başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir.
Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında
aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama
aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru
kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.
(Başvurukılavuzunaulaşmakiçintıklayınız)
C- Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019
Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir,
Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat
14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması
gereken kurallar Ek-1’de yer almaktadır.
D- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Üniversitenin
sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı,
toplam 100 sorudan oluşacaktır. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından
değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate
alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal
edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit
şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı 
kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı
alan adaylar da başarılı sayılacaktır.
E- Arabuluculuk sınavına başvuracakların;
1) Türk vatandaşı olmak,
 2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini
bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden
sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3) Tam ehliyetli olmak,
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,
Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.
F- Sınava başvurular :
Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019
tarihleri arasında elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil
imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP
Arabulucu Portal) üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup,
aşağıdaki evrakları tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme
okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:
1- Arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir belge,
2- Adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna ilişkin bilgiler,
Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına
yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgilerinde
eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine
başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS’e 
gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda yaşanacak mağduriyetten adayın
kendisi sorumludur.
3- Öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların
ise Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava
girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge, (Denklik Belgesi)
4- Sınav başvurularının başladığı tarih itibariyle, mesleğinde en az beş yıllık
kıdeme sahip olduğunu (Mesleki kıdem hesabında hukuk fakültesi
mezuniyetinden önce veya sonraki dönem ayrımı yapılmayacaktır.) gösterir her
türlü belgenin aslı veya onaylı sureti,
5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru
yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate
alınmayacaktır.
Adayların, https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp internet adresi
(UYAP Arabulucu Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları
evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda
sisteme aktardığı evrak ile beyan ettiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle
doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı
tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde
ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Adayların sınav başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Başvurusu kabul
edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste Üniversiteye gönderilecektir.
Başvuru esnasında, istenen bilgilerin bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar, sisteme
yanlış evrak aktaranlar veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin
başvuruları kabul edilmeyerek kendilerine bildirilecek ve Üniversiteye gönderilecek
başvuru listesine alınmayacaklardır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların adı ve
soyadının yer aldığı liste Daire Başkanlığının www.adb.adalet.gov.tr internet
adresinde 14 Ekim 2019 tarihinde ilân edilecektir.
Arabuluculuk sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Üniversiteye
gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından 21 Ekim 2019 –
01 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. 
Aday listesinde yer alan adaylar, sınav başvurularını Üniversitenin sınav
hizmetlerine ilişkin https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr internet adresinden
belirtilen tarihler arasında yapacaklar ve sınav merkezlerini seçeceklerdir. Bu listede
bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi dolduktan
sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik
yapamayacaktır.
Sınav başvurusu için her aday Üniversiteye 125 (yüzyirmibeş) TL
ödeyecektir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında Üniversitenin sınav hizmetlerine
ilişkin internet adresi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka
yollardan yapılacak ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava
girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya
aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade
edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversiteye sınav
başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu,
özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Ek 2’deki Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurup imzalı şekilde, üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel
araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları
dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde
belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında
ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan
değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
G- Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav
salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş
Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019-24 Kasım 2019
tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların
erişimine açılacaktır.
H- Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı
kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik
kartı, süresi geçerli pasaport, hâkim ve savcı kimliği, noter kimliği, avukat kimliği,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi 
kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi,
mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul
edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi
olanlar sınava alınmayacaktır.
Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi, kalemtıraş adaylar tarafından
temin edilecektir.
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamalarına yönelik olarak 25 Kasım
2019–29 Kasım 2019 tarihleri arasında Üniversite’nin AHBV SEM Emniyet Mah.
Muammer Bostancı Caddesi No:4 İİBF Kampüsü 06500 Beşevler adresine yazılı
olarak itiraz edebilirler. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,
Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR
800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren
dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Sınav uygulamasına ve sınav
sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 13 Aralık 2019 tarihinde
Üniversite tarafından adaylara bildirilecektir.
I- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden
T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav
sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri
adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği
tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz
edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi
Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına
40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas
alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası,
T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme
alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22
Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan
veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire
Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. İtiraz
sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul 
edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının www.adb.adalet.gov.tr internet
adresinde yayımlanacaktır.
Ek-1: Sınav Kuralları
1. Sınav süresi 150 dakikadır.
2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak
imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap
kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları
geçersiz sayılır.
8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.
9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış
sayılacaksınız.
12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz.
Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav
görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş
yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları
geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit
başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap
makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb.
sağlık malzemeleri ve araçları yanında bulundurmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,
f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav
salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,
16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav
bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

Bu haber toplam 931 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.