• BIST 2.011,16
 • Altın 786.62963
 • Dolar 13.4709
 • Euro 15.254
 • İstanbul 2 °C
 • Ankara 3 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı 400 Memur Alımı - İcra Müdür Yardımcılığı

Adalet Bakanlığı 400 Memur Alımı - İcra Müdür Yardımcılığı
Adalet Bakanlığı 400 Memur Alımı

4 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcılığı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖDSGM tarafından yayımlandı.

SINAVA İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 14 Mayıs 2019 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 12 Haziran 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

MEMUR ALIMI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20; Alan Bilgisi Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80; Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) + (Alan Bilgisi Puan) formülü kullanılacaktır.

Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır.

800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

Adalet Bakanlığı ,icra müdür yardımcılığı sınavının soru kitapçıkları A GRUBU TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı ,icra müdür yardımcılığı sınavının soru kitapçıkları B GRUBU TIKLAYIN

İŞTE İLAN METNİ

1- Bakanlığımızca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra
müdür yardımcısı naklen alınacaktır.
2- Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav
saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.
3- Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve
Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) İcra kâtibi kadrosunda 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış
olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dâhil edilmeyecektir. İlgilinin en geç
04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 04 Mayıs 2019
tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi
sözlü sınava alınmayacaklardır.)
b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü
veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya
bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması.
4- Adaylar başvurularını, 04 - 08 Mart 2019 tarihleri arasında icra kâtipleri arasından
yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b)
fıkrasında belirtilen (başvuruda bulunduğu Komisyon tarafından onaylanmış) öğrenim belgesi ile
birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır.
Mahalli Komisyonlar aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden
alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) adayın
bağlı bulunduğu Komisyona gönderilecektir.
5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca
incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 26 Mart 2019 tarihinde www.adalet.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
6- Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 13 Mart 2019 tarihinde
www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7- Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 225,00.-TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası)
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilat Programı” aracılığı ile 01-12 Nisan 2019 tarihleri arasında yatıracaklar ve
www.meb.gov.tr internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır.
8- Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru
sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi,
ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı
bir örneğinin başvuruya eklemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanacak olan sınav uygulama
duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Engelli
adaylar engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi
kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun
geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
30/1/2019 ÇARŞAMBA SABRİ
ÇEŞİTLİ
987
Disket
2
9- Sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınava girecek aday listesinde
olmadığı halde sınav ücretini yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade
edilmeyecektir.
Sınavla ilgisi olmayan kişi/kişilerce yatırılan ücret ile sınav ücretini yatırdıktan sonra
sınav e- başvurusunu www.meb.gov.tr internet adresinden yapmayan ve sınavın iptal olması
(idare kusuru) durumunda, yatırılan ücretlerin iadesi sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 (dört)
hafta sonra tek yanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından
adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin adayların T.C kimlik numaraları üzerinden
Ziraat Bankasına yatırılacaktır.
10- Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav
ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınav giriş belgesini 25 Nisan 2019
tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.
11- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C.kimlik
numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden
pasaport) ile kabul edilecektir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan
adaylar sınava alınmayacaktır.
12- Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe (10),
b) Matematik (10),
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)
Alan Bilgisi Testi:
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın
birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı,
kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri
düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),
b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve
İflâs Kanunu Yönetmeliği (15),
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),
13- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate
alınacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları
seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan= (Doğru Sayısı/ Soru sayısı)*20; Alan Bilgisi
Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)*80; Başarı Puanı= (Genel Yetenek ve Genel Kültür Puan) +
(Alan Bilgisi Puan) formülü kullanılacaktır.
Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana
tamamlanmayacaktır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş 
30/1/2019 ÇARŞAMBA SABRİ
ÇEŞİTLİ
987
Disket
3
puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro
sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü
adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız
tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir
katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.
14- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru
seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
15- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda
soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin
yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
16- Sınav sonuçları 31 Mayıs 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden
duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde
ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
17- Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana
giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.” 70 ve üzeri puan
alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü
sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç
bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.
18- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap
anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 14 Mayıs
2019 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr
internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 12 Haziran 2019 tarihine kadar Adalet
Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20,00.-TL (Yirmi Türk
Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
imzası, adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere
bildirilecektir.
19- Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı
Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir.
20- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı
listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır.
21- Kur’a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
Duyurulur

Bu haber toplam 4406 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.