• BIST 9814.19
 • Altın 2486.861
 • Dolar 32.312
 • Euro 34.4479
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 20 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

4/B büro, destek, tekniker, diğer sağlık, diyetisyen, eczacı iş başvurusu kamuda

4/B büro, destek, tekniker, diğer sağlık, diyetisyen, eczacı iş başvurusu kamuda
4/B büro, destek, tekniker, diğer sağlık, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, koruma güvenlik, sağlık teknikeri, spor uzmanı ve teknisyen alımı

Sözleşmeli personel alımı mezuniyet şartları
4 Büro Personeli alımına Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans,

1 Büro Personeli alımına Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans,
 
1 Büro Personeli alımına Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo- Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo ve Televizyon, Radyo-TV lisans,

10 Destek Personeli alımına liselerin herhangi bir alanından mezunlar,

1 Tekniker alımına Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi veya Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi önlisans,

1 Diğer Sağlık Personeli alımına Perfüzyon lisans,

1 Diyetisyen alımına Beslenme ve Diyetetik lisans,

1 Eczacı alımına Eczacılık Fakültesi lisans,

2 Fizyoterapist alımına Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans,

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına lise mezunları,

5 Sağlık Teknikeri alımına Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans,

2 Spor Uzmanı alımına beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezunlar,

3 Teknisyen alımına Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olanlar başvurabilir.

Kamu memur alımı başvuru tarihleri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kamu memur alımı için 11 unvandaki kadrolara başvurular 4 Temmuz’a kadar sürecek. 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin
hizmetleri sağlamak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli
olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme
ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR
 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans
mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca
KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon
için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
 Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası esas alınarak en yüksek
puandan başlamak üzere ilan edilen her bir kadronun 10 (on) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak olup,
ayrıca duyuru yapılacaktır.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi itibariyle 40
(kırk) yaşını bitirmemiş olmak, diğer pozisyonlara başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi itibariyle 35
(otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru
formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz
sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.
 Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten
itibaren 7 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz konusu
sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya Hizmet
Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).

Bu haber toplam 676 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.