• BIST 8513.54
 • Altın 1612.839
 • Dolar 27.5252
 • Euro 28.7942
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 8 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

12.430 TL maaşla 50 Kamu Personeli alacak.

12.430 TL maaşla 50 Kamu Personeli alacak.
Maliye Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12.430 TL maaşla 50 Kamu Personeli alacak.

Giriş Sınavı Müracaat Koşulları Neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış iş ilanına başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartlara haiz olmaları isteniyor.

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Asgari 5 yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışında bulunan öğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.


ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P1, P2, P3, P4, P12, P13, P14, P18, P19, P23, P24, P44 veya P48 puan türlerinden asgari 75 puan almış olmak.

Giriş sınavı son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az C seviyesinde puan almış olmak veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 puan aldığını gösteren belgeye sahip olmak.


Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak gerekiyor.

Bakanlık İlanları Müracaat Süreci ve Tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı iş ilanına müracaat edecek adayların, 16 Ocak ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor. Şahsen, Kargo veya Posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Alımı yapılan personeller Ankara ve İstanbul şehirlerinde görev yapacaklar.

II-SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, klasik usulle ve iki oturumda
yapılacaktır.
b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı
(www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi
(27/01/2023) itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış
olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,
mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO
1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
katılmış ve TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip
olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip
oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
ALAN
KOD
BÖLÜM (ALAN) GÖREV
YERİ KONTENJAN
KPSS PUAN
TÜRÜ
GRUP-8 HUKUK İSTANBUL 1 KPSS P4
GRUP-9 EKONOMETRİ İSTANBUL 2 KPSS P13
GRUP-10
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL 2
KPSS P1,
KPSS P2,
KPSS P3
GRUP-11
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL 2
KPSS P1,
KPSS P2,
KPSS P3
3
d) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce,
Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına
yönelik geçerli belgeye sahip olmak,
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
f) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
IV-SINAV BAŞVURUSU:
a) Başvurular, 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri arasında
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen,
kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana
gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1 ve TABLO 2’de yer alan öğrenim
durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların
başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet ve yabancı dil sınavı bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet
bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak
girmeleri, diploma, mezuniyet veya denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf
ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini
güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e) Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında
yükleyeceklerdir.
f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru
işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
g) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru
sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz
Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen
adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki
başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu
ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda
“Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla
tekrar başvuru yapılabilecektir.
4
h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından,
istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet
etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan
isteyebilir.
V- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1 ve TABLO 2’de yer alan her bir alan için ayrı
ayrı belirlenecektir.
Her alan için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen kontenjan sayısının 10 (on)
katına kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. TABLO 1 ve TABLO 2’de belirlenen
her alan için kontenjan sayısının 10 (on) katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan
aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10
(on) katı kadar aday o alan için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. Son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavının yazılı bölümüne çağırılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir
liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım
menüsünden ulaşabileceklerdir.
VI- SINAV KONULARI:
a) GRUP 1 ve GRUP 8 - Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku
(Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku
(Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku),
İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
b) GRUP 2 - İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi,
Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Hipotez Testleri,
c) GRUP 3 - İşletme / İktisat / Maliye / Muhasebe / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri /
Uluslararası İlişkiler Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi,
İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası
İktisat, Para-Banka, Ekonometri, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu
Finansmanı), Maliye Politikası, Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi,
Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku,
ç) GRUP 4 ve GRUP 9 - Ekonometri Alanı: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin
Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri,
Temel İstatistik,
d) GRUP 5 - Elektrik Elektronik Mühendisliği: Devre Analizi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Temel Mühendislik Bilgisi, Elektro Manyetik Alan Teorisi, Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar, Fizik,
Elektrik Makinaları, Matematik,
5
e) GRUP 6 ve GRUP 10 - Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve
Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet
ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,
f) GRUP 7 ve GRUP 11 - Endüstri Mühendisliği Alanı: Endüstri Mühendisliğine Giriş, Matematik,
Fizik, Malzeme Bilimi, Olasılık, Sayısal Analiz, Üretim Yöntemleri, Yöneylem, Üretim ve Planlama, Proje
Yönetimi, İstatistik, Mühendislik Ekonomisi, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda
yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
VII-DEĞERLENDİRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konudan
en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak
kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar
sözlü sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yeri ve saatini
gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım
menüsünden ulaşabileceklerdir.
Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların
ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.
Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.
Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak
itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde
değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralaması; başvuru yapılan alan
için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak
belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı
yüksek olana öncelik tanınacaktır.
6
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.
VIII-ATAMA:
a) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Ankara ve İstanbul illerinde görev yapmak üzere Bakanlık
merkez teşkilatına atanacaktır.
b) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, b, c ve ç fıkralarında sayılanlar ile
ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel
eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından
atama yapılabilir.
e) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep
edemez.
IX-DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus
cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
ç) 27/01/2023 tarihi mesai saati (18:00) sonuna kadar onaylanmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43
Mail : pergensinav2@hmb.gov.tr

Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.