• BIST 4.962,48
 • Altın 1047.973
 • Dolar 18.6326
 • Euro 19.2357
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 10 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

10 Bin Lira Maaşla Yazılım ve Sistem Uzmanı Alınıyor

10 Bin Lira Maaşla Yazılım ve Sistem Uzmanı Alınıyor
10 Bin Lira Maaşla Yazılım ve Sistem Uzmanı Alınıyor

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
I. GENEL BİLGİLER
Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü ve
uygulamalı yarışma sınavı ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6
ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.
Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul
edilmeyecektir.
İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.
Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA
E-posta: sinav@ytb.gov.tr
Tel: +90 312 218 40 00
II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz olmak,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe
ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir
etmiş olmak,
• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı
problem çözme yeteneğine sahip olmak,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
• Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden
ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,
• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)
A. Kıdemli Yazılım Uzmanı
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu
sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu
belgelemek,
• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications sertifikasına sahip
olmak,
• Çok İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak,
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri
ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri
(SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX,
JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak,
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
• .Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere
uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,
• Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak öncelikli tercih
sebebidir.
B. Yazılım Uzmanı
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
• Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
• .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu
belgelemek,
• İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi olmak,
• Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri
ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri
(SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX,
JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
• Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak.
C. Sistem Uzmanı
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
• Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
• Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
• Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS,
DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak
• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak
• Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme
konularında tecrübeye sahip olmak,
• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç
odaklı çalışabilmek.
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 24.06.2019 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 08.07.2019 tarihinde saat 18:00’da sona
erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru
için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
BELGE AÇIKLAMA
 a) Özgeçmiş
 b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık
 Fotoğraf
 c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna
göre:
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK
hizmet dökümü,
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için
kurumdan alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
 ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren
 Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen
mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az;
başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin
kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma
süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması
gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu
alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı
olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde
birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan
kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak
imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak
onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri
imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve
adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge
içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.
Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel
kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 d) KPSS Sonuç Belgesi Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı,
fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
 e) Yabancı Dil Belgesi
Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını
gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar
çıktısı.
 f) Mezuniyet Belgesi
Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı
denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden
adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair
belgeyi ibraz edeceklerdir.)
 g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği
 bulunmadığına ilişkin belge
Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son
başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1
(bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte
olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul
edilecektir.)
 ğ) Sertifikalar
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen
sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu
belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin
asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin
bir örneği Başkanlık tarafından tasdik edilerek aslı
iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle
Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması
adayın sorumluluğundadır.
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği
teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava
katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak
personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3
Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.
Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.
Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” bölümünde verilen tabloda yer alan
“Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava
katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr
adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle,
yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim
yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en
geç 1 (bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.
Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VI. SINAV
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri
puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı
kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın “III.
Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve
hususlardır.
Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam
edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.
Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.
ALINACAK KİŞİ
SAYISI
SINAVA
ÇAĞIRILACAK
ADAY SAYISI
POZİSYON
AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRETİ
KATSAYI TAVANI
1 10 Kıdemli Yazılım Uzmanı 3
1 10 Yazılım Uzmanı 2
1 10 Sistem Uzmanı 2
VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden
iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar,
itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik
olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir.
Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Bu haber toplam 1252 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.