• BIST 10450.54
 • Altın 2449.904
 • Dolar 32.6972
 • Euro 34.9143
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 31 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Ziraat Bankası Türkiye Genelinde 400 Personel alacaktır

Ziraat Bankası Türkiye Genelinde 400 Personel alacaktır
81 il kapsamında 400 memur ve servis görevlisi alımı için başvuru ekranı açıldı.

Sınavların yapılacağı iller ise Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olarak belirtildi.


300 servis görevlisi alımı Türkiye geneline yapılmaktadır. Sınav yapılacak yerler ise Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olarak belirtilmiştir.

Alımı yapılacak unvanlar Müfettiş yardımcısı alımı, Uzman yardımcısı alımı, servis görevlisi alımı ziraat bankasına yapılacaktır. Ziraat Katılım’ a ise uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımı yapılacaktır.

Sınav Başvuru Tarihleri

Sınava başvuru yapacaklar için sınav başvuruları alınmaya başlanmıştır. 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren sınavlara başvurular yapılabilecek olup en geç müracaatlar ise 16 Ekim 2022 tarihinde sona erecek

Ziraat Katılım Uzman Yardımcısı Sınavı Başvuru Koşulları İçin 
Ziraat Katılım Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Koşulları İçin 

ZİRAAT KATILIM BANKASI UZMAN YARDIMCISI
İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI
Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 100 Uzman
Yardımcısı istihdam edecektir.
Uzman Yardımcıları, Katılım Bankacılığı Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlatılacaktır.
GENEL HUSUSLAR
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili İstanbul’dur.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler,
İslam İktisadı ve Finans, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim
Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri,
İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi,
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış
yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ
İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI
Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 300 Servis Görevlisi istihdam
edilecektir.
Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek
müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar.
GENEL HUSUSLAR
• Servis Görevlisi unvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup,
ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında
adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
• Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için
tek tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.
• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre
ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate
almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
2 / 5
8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya
denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya
da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,
ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular 30 Eylül 2022 - 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG
formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen
özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 330 TL ödeyecektir. Ödeme
işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olacaktır.
SINAV SÜRECİ
Sınav Daveti
• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Ekim 2022
Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet
sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı,
soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik
numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka
hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• Sınav günü Covid-19 pozitif rahatsızlığı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık Sistemi’nden alacakları
Covid-19 rahatsızlıklarını gösteren karekod’lu Laboratuvar sonuç raporunu sınavın yapılacağı gün, sınava
girecekleri bina girişindeki görevlilere verecekler ve bu adayların aynı binada önceden ayrılmış yedek
3 / 5
sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı)
olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.
• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap
makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü
kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek
(su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru
sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.
• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ZİRAAT KATILIM BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ İDARİ ALAN
(TOPLAM 100 SORU)
SINAV BÖLÜMLERİ SORU SAYISI
1.BÖLÜM 50
Genel Kültür 15
Genel Yetenek 35
2.BÖLÜM 50
Ekonomi 15
Hukuk 15
Muhasebe 10
İşletme Finans 10
Alan Bilgisi Sınav Konuları:
▪ Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye
Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Katılım Bankacılığı),
▪ Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak
Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu)
▪ Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
▪ İşletme Finans ( Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)
• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 8 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer
alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her
bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan
alınması gerekmektedir.
4 / 5
• Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.
• Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen
form doldurularak, 26 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek
yapılabilecektir.
Mülakat
• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar
arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması planlanan
sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatkatilim.com.tr internet
sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.
• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine
www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.
• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.
EK-1 İl ve Kontenjan Tablosu
ZİRAAT KATILIM BANKASI
ÇALIŞMA İLLERİ VE KONTENJAN SAYILARI
Adana 15
Antalya 15
Bursa 15
Diyarbakır 10
Gaziantep 15
İstanbul 175
İzmir 20
Kayseri 5
Kocaeli 5
Konya 15
Manisa 10
5 / 5
EK-2 Bölümler Tablosu (Lisans)
Aktüerya Kamu Yönetimi
Bankacılık ve Finans Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Bankacılık ve Sigortacılık Maden Mühendisliği
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Makine Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Maliye
Çevre Mühendisliği Matematik
Ekonometri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Endüstri Mühendisliği Metalurji Mühendisliği
Enerji Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği Modern Parasal İktisat
Enformasyon Teknolojileri Muhasebe ve Finans Yönetimi
Fizik Nanoteknoloji Mühendisliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Nükleer Enerji Mühendisliği
Gıda İşleme ve Mühendisliği Para İktisadi ve Bankacılık
Gıda Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Girişimcilik Psikoloji
Grafik Tasarımı Sanayi Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği Sermaye Piyasası
Hukuk Sistem Mühendisliği
İktisadi İşletmecilik Sistem Yönetimi
İktisat Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İletişim Sosyoloji
İmalat Mühendisliği Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
İslam İktisadı ve Finans Turizm İşletme
İstatistik Ulaştırma Mühendisliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Finans ve Bankacılık
İşletme Uluslararası Girişimcilik
İşletme Bilgi Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Finans
İşletme Ekonomisi Üretim Sistemleri Mühendisliği
İşletme Finansı Yapay Zeka Mühendisliği
İşletme Mühendisliği Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
İşletme ve Tarım Ekonomisi Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Jeoloji Mühendisliği Yönetim ve Organizasyon
Kalkınma ve Planlama Ziraat Mühendisliği

KAMUDA İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 1045 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.