• BIST 9814.19
 • Altın 2492.777
 • Dolar 32.3114
 • Euro 34.4248
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 16 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Vakıfbank 2022 yılı sınavla personel alımı yapacak

Vakıfbank 2022 yılı sınavla personel alımı yapacak
Vakıfbank tarafından Nisan ayı personel alımı başvuruları online olarak alınmaya başladı

Vakıfbank personel alımı genel şartları
T.C. vatandaşı olmak, 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak, Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak, Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, Daha önce, Vakıfbank işe alım sınavlarından birine katılmış olup sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, Bankada çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması,


Sağlık durumunun, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olması, Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları gerekiyor.

Banka Personeli alımı mezuniyet şartları
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan başvuru kılavuzunda yer alan lisans bölümlerinin en az birinden 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla mezun durumda olmak gerekiyor. Haberimizin en sonunda kılavuza ve bölümlere erişim sağlayabilirsiniz.

Personel alımı başvuruları
Adaylar başvurularını aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden 29 Nisan’a kadar yapmaları gerekiyor. Sınav başvuru ücreti 200 TL olarak açıklandı.

Bankamızın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri ile birim, şube ve yönetimini kontrol ettiği
ortaklıkların denetiminde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır. İstihdam
edilecek Müfettiş Yardımcılarının bölge merkezi İstanbul olacaktır.
1. SINAV SÜRECİ
Sınav Tarihi
12.06.2022
Başvuru Tarihleri
18.04.2022 - 29.04.2022
Sınav Yerleri
İstanbul, Ankara, İzmir
Sınav Hakkında
Tüm adaylar, iki oturumdan oluşan yazılı sınava katılacaktır.
• Birinci Oturum - Saat 10.00
• İkinci Oturum - Saat 14.00
Başvuru Süreci
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi kullanılarak Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri
Sistemi üzerinden giriş yapılır ve sınav başvuru formu doldurulur.
Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş, “JPEG” formatındaki vesikalık
fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla
tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvuru süresi dolduktan sonra adaylar,
kişisel bilgileri, sınav merkezi, fotoğraf vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.
Başvurular sadece Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılacaktır. Şahsen veya posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge
göndermesine gerek yoktur.
Sınav Ücreti Ödemeleri
Sınav ücreti 200 TL’dir.
Ödeme işlemi, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kredi/banka kartıyla
başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.
Sınav ücreti ödemeleri, sadece Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’nin yukarıda belirtilen
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Bankamız ödeme kanallarıyla işlem gerçekleştirilemeyecektir.
Havale, EFT ve diğer yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
1
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI İLANI
Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz
sayılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
2. BAŞVURU KOŞULLARI
Adayların sınava başvurabilmeleri için;
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
3- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,
4- Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması hâlleri dâhildir.)
5- Daha önce, Bankamız işe alım sınavlarından birine katılmış olup sözlü sınav aşamasında
başarısız sayılmamış olmaları,
(Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavından
sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)
6- Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması,
7- Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve ekteki tabloda gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden
31.07.2022 tarihi itibarıyla mezun durumda olmak,
8- Sağlık durumunun, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli
seyahate elverişli olması, (Sınavı kazanan adaylardan, bu konuda sağlık kurulu raporu talep
edilecektir.)
9- Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca
onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları, (Yazılı sınav gününe
kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş
ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) şartlarının tamamını
sağlamaları gerekmektedir.
Sınav başvurusu yapılırken Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’ne girilen bilgiler arasında
yanlış ya da hatalı beyanların bulunması hâlinde; adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış
sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran
her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle
bilinmelidir.
2
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI İLANI
3. SINAV GÜNÜ
Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:
Sınava başvurusu kabul edilen adaylar, 06.06.2022 - 10.06.2022 tarihleri arasında, Anadolu
Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet sitesinden “Sınav Giriş Belgesi”ni
alabileceklerdir.
Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir. Sınav
başlangıç saatinden 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
Yazılı sınava katılacak adaylar, sınava girebilmek için;
Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına
engel teşkil etmeyecek nitelikte fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya üzerinde T.C. kimlik
numarası bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli
Geçici Kimlik Belgesini ibraz etmek zorundadır.
Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınava katılacak adaylar, yanlarında kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Sınavda hesap
makinesi kullanılmayacaktır.
Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve
sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara ayrıca bildirilecektir.
COVID-19 Salgını Kapsamında Alınan Tedbirler:
Sınav günü, COVID-19 olduğunu beyan eden adaylar için ayrı salon oluşturulacak ve bu adaylar
kendileri için ayrılan salonlarda sınava girebileceklerdir. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) olduğu için
sınava giremediğini belirten adaylara tekrar sınav organizasyonu ve ücret iadesi yapılmayacaktır.
4. SINAV KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Banka’nın, sözlü sınavı birden fazla aşamada
gerçekleştirme hakkı saklıdır.
Sınavın yazılı bölümü iki oturumda yapılacaktır. Yazılı sınavı oluşturan tüm testler çoktan seçmeli
sorulardan oluşmakta olup konu başlıkları ekteki tabloda gösterilmiştir.
3
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI İLANI

BİRİNCİ OTURUM - Saat 10.00
Süre: 120 dk.
Birinci oturumda Genel Yetenek ve Yabancı Dil Testleri yanıtlanacak olup söz konusu testler tüm
adaylar için zorunludur. Adaylar, başvuru formunu doldururken Yabancı Dil Testi için İngilizce,
Almanca veya Fransızca seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.
İKİNCİ OTURUM - Saat 14.00
Süre: 160 dk.
İkinci oturumda ise Alan Testleri yanıtlanacaktır.
Adaylar, mezun oldukları bölüme göre 5 gruba ayrılacaktır. Sınava kabul edilecek üniversite
bölümleri ve ilgili gruplar ekteki tabloda gösterilmiştir.
Aday, mezun olduğu bölüme göre tanımlanan zorunlu testlerinin tamamı ile varsa seçmeli alan
testlerinden sadece bir tanesini seçecektir. İkinci oturumda, adayların mezun olduğu bölüme göre
yanıtlayacağı testler aşağıda gösterilmiştir.
4
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI İLANI
Test Adı Soru Sayısı
Genel Yetenek 40
Yabancı Dil 40
Grup Mezun Olunan Bölüm Test Tipi Test Adı Soru Sayısı
Zorunlu Hukuk 1 40
A İktisadi ve İdari Bilimler alanı Zorunlu Ekonomi 40
Seçmeli Muhasebe veya Maliye 40
B Hukuk Zorunlu Hukuk 2-Hukuk 3-Hukuk 4 120
Zorunlu Ekonomi 40
C Endüstri-İşletme Mühendisliği alanı Zorunlu Mühendislik 40
Zorunlu Endüstri/İşletme Mühendisliği 40
D Diğer Mühendislikler-Matematik- Zorunlu Mühendislik 40
İstatistik alanı Zorunlu Bilgisayar 2 40
Seçmeli Ekonomi veya Bilgisayar 3 40
E Bilgisayar Mühendisliği alanı Zorunlu Bilgisayar 1 80
Zorunlu Mühendislik 40
Sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme sadece doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar
sınav sonucuna etki etmeyecektir.
5. BAŞARI KRİTERLERİ
Yazılı sınav notu 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.
Baraj 1: Yabancı Dil Testi puanı 70’in altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.
Baraj 2: Genel Yetenek Testi puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.
Baraj 3: Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerin puan ortalaması 50’nin altında olan adaylar
başarısız sayılacaktır.
Her üç barajı da geçen adayların, Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerden aldıkları notların ortalaması
alınarak, ortalama sınav puanı hesaplanır. Ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak
üzere;
Ekteki tabloda,
• A grubunda yer verilen İktisadi ve İdari Bilimler alanındaki bölümlerden mezun
adaylar arasından ilk 110 kişi,
• B grubunda yer alan Hukuk mezunu adaylar arasından ilk 5 kişi,
• C grubunda yer verilen, Endüstri-İşletme-Sistem Mühendisliği alanındaki bölümlerden
mezun adaylar arasından ilk 10 kişi,
• D grubunda yer verilen Diğer Mühendislikler ve Matematik-İstatistik alanındaki
bölümlerden mezun olan adaylar arasından ilk 10 kişi,
• E grubunda yer verilen Bilgisayar Mühendisliği alanındaki bölümlerden mezun olan adaylar
arasından ilk 10 kişi,
• Her bir grupta başarılı olan son aday ile aynı ortalama puana sahip adaylar,
Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav kurallarını ihlal eden adaylar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır.
Sınava giren grupların herhangi birinde, Baraj-1 ve Baraj-2 ve Baraj-3’ü geçen aday sayısının,
yukarıda ilgili grup için belirtilen sayıyı karşılamaması hâlinde, Baraj-1 ve Baraj-2 ve Baraj-3’ü
geçen ancak kendi grubu içerisinde yukarıda belirtilen sıralamalara giremeyen tüm adaylar,
yabancı dil hariç puan ortalamasına göre sıralanacak ve noksan oluşan gruplardaki eksiklik bu
şekilde tamamlanabilecektir.
5
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI İLANI
6. YAZILI SINAV SONUCUNUN İLANI, SINAVA İTİRAZ ŞEKLİ VE İTİRAZIN SÜRESİ
Yazılı sınav sonucu, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 15.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar,
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip
ederek Anadolu Üniversitesi’ne yapılır.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet
adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden
iki iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi’ne yapabilirler.
Bilgi Edinme
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Telefon: (0216) 724 23 61
(0216) 724 23 71
(0216) 724 23 75
E-Posta: sinav.basvuru@vakifbank.com.tr
Anadolu Üniversitesi
Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili
olarak Anadolu Üniversitesi ile iletişime geçecektir.
Sınav Başvuru Adresi: https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
E-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr
Web Sitesi: https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/
Telefon: (0222) 335 44 79

Bu haber toplam 663 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.