• BIST 8245.7
 • Altın 1681.668
 • Dolar 27.2044
 • Euro 28.9564
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 24 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

KPSS 70 puanla 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru alınacaktır.

KPSS 70 puanla 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru alınacaktır.
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az önlisans mezunu olmak üzere ikamet şartsız ülke geneli başvuru ile KPSS 70 puanla 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru alınacaktır.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az önlisans mezunu olmak üzere ikamet şartsız ülke geneli başvuru ile KPSS 70 puanla 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru alınacaktır.
 
Personel alımı için ortak kriterler nelerdir

2020 yılı KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak, Erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boyunda olmak ve boy kilo oranı +- 10 kg olmak.

İtfaiye Eri kadrosu için İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans mezunu olmak ve En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Zabıta Memuru kadrosu için Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans mezunu olmak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru nasıl yapılacak

Başvurular 5 – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını kurum internet adresinden e-devlet ile elektronik olarak yapacaklardır.

. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanı
almış olmak,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
5. İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince
verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden
elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3 / 5
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet
belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)
c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı
(1 adet)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum
tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU
dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi
üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan
elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday yazılı ve uygulamalı (İtfaiye Eri kadroları
için 305, Zabıta Memuru kadroları için 30) sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınavların yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip 19/9/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel
ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınavlara çağrılan adaylara Başkanlığımızca düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınavların yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir.
Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden
erişebilecektir. Bu belge sınavlara girişte ibraz edilecektir.
e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
4 / 5
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 22/9/2022 tarihinde Yenikapı
Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, uygulamalı
sınav ise 26/9/2022 – 30/9/2022 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde
(Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu Karşısı) gerçekleştirilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve
uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
a) Yazılı Sınav Konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;
 İtfaiye Eri kadroları için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
 Zabıta Memuru kadroları için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz (https://www.ibb.gov.tr) internet
adresinde ilan edilir.
5 / 5
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde
ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (http://www.ibb.gov.tr) ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134
Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 Alımları kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.