• BIST 2.490,24
 • Altın 972.251
 • Dolar 16.6196
 • Euro 17.4745
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Antalya 100 zabıta memuru alımı başvuru ilanı yayımlandı.

Antalya 100 zabıta memuru alımı başvuru ilanı yayımlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadrolu 100 zabıta memuru alımı başvuru ilanı yayımlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı genel şartları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekiyor. Ayrıca,
 
Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.
 
Ayrıca kadın ve erkek adaylar başvuru yapacağı zabıta alımlarından KPSS’den en az 70 puan isteniyor.

Zabıta memuru alımı başvuru mezuniyetler
70 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 9. derece kadrolara olacak. Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

20 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 10. derece kadrolara olacak. Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

5 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 9. derece kadrolara olacak. Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Rus Dili, Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Rusça) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5 Zabıta Memuru alımı GİH sınıfı 9. derece kadrolara olacak. Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Zabıta memuru olmak için özel şartlar nelerdir?
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.,

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Kamu personel alımı başvuru süreci

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alımı başvuruları 30 Mayıs- 3 Haziran ile 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında sadece şahsen olacak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;
1. 30 Mayıs- 3 Haziran ve6-10 Haziran 2022 tarihlerindemesai bitimine kadar (mesai
günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte,
sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren
Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve
uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip,16.06.2022tarihinde belediyemiz web
sayfası www.antalya.bel.tradresinde ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip sınava
çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri
ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet
sayfasından www.antalya.bel.trtemin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve
uygulamalı sınav20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022tarihleri
arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalyaadresinde bulunan
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
SınavKonuları:
a) Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SONUÇLARA İTİRAZ;
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b)Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet sayfasından (www.antalya.bel.tr)ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde
(www.antalya.bel.tr)ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

KAMUDAN KARİYER Sosyal Medya Hesaplarımız

Bu haber toplam 209 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.