• BIST 9814.19
 • Altın 2488.75
 • Dolar 32.3168
 • Euro 34.4258
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 20 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

8 Bin Kadın Erkek Polis Alımı Başvuruları Başladı

8 Bin Kadın Erkek Polis Alımı Başvuruları Başladı
2021 yılı Polis Alımı Başvuruları Başladı

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce yaptığı duyuru ile Lisans mezunu 6 bin, Önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplamda 8 bin polis alınacağı açıklanmıştı.

Başvuracak lisans mezunlarının KPSS'den en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular bugün itibariyle başladı. 21 Aralıkta sona erecek.

Bu kılavuz Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM)
başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını içermekte olup, yalnızca internet
üzerinden www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır. Ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru-seçme
ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim
Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında
hazırlanmıştır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda
değiştirilebilir.
27. Dönem olarak POMEM’lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda
herhangi bir değişiklik olması durumunda konu Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık
giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.
POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.
POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla
tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
ÖĞRENCİ KAYNAKLARI
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.
Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile
birlikte kabul edilecektir.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ
SAYISI (KONTENJAN)
27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın,
önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak
alınacaktır.
Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h)
ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocukları o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
Emniyet Teşkilatı ve dışındaki şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen
kontenjanın dışında tutulurlar.
Sayfa 3 / 9
ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy
uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden
Kitle İndeksi olacaktır.)
 g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel 
Sayfa 4 / 9
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el
yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli
T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra
yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin
bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr
adresinden indirilecektir.)
d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar
diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine
ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini eDevlet’ten kontrol edebilirsiniz.)
(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi
ile birlikte kabul edilecektir.)
e) Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş
belgesinde fotoğrafı olmayan adayların son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecektir.
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz
etmek üzere ilgili belgeyi getirecektir.
Sayfa 5 / 9
 g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz,
yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi
yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak
olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya
Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
h) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru
yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna
ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul
Komisyonuna teslim eder.
ı) Sınav Giriş Belgesi,
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları
alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ
(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020
tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden
müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları
Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş
veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan
adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca
onaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube
Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87
16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi
Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.
Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili
kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. 
Sayfa 6 / 9
e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre
ikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların
internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü
ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,
yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair
onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu
evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL
(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından
yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma
işlemi yapılmayacaktır.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI
SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ
YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da
yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından
herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret
yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.
Sayfa 7 / 9
(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme
Sınavı Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda
belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday
Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr
internet sayfasından ilan edilecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet
ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan
edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara
katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep
telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları
gerekmektedir.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde
yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.
Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı
başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı
Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir
sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Sayfa 8 / 9
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”
kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu
bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis
Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve
ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması
için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan
üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş
puan alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki
yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi
Başkanlığınca ilan edilir.
Sayfa 9 / 9
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile
sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç
duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme
sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile,
geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları
ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri
kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday
hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

27. Dönem POMEM pomem başvuruları açılmıştır.

Başvuru yapmak için https://ais.pa.edu.tr/

 HEMEN İŞ CEP UYGULAMAMIZI İNDİRİN İŞ İLANLARI ÜCRETSİZ CEBİNİZE GELSİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 3347 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.