• BIST 11064.85
 • Altın 2559.282
 • Dolar 33.0331
 • Euro 35.9507
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

8.700 TL maaş ile çalışmak üzere memur ve işçi alımı için başvuruları başlıyor.

8.700 TL maaş ile çalışmak üzere memur ve işçi alımı için başvuruları başlıyor.
Kamu personel alımı için başvurular online olarak elektronik ortamda yapılacaktır.

 İstanbul kalkınma ajansı olarak belirlenmiş olup ağlama yapılacak unvanlar ise 2 kişilik kontenjanda uzman personel alımı ve 1 kişilik kontenjanda destek personeli alımı yapılacaktır.


Kamu personel alımı için başvurular online olarak elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuruları yalnızca devletin işe alım kariyer kapısı olan haberimizin en alt kısmında da yer verdiğimiz başvuru ekranı linki üzerinden yapılacaktır.

Memur Alımı Başvuru Şartları

Çalışacak destek personeli adaylarının şartları ise yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma, Türkçe dil bilgisine sahip olma, düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma, planlama ve zaman yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, ofis programlarını kullanabilen, protokol ve resmi yazışma nezaket kurallarını bilme, son olarak yabancı dil bilme şartları ile alım yapılacaktır.


Uzman personel alımı için adayların tasarım odaklı düşünme, tasarım ve inovasyon konusunda tecrübe sahibi, devlet destekleri, proje döngüsü yönetimi, Avrupa Birliği destek makamları sınavları ve uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, kalkınma ajansları gibi kurum veya kuruluşlar tarafından bilgi veya tecrübe sahibi olma, birden fazla yabancı dil bilme, yüksek lisans veya doktora yapmış olma, yeşil dönüşüm yeşil müsabakat, karbon vergisi ve emisyon ticari sistemleri konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasında ve benzeri şartlar ile alımlar yapılacaktır.

İşçi Alımı Başvuru Şekli ve Tarihi

İşçi alımı başvurusu yapacak adayların başvurular 15 Ağustos 2022 tarihinden beri alınmaya başlanmıştır. En geç başvurular 29 Ağustos 2022 tarihinde sona erecektir. Bu tarihler içerisinde saat fark etmeden son günün saat gece 23.59'unda sona erecektir.

1. Özet Bilgiler
İstanbul Kalkınma Ajansı’na “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve KurulKararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; İstanbul’u bir makalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çabecerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sa“Uzman” ve 1 (bir) “Destek Personeli” alımı yapılacaktır.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15.08.2022 Saat 08.00
Başvuru Bitiş Tarihi: 29.08.2022 Saat 23:59
Başvuru Yeri: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ (Online başvuru)
Yarışma Sınavına (Mülakat) Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı: 09.09.2022
Yarışma Sınavı (Mülakat) Tarihi: Tarihler ayrıca duyurulacaktır.
Yarışma Sınavı (Mülakat) Yeri: İstanbul Kalkınma Ajansı – Asmalımescit Mah. İstiklal Caddesi No:142, Odakule Kat: 6-72. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar
2.1. Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıciflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihsırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek2.2.Uzman Personel Adayları İçin Özel Şartlar
2.2.1. Uzman Personel Adayları İçin Asgari Şartlar
a) Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafındkurumlarından lisans veya doktora düzeyinde mezun olmak,
Bölüm:
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Sanat ve Kültür Yönetimi
Çevre veya Endüstri Mühendisliği
İktisat
Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İstihdam Edilecek Uzman Sayısı (kişi): Toplam 2
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizcbakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavındaşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.
Bölüm: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Sanat ve Kültür Yönetimi
KPSS Puan Türü: KPSSP3
Bölüm: Çevre veya Endüstri Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3
Bölüm: İktisat
KPSS Puan Türü: KPSSP14 veya KPSSP15
Bölüm: Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
KPSS Puan Türü: KPSSP29 veya KPSSP30
Bölüm: Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
KPSS Puan Türü: KPSSP34 veya KPSSP35
2.2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih NedenleriUzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kritbelgelemek koşuluyla tercih nedenidir.
BÖLÜM: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Sanat ve Kültür Yönetimi
TERCİHNEDENLERİ:
3.08.2022 23:07 İstanbul Kalkınma Ajansı Uzman ve Destek Personeli Alacak - CBIKO538
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1025751/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-istanbul-kalkinma-ajansi-uzman-ve-destek-person… 2/3
- Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
- Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlegeliştirebilmek,
- Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
- Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
- Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve UygKalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya- Birden fazla yabancı dil bilmek,
- Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
BÖLÜM: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileTERCİH NEDENLERİ:
- Girişimcilik merkezi, kuluçka, hızlandırma vb. girişimcilere yönelik program veya merkezlerde çalışmış olmak,
- Girişimcilere yönelik şirket kurma, mentörlük, danışmanlık, koçluk, yatırımcı ilişkileri vb. destek süreçlerine dair tecrübe s- Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
- Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası ça- Örgüt kuramları, yönetim süreçleri, yerel yönetimler konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
- Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve UygKalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya- Birden fazla yabancı dil bilmek,
- Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
2.3. Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı) 1 Destek Personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler2.3.1. Destek Personeli Adayları İçin Asgari Şartlar
a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumla2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavındanolmak.
2.3.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Destek Personeli Adayları
Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamubaşarılı olarak çalışmış olmak.
2.3.2. Destek Personeli (Yönetici asistanı) Adayları İçin Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini geliştirmeye istekli olmak,
a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,
b) Türkçe dil bilgisine sahip olma,
c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma,
d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma,
e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma,
f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,
g) Yabancı dil bilme
3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri
Başvurular, 15.08.2022 tarihi saat 08.00’dan başlayarak 29.08.2022 tarihi saat 23:59’a kadar https://isealimkariyerkaİstanbul Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylatercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunluduSadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile ebaşvurular kabul edilmeyecektir.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeyAdayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla bieklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.
Başvuruda Sunulacak Belgeler İçin Tıklayınız.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı
Ajansa yapılan başvurular uzman personel ve destek personeli adayları için Kalkınma Ajansı Personel Yönetmedeğerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.öğrenimdallarıitibariylebelirlenenpozisyonsayısının5(beş)katıadayçağrılacakşekildeyarışmasınavınakatılabilec
3.08.2022 23:07 İstanbul Kalkınma Ajansı Uzman ve Destek Personeli Alacak - CBIKO538
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1025751/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-istanbul-kalkinma-ajansi-uzman-ve-destek-person… 3/3
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısınınliste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulukatılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzmanpersonel sayısı 2 ve destek personeli sayısı 1’dir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğdaha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazananBaşvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmaanlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözlefeshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
8. Personelin Çalışma Koşulları
Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzeakdi yapılacaktır.
Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tGenel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 güadreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanlarmümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisinetamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabil

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel
- Sosyal güvenlik açısından5510 sayılı kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam- Mali ve sosyal haklar açısından[Emsal olarak belirlenen Devlet memurunun ilgili mevzuatında kadrosuna bayapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar.
Ayrıca 6772 Sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenmekte ve mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilaKamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamu Personel Alımlarını kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 711 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.