• BIST 1.927,39
 • Altın 780.52955
 • Dolar 13.7465
 • Euro 15.5213
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

4 Üniversite Yüzlerce Personel alım ilanı

4 Üniversite Yüzlerce Personel alım ilanı
4 Üniversite Yüzlerce Personel alım ilanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (11.06.2019 tarihli ve 2019/04/01 sayılı Senato Kararı, YÖK Genel Kurulu'nun 04.07.2019 tarihli Kararı) Esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir belleği, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ne göre düzenlenen "Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu" da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ne göre düzenlenen "Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu" da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne;


4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ne göre düzenlenen "Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu" da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.


9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

10 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS

NOT:

İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.


Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 'ne

SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu 'na

SBTÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Ek Koşullarına Uygunluk Beyan Forumu'na http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

s01-004.png

--------------------------

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

------------------------------

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.


SINAV TAKVİMİ (İLETİŞİM, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ ile YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU):

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi Giriş Sınavı Tarihi Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi


30.10.2019

31.10.2019

04.11.2019

www.gsu.edu.tr

SINAV TAKVİMİ (MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ): Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 05.11.2019


Giriş Sınavı Tarihi

07.11.2019

11.11.2019

www.gsu.edu.tr


Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)


- Tezli yüksek lisans diploması (Öğretim görevlisi kadrosu için)

- Lisans Not Transkripti

- Özgeçmiş

- Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi

- Yabancı dil belgesi

- İki adet fotoğraf

 

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak,

Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,


Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL

8839/1-1

İlan olunur.

g01-001.png

-------------------------

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ALES puan türü aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/

PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

ALES

PUANI VE

TÜRÜ

YDS

VEYA

EŞDEĞERİ

AÇIKLAMA

TURİZM VE OTEL

İŞLETMECİLİĞİ

YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Arş. Gör.

6

1

70/SÖZ

50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Lisans mezunu olmak

ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm

İşletmeciliği Anabilim Dallarının birinde Tezli Yüksek

Lisans yapıyor olmak.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

7

1

70/SÖZ/EA

50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği

Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve

belgelendirmek şartıyla Lisans mezuniyeti sonrası eğitim-

öğretim kurumlarında turizm alanında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda verilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100' lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Yönetmenliğin Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvuracak kadro için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Başvuru Dilekçesi

2 - Özgeçmiş,

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

4 - Yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği)

5 - Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin Aslı veya Fotokopisi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavına gelirken Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.)

6 - Lisans Transkriptinin Aslı veya Fotokopisi (Lisans Transkriptinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavın a gelirken Lisans Transkriptlerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.

7 - Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için öğrenci belgesi (İlgili üniversiteden onaylı belge veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)

8 - Tecrübe şartı aranan kadrolar için lisans mezuniyeti sonrası ilgili alana ait tecrübe belgesi (Tecrübe resmi kurumda ise onaylı hizmet belgesi, özel sektörde ise SGK'dan alınacak prim dökümanı ve ilgili firma veya firmalardan alınacak yazı. Yazının üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve yazının tarihi bulunmalıdır. Sadece SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)

9 - Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)

10 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

11 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

Önemli Notlar:

1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranmaktadır. Adayların yapmakta oldukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminde azami süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile anılan yönetmeliğin yayımladığı 26.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 20 16/2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuna başvuramazlar.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

4- Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ

si.pngsir2.png

Bu haber toplam 887 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.