• BIST 10499.14
 • Altın 2426.954
 • Dolar 32.305
 • Euro 35.0112
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

2022 Yılı Sözleşmeli Er alımı Başvuru Ekranı açılmıştır

2022 Yılı Sözleşmeli Er alımı Başvuru Ekranı açılmıştır
Sözleşmeli Er alımı Başvuru Ekranı açılmıştır

MSB Kara, Deniz ve HAva Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözşlemeli er alımı yapacaktır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI

. Genel Hususlar 3/15
2. Sözleşmeli Erbaş ve Erlik Hakkında Bilgi 4/15
3. Başvuru 6/15
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 6/15
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 7/15
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 7/15
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 8/15
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 8/15
4. Sınav ve Seçim Aşamaları 8/15
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 8/15
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 9/15
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 9/15
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 10/15
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 12/15
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 13/15
f. f. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır? 14/15
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 14/15
5. Ekler 1-1
Ek-1 Başvuru Programı Kullanma Talimatı 1-1
Ek-2 Nitelik Belgesi 2-1
Ek-3 Boy ve Kilo Standartları 3-1
Ek-4 Fiziki Yeterlilik Testi Standartları 4-1
Ek-5 Fiziki Yeterlilik Testi Yüzme Standartları 5-1
Ek-6 Hastane Sevk Belgesi 6-1
Ek-7 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Örneği 7-1
Ek-8 Aday Bilgi Formu 8-1
3/14
Değerli Adaylar;
Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine,
başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma
faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;
 Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın
Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996
tarihinden sonra doğanlar),
 Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru
şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilirsiniz.
1. GENEL HUSUSLAR:
a. 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.
b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılında Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.
c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma
Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul
kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
ç. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav
merkezinde icra edilecektir.
d. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili
internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların
belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.
Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
e. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli
olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç
ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.
f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.
g. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-7’de örneği bulunan
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında
getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
ğ. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma,
sertifika, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında
bulunduracaklardır.
h. Adaylar;
(1) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre
birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtecek,
(2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi isteğe
bağlı olup Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylara fiziki yeterlilik testine ilave olarak yüzme
kriteri uygulanacak,
4/14
(3) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih
sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,
(4) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere
katılacaktır.
ı. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre
gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma
Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları
görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu
esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî
eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi
yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden
sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin
sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik
Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından
tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların,
askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki
erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa
liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa
geçirilir.
b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan
yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart’ı verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen
silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri,
7179 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân
edilirler. Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve
emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden
ayrılmaları için izin verilir.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili
mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve
astsubaylığa geçiş yapabilirler.
5/14
(6) 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini
yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli
erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.
(7) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak
ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum
ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(8) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık
planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve
kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını
gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu
mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre
içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve
manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma
ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca
sağlanan imkanlardan sözleşmeli erbaş ve erler de istifade ederler.
(10) MY-114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu
Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki
personelden çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt
örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını
seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için
kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili
Kuvvet Komutanlığının İstihbarat Başkanlığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık
durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi
mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip
olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında
yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa
olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
6/14
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten
soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile
zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis
cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım
etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik
hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2)
almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya
kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında
olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ilan kılavuzu

Bu haber toplam 2692 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.