• BIST 1.441
 • Altın 485,169
 • Dolar 8,2228
 • Euro 9,9825
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 8 °C
 • Yurtdışı iş ilanları 2021 YOUTUBE KANALI
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Yurtdışı iş ilanları 2021 YOUTUBE KANALI
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları

Yurtdışı Konsolosluklarına Tüm Dünyada 75 Devlet Memuru Alınıyor

Yurtdışı Konsolosluklarına Tüm Dünyada 75 Devlet Memuru Alınıyor
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 2020

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas
Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 26 Eylül 2019
I. GENEL BİLGİLER:
1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev,
yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer
memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.
2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında
konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi,
ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık
bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.
3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı
75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz
önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara
yapılabilecektir.
4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 2-3
Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra
doğmuş olanlar) ve
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört
yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.
2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına yedi farklı kategoriden birinden
başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı 
diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari
YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul
edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından
saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan
puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav
dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye
alınacaktır.
Kategori
Yabancı
Dil
Asgari
YDS Puanı Kontenjan
Yazılı Sınava Kabul
Edilecek Aday
Sayısı
1
İngilizce 85 35 700
2
Almanca
Fransızca
80 18 360
3 Rusça 70 5 100
4 Çince
Japonca
70 5 100
5 Arapça
Farsça
70 6 120
6 İspanyolca
İtalyanca
70 3 60
7 Portekizce
Yunanca
70 3 60
TOPLAM
75 1500
3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı
en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir. 
4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak
sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas
Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca eposta ile bildirim yapılacaktır.
7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı
adres bilgilerine de yer verilecektir.
III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
1. Giriş sınavı başvuruları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2019
Perşembe günü saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın
https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
örnekleri şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil
sınavlarından alınan sonuç belgesi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK
onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil
haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınmış 80’in
üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından
saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer
başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
IV. SINAVIN AŞAMALARI:
1. Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon 
- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri
Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018
veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in
üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir.
- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında
almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi
bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı
da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
2. Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri
ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış
ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.
Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık
internet sitesinde ilan edilecektir.
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: sinav@mfa.gov.tr
Tel: 0 (312) 292 10 00

Bu haber toplam 534 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.