• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.59
 • Dolar 18.0455
 • Euro 18.2107
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli devlet memuru alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli devlet memuru alımı
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli devlet memuru alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.


Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular 11/07/2019 - 12/08/2019tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,


c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler İçin en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurulularına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,


g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.l. Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak;

a) Son 3 (üç) yılı 10.000 (on bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezleri veya benzer yapılarda ağ ve sistem güvenliği konusunda olmak üzere en az 5 (Beş) yıl yazılım geliştirme ile ağ ve sistem güvenliği konularında çalışmış olmak

b) Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak


c) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

ç) .NET, Java, PHP, C/C++, C# ve Objective C programlama dillerinden bir veya birkaçında uygulama geliştirmiş ve kaynak kod güvenlik analizi gerçekleştirmiş olmak

d) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2,2012,2012 R2) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

e) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

f) Kurumun bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

2) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek

a) Cisco Certifıed Intemetwork Expert Security (CCIE Security)

b) Cisco Certifıed Network Professional Security (CCNP Security)

c) GIAC Certifıed Enterprise Defender (GCED)

d) Certifıed Information Systems Security Professional (CISSP)


e) Certifıed Information Security Manager (CISM)

f) Offensive Security Exploitation Expert (OSEE)

g) GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester

3) Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) GIAC Certifıed Perimeter Protection Analyst (GPPA)

b) GIAC Critical Controls Certifıcation (GCCC)

c) GIAC Penetration Tester

ç) GIAC Web Application Penetration Tester

d) Cisco Cybersecurity Specialist

e) Offensive Security Certifıed Professional (OSCP)

f) Certifıed Ethical Hacker (CEH) LPT Master sertifikası

g) TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı ğ) ISO/IEC 27002 sertifikası

B.2. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi, 4 Katma Kadar)

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az l'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak En az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c. Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d. File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

f. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

g. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h)Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i. iyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

l. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

3)Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) Information Technology Infrastructure Library (İTİL) sertifikası

b) Certifıed Ethical Hacker (CEH) sertifikası

c) Sızma ve stres testleri, şifreleme, fırewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri bilgisi

ç) Red Hat Certifıed System Administrator (RHCSA)

d) IBM Certifıed Systems Expert Enterprise Technical Support for AIX and Linux

e) Linux Foundation Certifıed System Administrator (LFCS)

f) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

g) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

ğ) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

h) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Puppet, Ansible, Zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

ı) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

B.3. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katma Kadar)

1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda enaz 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak.

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

ç) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

d) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GİT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

f) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design pattems) kullanmış olmak

g) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

ğ) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

ı) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

i) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

j) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

m) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

n) ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak

o) Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak.

2. Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) MCSA: Programming in C#

b) MCP: Microsoft Certified Professional

c) MCSA: Web Applications sertifikası

d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

e) MCSD: App Builder sertifikası

f) Oracle Certifıed Associate (OCA) Java SE Programmer Certifıcation

g) Oracle Certifıed Professional (OCP) Java SE Programmer Certifıcation

h) Oracle Certifıed Master (OCM) Java SE Developer Certifıcation

i) Oracle Certifıed Expert Java EE Persistence API Developer

j) Oracle Certifıed Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

k) Oracle Certifıed Expert Java EE JavaServer Faces Developer

l) Oracle Certifıed Expert Java EE Web Component Developer

m) Oracle Certifıed Expert Java EE Web Services Developer

n) Oracle Certifıed Master Java EE Enterprise Architect

o) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

B.4. Uygulama Geliştirme Uzmanı (2 Kişi, 2 Katma Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak.

b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

c) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GİT,CVS, TFS, vb.) kullanmış olmak

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

e) Farklı yazılım tasarım kalıpları (sofhvare design pattems) kullanmış olmak

f) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

g) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

h) MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak

i) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

j) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

k) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

l) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

m) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

2) Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) MCSA: Programming in C#

b) MCP: Microsoft Certifıed Professional

c) MCSA: Web Applications sertifikası

d) MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

e) MCSD: App Builder sertifikası

f) Oracle Certifıed Associate (OCA) Java SE Programmer Certifıcation

g) Oracle Certifıed Professional (OCP) Java SE Programmer Certifıcation

h) Oracle Certifıed Master (OCM) Java SE Developer Certifıcation

i) Oracle Certifıed Expert Java EE Persistence API Developer

j) Oracle Certifıed Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer

k) Oracle Certifıed Expert Java EE JavaServer Faces Developer

l) Oracle Certifıed Expert Java EE Web Component Developer

m) Oracle Certifıed Expert Java EE Web Services Developer

n) Oracle Certifıed Master Java EE Enterprise Architect

o) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

p) UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesi prs.yildiz.edu.tr adresi idari formlar bölümünde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu" nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 09/08/2019 tarihi mesai bitimine kadar (16.30) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Esenler / İstanbul adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları ya da imzasız başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Sözleşmeli Bilişim

Personeli Başvuru Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı

www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar bölümünden temin edilebilecektir.

2

Özgeçmiş

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için

belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3

Mezuniyet Belgeleri

Aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi ya da e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktısı,

Eğimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği

4

KPSS Sonuç Belgesi

Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

5

Yabancı Dil Belgesi

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.

6

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alman eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alman ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alman kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.

7

Mesleki Tecrübe Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8

Mesleki Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/proj elerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

9

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

10

Adli Sicil Kaydı

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge

11

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Terhis veya tecil belgesi yada muaf olduğunu gösterir belge

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı

dil puanı O (sıtır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması sonuçları olumsuz olan adaylarla

sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra No

Alınacak

Personel

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*

1

1

10

Kıdemli Ağ ve Sistem Güvenlik Uzmanı

4

27.024,48-TL

2

1

10

Kıdemli Sistem Uzmanı

4

27.024,48-TL

3

1

10

Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı

3

20.268,36-TL

4

2

20

Uygulama Geliştirme Uzmanı

2

13.512,24-TL

Toplam

5

50

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ

lO.l.Adres ve Telefon Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Esenler / İSTANBUL Telefon: 0212 3832260

8.2. Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin:

e-mail: sozlesmeli@yildiz.edu.tr

İlanen duyurulur.

Bu haber toplam 978 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.