• BIST 1.949,45
 • Altın 776.07433
 • Dolar 13.6607
 • Euro 15.4207
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Yeni 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alımı

Yeni 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alımı
Yeni 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alımı için başvuru ilanı yayımladı.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel alımı (mezuniyet şartları)
10 Uzman Yardımcısı alımı için İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Lojistik, İstatistik Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu olmak gerekiyor. İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça isteniyor.
1 İdari Memur alımı için Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri, Bilişim Güvenliği Teknolojisi Önlisans mezunu olmak gerekiyor.
2 Uzman Yardımcısı alımı için Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği mezunu olmak gerekiyor. İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça isteniyor.
oaib.jpg
Birlik personeli alımı (başvuru şartları)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak1986 ve daha sonra doğanlar),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
TCK cezai hükümler, Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
YDS ve KPSS’den en az 70 almak şartı var.
Personel alımı 2021 başvuru süreci
Adaylar başvurularını istenilen belgelerle 12 Kasım 2021 tarihine kadar şahsen, kargo ile veya e-posta adresine gönderilerek yapılabilecek

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari
memur personel alınacaktır.
Sınava Katılma Şartları
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 18 yaşını bitirmiş olmak,
 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar),
 Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu
bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun
olmak,
 TİM ve İhracatçı Birlikleri'nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş
olmamak,
 Uzman yardımcısı pozisyonları için İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça 2019, 2020 veya 2021
yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören
dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık
gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden“istenen puan
türünden asgari 70 puan almış”
Tablo-1
Fakülte/Bölüm Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Alınacak
Personel
Unvan ve
Sayısı
İstenilen
Yabancı
Dil
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi,
Maliye, Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Ticaret, Lojistik,
İstatistik Bölümleri ve Siyasal
Bilgiler ile İktisadi ve İdari
Dört Yıl
KPSS
P3
On Uzman
Yardımcısı
İngilizce,
Almanca,
İspanyolca
veya 
Bilimler Fakülteleri Rusça
Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Teknolojileri, Bilişim
Güvenliği Teknolojisi (Ön Lisans)
İki Yıl
KPSS
P93
Bir İdari
Memur -
Tablo-2
Fakülte/Bölüm Öğrenim
Süresi
Puan
Türü
Alınacak
Personel
Unvan ve
Sayısı
İstenilen
Yabancı
Dil
Makine Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği
Dört Yıl
KPSS
P1
İki Uzman
Yardımcısı
İngilizce,
Almanca,
İspanyolca
veya
Rusça
Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen
eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10
adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava
başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
Başvuruda İstenilen Belgeler
 WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu (Uzman Yardımcısı) / İş Talep Formu
(İdari Memur),
 TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan
ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
 Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun
olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 KPSS sonuç belgesi,
 Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
 Güncel özgeçmiş (CV)
 * Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.
Başvuru Adresi ve Zamanı
Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi'ne istenen belgeler ile birlikte en geç 12/11/2021 Cuma
günü saat 17:00'ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla (ik@oaib.org.tr) yapılacaktır. Posta veya
kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday
evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava
ilişkin tüm hakları iptal edilir.
Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17/11/2021 Çarşamba. günü Genel
Sekreterliğimiz WEB sitesinden (www.oaib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel
görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve
yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir
üyeden “100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak” gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi
atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik
kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Saygıyla duyurulur.
İletişim
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA
Bilgi İçin
Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)
e-posta: bingole@oaib.org.tr

Bu haber toplam 1338 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.