• BIST 1.927,39
 • Altın 781.03077
 • Dolar 13.7592
 • Euro 15.5249
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Üniversite çok sayıda Akademik Personel ilanları 2020

Üniversite çok sayıda Akademik Personel ilanları 2020
Üniversite çok sayıda Akademik Personel ilanları 2020

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 ve 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları Dekanlık veya Yüksekokula verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;


1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,

z01.png

5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi


6- Bir adet fotoğraf,

7- Özgeçmiş,

8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),

9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,


11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,

12- Başvuru Formu (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Sonuçların duyurulacağı internet adresi: http://w3.beun.edu.tr


- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.


- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında;

03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR


(1) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 05.12.2019

Son Başvuru Tarihi : 19.12.2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.12.2019 Giriş Sınav Tarihi : 30.12.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 07.01.2020

--------------------------------------

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

 

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/

PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/Analitik Kimya

ABD Araştırma Görevlisi 6 1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Analitik Kimya (Eczacılık) Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

 

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik ABD Öğretim Görevlisi (Ders

Verecek 5 1

Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü/Fransızca Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1**

Fransız Dili Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (Fransızca) lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.

 

Sivas MYO El Sanatları Bölümü/ Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek 1* 1***

İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans yapmış, Kültür Bakanlığı tarafından "Türk Süsleme Sanatları Sanatkarı" unvanına sahip olup, ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi bulunmak.

 

Şarkışla Aşık Veysel MYO Eczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1

Matematik lisans mezunu olup, Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

 

Şarkışla Aşık Veysel MYO Eczane Hizmetleri Bölümü/Eczane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi (Ders

Verecek 5 1

İİBF ve dengi fakültelerden lisans mezunu olup, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Gemerek MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1

Eğitim Fakültesi mezunu olup, Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası en az 10 yıl tecrübesi bulunmak.

 

Kangal MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Turizmi

İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi (Ders

Verecek) 6 1

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Yıldızeli MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 7 1

Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi bulunmak.

 

Rektörlük Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek 5 2

Türk Dili Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinde en az 1 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

 

Rektörlük Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış, "B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası"na sahip olup, Yüksek öğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.

 

* İlgili kadroya başvuran adayların asgari kamu hizmeti süresini karşılamış olması gerekmektedir. (En az 10 yıl)

 

 

** Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

 

*** YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

 

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2019

 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 18.12.2019

 

Giriş Sınavı Tarihi : 20.12.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.12.2019

 

Başvuru Adresi : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu'na

 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr

 

Genel Şartlar

 

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

 

 

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Özel Şartlar

 

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

 

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz

 

yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları;

 

14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

1- Başvuru Formu

 

2- Özgeçmiş,

 

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

 

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 

5- Transkript fotokopisi (Lisans Eğitimi ile ilgili)

 

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri)

 

 

7- ALES Sonuç Belgesi,

 

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

 

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

10- Fotoğraf (1 adet)

 

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

 

Önemli Notlar

 

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

 

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; (Belge şartı istenen kadro için) hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

 

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

 

5- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

 

6- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

---------------------------------------

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

25.12.2018 tarihli, 30636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları ilanımızda yer alan aşağıdaki metin sehven yayımlandığından ilandan çıkarılmıştır.

Duyurulur.

Unvanı

İlanın

Çıkılacağı

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/

Program

Kadro

Sayısı

Başvuru

Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet

Adresi

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

Kadro

Derecesi

Araştırma

Görevlisi

DişHekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş

Tedavisi

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

25.12.2018 tarihli, 30636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları ilanımızda yer alan aşağıdaki metin sehven yayımlandığından ilandan çıkarılmıştır.

Duyurulur.

Unvanı

İlanın

Çıkılacağı

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/

Program

Kadro

Sayısı

Başvuru

Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet

Adresi

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

Kadro

Derecesi

Araştırma

Görevlisi

DişHekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş

Tedavisi

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.


Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim/Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (ad res, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (ad res, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 25.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.01.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 11.01.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.01.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.01.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.

Unvanı

İlanın Çıkılacağı Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Kadro

Sayısı

Başvuru Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Başvuru

Yeri

İlan Özel Şart

Kadro

Derecesi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ders Verecek)

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet

Programı

1

ŞAHSEN/POSTA

http://adalet.istanbul.edu.tr/tr/_

Adalet

Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Muhasebe/İşletme alanında Lisans mezunu olup, Muhasebe-Denetim alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası Üniversitelerde en az 5 (beş) yıllık eğitim öğretim deneyime sahip olmak ve belgelemek.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik

Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Dişhekimliği

Fakültesi

Dekanlığı

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Programında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DİŞHEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Klinik

Bilimler

Ortodonti

1

ŞAHSEN/POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Dişhekimliği

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ortodonti

Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DİŞHEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Klinik

Bilimler

Periodontoloji

1

ŞAHSEN/POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Dişhekimliği

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Periodontoloji Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DİŞHEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Klinik

Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Dişhekimliği

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/tr/_

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK

FAKÜLTESİ

Kamu

Hukuku

Milletlerarası

Hukuk

2

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

Hukuk

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Kamu Hukuku alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

1

ŞAHSEN/POSTA

http://edebiyat.istanbul.edu .tr/tr/_

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eski Türk Dili Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

Felsefe

Felsefe Tarihi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://edebiyat.istanbul.edu .tr/tr/_

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Felsefe Bölümü Lisans Mezunu olup, Felsefe alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Felsefe alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astrofizik

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Astronomi ve Uzay Bilimleri veya Fizik alanında Lisans Mezunu olup, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

Fizik

Genel Fizik

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

Fen

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olup, Genel Fizik Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Teorisi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat Teorisi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT

FAKÜLTESİ

İngilizce

İktisat

İngilizce

İktisat

Politikası

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İktisat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat Politikası alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

Eczacılık

Teknolojisi

Farmasötik

Teknoloji

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

Eczacılık

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Farmasötik

Botanik

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

Eczacılık

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Botanik alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

7

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

Eczacılık

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmakoloji alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo -Televizyon

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_

İletişim

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam

Felsefesi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İlahiyat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İslam Felsefesi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

1

ŞAHSEN/POSTA

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İlahiyat

Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu olup, İslam Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya İslam Tarihi alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Su Ürünleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

1

ŞAHSEN/POSTA

http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_

Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Su Ürünleri veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu olup,Su Ürünleri Yetiştiriciliği Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

Yetiştiriciliği

ve

Hastalıkları

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İmmünoloji

1

ŞAHSEN/POSTA

http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/

Aziz Sancar Deneysel

Tıp

Araştırma

Enstitüsü

Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İmmünoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

7

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Sinirbilim

1

ŞAHSEN/POSTA

http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/

Aziz Sancar Deneysel

Tıp

Araştırma

Enstitüsü

Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sinir Bilimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DENİZ BİLİMLERİ VE

İŞLETMECİLİĞİ

ENSTİTÜSÜ

Denizel Çevre

1

ŞAHSEN/POSTA

http://denizbilimleri.istanbul.edu.tr/tr/

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Denizel Çevre Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DENİZ BİLİMLERİ VE

İŞLETMECİLİĞİ

ENSTİTÜSÜ

Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyoloji

1

ŞAHSEN/POSTA

http://denizbilimleri.istanbul.edu.tr/tr/

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

Bu haber toplam 1199 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.