• BIST 2.056,45
 • Altın 791.80851
 • Dolar 13.4974
 • Euro 15.3522
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Üniversite bünyesine yeni 19 personel alımı yapılacak

Üniversite bünyesine yeni 19 personel alımı yapılacak
işte ilan metinleri

ülke genelinden başvuru ile 19 kişi üniversite bünyesinde istihdam edilecek.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada bazı kadrolardaki personel seçimlerinde KPSS puan sıralaması yapılacakken bazı kadrolara sadece sözlü sınavına göre personel alımı yapılacak.

Üniversite Boş Kadroları

Üniversite bünyesine boş kadro olarak 10 Büro personeli alımı, 5 Temizlik personeli alımı, 1 Tıbbi Laboratuvar teknikeri, 2 Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ve 1 Eczacı kadrosuna yeni personeller alınacak.


Kocaeli Üniversitesi Personel Alımında Önemli Hususlar

Kocaeli Üniversitesi personel alımında 5 temizlik personeli alımı adaylarının lise mezunu olması, 06 Aralık 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması, KPSS P94 puanı olması gerekiyor.

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti 2 personel adaylarının 55 yaşından gün almamış olması, bakım kuruluşlarında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olması ve bunu belgelendirebilmesi gibi başlıca kadro personel alımında aranan özellikler bulunmaktadır.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada adayların seçiminde 2020 yılında düzenlenen merkezi KPSS P93 ile P94 puanları esas alınacak.
 
Memur Alımı Başvuruları Ne zaman?

Memur alımında kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan personel adaylarının 06 Aralık 2021 tarihine kadar başvurularını “basvuru.kocaeli.edu.tr” adresinden online olarak yapmaları gerekiyor.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli

ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre Üniversitemiz birimlerinde

görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Büro Personeli, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyonlar için KPSS (B)

gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla, Eczacı ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyonlar için sözlü sınav yapılmak kaydıyla alım yapılacaktır.

KADRO

NO KADRO UNVANI ADET ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE

GİDERLERİ

1 Eczacı* 1 Lisans Sözlü Sınav Eczacılık fakültesi mezunu olmak. Özel Bütçe

2 Uçak Kontrol ve

Bakım Makinisti* 1 Lisans/Önlisans/

Lise ve Dengi Sözlü Sınav

1-Geçerli bir Kategori B1.1 veya B1.2 hava aracı bakım personeli lisansına ve kategoriye uygun

olarak bu lisansa işlenmiş hava aracı tipine sahip olmak,

2-Belgelendirilmek üzere bakım kuruluşlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3-55 yaşından gün almamış olmak

Özel Bütçe

3 Uçak Kontrol ve

Bakım Makinisti* 1 Lisans/Önlisans/

Lise ve Dengi Sözlü Sınav

1- Geçerli bir Kategori B2 hava aracı bakım personeli lisansına ve kategoriye uygun olarak bu

lisansa işlenmiş hava aracı tipine sahip olmak,

2- Belgelendirilmek üzere bakım kuruluşlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3- 55 yaşından gün almamış olmak

Özel Bütçe

4 Sağlık Teknikeri 1 Önlisans KPSSP93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe

5 Büro Personeli 3 Önlisans KPSSP93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

6 Büro Personeli 1 Önlisans KPSSP93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. İşaret Dili Eğitimi

Sertifikasına sahip olmak. Özel Bütçe

7 Büro Personeli 3 Önlisans KPSSP93 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe

8 Büro Personeli 3 Önlisans KPSSP93

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik,

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları,

Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

9 Destek Personeli 5 Lise ve dengi KPSSP94

Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

1- Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri

bulunmamak.

3- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

5- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Özel Bütçe 

*Eczacı ile Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarına başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların

sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre

belirlenecektir. Sözlü Sınav sonucu göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel

Şartlar aranır.

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları

adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek

taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul

edilmeyecektir.

D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi

olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin

başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3. ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları

taşıması gerekmektedir. 

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- 2020 KPSS sonuç belgesi

4- Nüfus cüzdan fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

7- Adli sicil kaydı örneği (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

8- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru

formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe

rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle

geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında herhangi bir işlem

yapılmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderebilirler.

Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru

da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler (Eczacı ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti hariç) KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması

durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan

başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim

listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu

ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 1598 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.