• BIST 3.281,61
 • Altın 972.911
 • Dolar 18.409
 • Euro 17.8365
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Tübitak Devlet Memuru Alımı yapıyor

Tübitak Devlet Memuru Alımı yapıyor
Tübitak Devlet Memuru Alımı yapıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'ın resmi iş ilamı için yayımlanan açıklama şöyle;

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.MAM.BYİM.2019-2 1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM.2019.2-01

Mühendis pozisyonu için; 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yapım İşletme Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, yüklenicilere (taşeron veya müteahhitler) yaptırılacak Elektrik işlerine ait projelerin keşif, metraj, şartnamelerini Kamu İhale Kanunu gereğince hazırlamak, yapılmakta olan işleri sözleşme şartlarına ve projeye göre yerinde denetlemek, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında yer alan belgelerin yüklenici tarafından hazırlanmasını sağlamak ve bu belgeleri kontrol etmek, hakediş raporlarını ölçümlemeler, birim fiyatlar ve sözleşme şartları dahilinde kontrol etmek, çıkacak düzeltmeleri yaptırmak, tasdik edilecek hale getirmek ve imzalamak, yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuatı branşını ilgilendiren hususlarda takip etmek ve uygulamak, yüksek gerilim trafolarında manevra, yapmak, bina elektrik bakım - onarım işlerinde gerek atölye ve gerekse piyasadan hizmet alımı kapsamında yapılacak işleri takip etmek, gerekli Elektrik projelerini hazırlamak, ilgili Kurumlardan gerekli takiplerini sağlamak üzere personel istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar: 1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1.2.2- Tercih edilen nitelikler;  Asansör ve klima, sektöründe çalışmış olmak,  Kumanda kontrol ve elektrik iç tesisat bilgisine sahip olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİM.2019.2-02 Mühendis pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yapım İşletme Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, hazırlanan mimari avan projelerin betonarme, çelik statik hesap yöntem ve uygulamaları ile gerekli uygulama projelerini hazırlamak, bilgisayar (AutoCAD, Sta4cad, Tekla-Structure, Microsoft Office) veya muadili ofis ve statik hesap programlarını etkin kullanabilmek, yüklenicilere (taşeron veya müteahhitler) yaptırılacak işlerin, projelerin keşif, metraj, şartnamelerini Kamu İhale Kanunu gereğince hazırlamak, yapılmakta olan işleri sözleşme şartlarına ve projeye göre yerinde denetlemek, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında yer alan belgelerin yüklenici tarafından hazırlanmasını sağlamak ve bu belgeleri kontrol etmek, hakediş raporlarını ölçümlemeler, birim fiyatlar ve sözleşme şartları dahilinde kontrol etmek, çıkacak düzeltmeleri yaptırmak, tasdik edilecek hale getirmek ve imzalamak, yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuatı branşını ilgilendiren hususlarda takip etmek ve uygulamak üzer 2 İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;  AutoCAD, Sta4cad, Tekla-Structure veya muadili statik hesap programlarını etkin kullanabilmek ve uygulama projeleri hazırlayabilmek,  Betonarme, çelik statik hesap yöntem ve uygulamaları konusunda tecrübeye sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak. i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı 15 + 10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00 Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir. ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora 3 programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır). g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). 


 
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. ** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ÜDS :

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı YDS :

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı TOEFL IBT :

Test of English as a Foreign Language –

Internet-Based Test TOEFL CBT :

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT :

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE :

First Certificate in English CAE :

Certificate in Advanced English CPE :

Certificate of Proficiency in English Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 01/04/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar 4 aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.  Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),  Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),  Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),  Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),  YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),  Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),  Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,  Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. İletişim Bilgileri: Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 677 21 72 0262 677 21 74

Bu haber toplam 829 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.