• BIST 105.520
 • Altın 379,423
 • Dolar 6,8125
 • Euro 7,5605
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 17 °C
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Yediklim Kolejleri Ücretsiz Ders Videoları
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020

Ticaret Bakanlığı 22 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Ticaret Bakanlığı 22 Kamu Personeli Alımı Yapıyor
Ticaret Bakanlığı 22 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca,
Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak
yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I) BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna
ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine
sahip olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
I-) KURUMSAL YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem
birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu
belgelemek,
2) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
3) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı
ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük
çaplı yazılım projelerinde yazılım mimarı olarak görev yapmış olmak,
5) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
7) .NET Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
8) .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LinQ SQL, IIS
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST)
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10)Jquery, Ajax, CSS, Javascript, Typescript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hâkim ve deneyimli olmak,
11) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
12) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme
konusunda bilgi sahibi olmak,
13) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya
ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
14) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
15) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
18) Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
19) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
20) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda
tecrübe sahibi olmak,
21) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
22) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
23) Versiyon kontrol sistemleri(TFS,GIT,SVN) ve CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
24) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
25) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
26) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
27) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
28) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
çizenekleri (entity relationship diagrams), UML tasarım ve geliştirme deneyimine
sahip olmak,
29) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi
olmak,
30) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine
edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
31) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
Tercihen
 .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak,
 PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,
 CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
 NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL
ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak
II-) KURUMSAL PROJE YÖNETİCİSİ (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,
2) Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,
3) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük
çaplı yazılım projelerinde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
4) Yazılım kapsam yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Yaygın yazılım lisanslama modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,
6) Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak
8) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
9) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
çizenekleri (entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal
uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,
10) Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda
bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,
11) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine
edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
12) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,
13) İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları
kullanabiliyor olmak,
14) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,
15) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
17) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
18) Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
19) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
21) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine
sahip olmak,
22) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım
sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
23) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
24) CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi olmak,
25) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
26) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;
27) Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak
28) CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde Proje Yöneticisi olarak iş
tecrübesine sahip olmak,
29) TOGAF sertifikasına sahip olmak,
30) Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International
Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak,
Tercihen
 Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak,
 Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

III-) KIDEMLİ UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam
Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi
olmak,
5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET,
ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama
geliştirmiş olmak,
8) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web
teknolojilerine hâkim ve deneyim sahibi olmak,
9) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
10) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
11) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
12) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında
tecrübe sahibi olmak,
13) IBM MQ, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların
uygulanması k onusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
16) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi sahibi olmak,
17) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,
18) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,
 Java EE Framework konusunda tecrübe sahibi olmak,
IV-) KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı -
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
3) IIS, NGINX, Weblogic vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
4) Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
5) TSF, GIT, SVN konularında deneyimli olmak,
6) Log yönetimi araçlarında deneyim sahibi olmak,
7) Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,
8) Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker,
Kubernetes, vs),
9) İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
10) Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak,
11) Bulut(cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,
12) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere
hâkim olmak,
13) Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,
14) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı
test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin
sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
V-) UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi
olmak,
5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity
Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
7) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,
8) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
9) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
10) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
11) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,
12) Kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
13) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,
14) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,
15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,
 PHP, Pytthon veya Java EE ile gerçekleştirilen bir adet kurumsal uygulama yazılımı
projesinde yer almış olmak
VI-) YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına kadar)
1) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki
çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
2) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve
ilgi sahibi olmak,
3) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk
teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde
derinlemesine bilgi sahibi olmak,
4) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
5) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine
sahip olmak,
6) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
7) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi
olmak,
9) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini
kullanmış olmak,
10) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve
Bootstrap, Material Design altyapısını bilgisine sahip olmak
11) Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli olmak,
12) Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında
deneyim sahibi olmak,
13) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
Tercihen
 React Native ve/veya Ionic 3.0 ve üzeri tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübe sahibi
VII-) MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli,
3) React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine
sahip olmak,
4) React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak,
5) HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak,
6) JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak,
7) Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak,
9) UI, UX deneyim sahibi olmak,
10) Cihaz odaklı UI kurallarına hakim,
11) RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme
konusunda deneyim sahibi olmak,
12) Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak,
13) App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip
olmak,
14) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,
Tercihen
 Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak,
 App Store veya Google Play Store'da referans uygulama gösterebilen,
 .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak,
 Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,
VIII-) İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en
az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
2) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,
3) Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation,
verification, validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama
becerisine sahip olmak,
5) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
7) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
10) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
11) İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
12) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Tercihen
 Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak,
 ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
 Veri kalitesi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
IX-) YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
1) Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliştirme projelerinde en az üç
(3) yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek,
2) Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak,
3) IEEE ve ISO’nun Yazılım Mühendisliği standartları konusunda uygulama
deneyimi sahibi olmak,
4) Nesne yönelimli yazılım geliştirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
5) Proje Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
6) Birleşik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluşturma ve
çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere
hakim olmak,
9) İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
10) Projeye ilişkin analiz ve tasarım dokümanlarının gözden geçirilerek proje test
planlarının hazırlanması, test senaryolarının oluşturulması ve testlerin
koşturulması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
11) Yazılım test araçları ve test otomasyonlarının kullanımı konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
12) Fonksiyonel testler, regression testleri, entegrasyon testleri, kullanıcı kabul testleri
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
13) Testlerin manuel olarak koşturulması ve test raporlarının yayınlanması, hata
kayıtlarının açılması ve takibi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
14) Testlerin otomatize edilip DEVOPS/CI ortamına entegre edilmesi konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
15) Web/Mobil uygulama testleri, API ve servis testlerinde tecrübe sahibi olmak,
Tercihen
 Yazılım test verilerinin toplanması, test organizasyonunu planlama, oluşturma,
örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama
yeteneğine sahip olmak, tasarım-analiz ve test danışmanlarını, projelerin analiz,
tasarım ve test aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
X-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu
kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak,
3) En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden
fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini
yapmış olmak,
4) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
5) Tercihen Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.
6) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel
ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X
ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey
bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı
IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak,
(Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass)
8) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network
analiz araçları kullanmış olmak,
10) Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar
ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve
işletim yapmış olmak (Tercihen CCNA Wireless sertifikasına sahip olmak),
12) Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen Cisco,
Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)
13) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
14) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
XI-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım
(Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,
3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application
Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall
(WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi
olmak ve bunu belgelemek,
4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve
Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak
ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
ii. Certified Ethical Hacking (CEH)
iii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
v. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
vi. Licensed Penetration Tester (LPT)
vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
viii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek
geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek
seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root
cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of
Compromise) yapabilmek,
9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim
çalışmalarına katılmış olmak,
10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi
olmak,
12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
XII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
katı)
1) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange
2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az
3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye
bilgi sahibi olmak,
3) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda
bilgi sahibi olmak,
4) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012R2, 2016) bakım, izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
5) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
sahibi olmak,
6) System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations
Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
7) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
8) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
9) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
10) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.)
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,
12) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
13) Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az
birine sahip olduğunu belgelemek,
14) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
15) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
16) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
17) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak,
18) Takım çalışmasına yatkın olmak.
XIII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
katı)
1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu
kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux
(tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak
toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
belgelemek,
2) Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red
Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi
birisine sahip olmak,
3) Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
4) Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified
Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
5) Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünleri kurulum,
konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları
üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit
edebilmek ve çözüm üretebilmek,
6) Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve
performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
7) Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker,
Comvault, Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.
8) Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına
sahip olmak,
9) Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübe sahibi
olmak,
XIV-) VERİ AMBARI / RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje
yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3) İyi derecede SQL bilgisi olmak,
4) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az beş
(5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
5) Veri Ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
8) Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) OLAP mimari yapıları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
12) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
13) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
Tercihen
 IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM Datastage veri aktarımı (ETL) ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM Veri ambarı sunucusu (Appliance) ürünü ile çalışmış olmak,
 IBM CDC Anlık değişen veri aktarımı ürünü ile çalışmış olmak,
 Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,
XV-) RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 katı)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
2) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje
yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3) İyi derecede SQL bilgisi olmak,
4) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
5) İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7) Big Data teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
9) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
10) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
11) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
12) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
Tercihen
 IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak.
 Dashboard ürünleri IBM Cognos, PowerBI, Oracle BI, Qlikview,vb . Ürünlerden en az
birini bilmek,
 Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak,
II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu (Fotoğraflı),
2 katı ödenecek pozisyonlara başvuracak adaylar gerekli şartları taşıması kaydıyla birden
fazla grup ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla grup ve pozisyona 
başvuracak adaylar başvuru formunda ilgili bölümleri işaretlemek suretiyle bu durumu
belirtmeleri gerekmektedir.
2) Özgeçmiş,
3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge),
4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği
takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. E-devlet üzerinden alınan barkotlu mezun
belgesi ile de başvuru yapılabilir.)
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma
sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet
dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe
şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Buna göre;
a. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması
gerekmektedir.
b. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin
geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde
birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az
biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
c. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde
ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri
onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler.
 Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.
Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse
söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
 İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava
çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının
%30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise
sıfır olarak değerlendirilecektir)
 Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
 Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu belge)
Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için;
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik
bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve
Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim
uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ :
Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvurularını 10.02.2020-21.02.2020 tarihleri
arasında en geç mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen
veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile
eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri:
T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) 20.Kat
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
+90 312 204 9822-204 9826-204 9868- 204 9872
IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı
(10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için
100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim
Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine
göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
V) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi
www.ticaret.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
VI) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve
özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav
tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.
VII) SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr sitesinde ilan
edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir
pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava
girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz
sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal
edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin
yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.
VIII) ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX) DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5
yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin
asıllarını ibraz edeceklerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulu

Bu haber toplam 357 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.