• BIST 3.020,01
 • Altın 1019.122
 • Dolar 17.9973
 • Euro 18.1511
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Taşeron işçi ilave tediye 52 günlük ödeme

Taşeron işçi ilave tediye 52 günlük ödeme
Taşeron işçi ilave tediye 52 günlük ödeme

Kadroya geçen taşeron işçi ilave tediye 52 günlük ödeme son dakika tarihi, ikramiye kaç TL oldu?


Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık’ta yapılacak. İkramiyelerin 17 Ağustos’ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek. 13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek. Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

 

Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilmişti. Kadroya geçirilen taşeron işçiler kamu işçisi haline gelince kamu işçilerine tanınan haklardan yararlanmaya başladılar. Bu haklardan belki de en önemlisi ilave tediye. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos/eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.

ÖDEME BİN LİRAYI AŞACAK 

İkramiyelerin 17 Ağustos’ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

26 GÜNLÜK TUTAR KADAR

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

ASGARİ ÜCRETE İKRAMİYE HESABI

 Brüt ücret 2.029,50 TL
 Günlük brüt 67,65 TL
 13 günlük brüt 879,45 TL
 SGK işçi primi (%14) 123,12 TL
 SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL
 Gelir Vergisi (%15) 112,13 TL
 Damga vergisi 6,68 TL
 Kesinti toplamı 250,72 TL
 Net ödenecek 628,73 TL

EN AZ BRÜT İKRAMİYE 4 BİN 59 LİRA

Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

 

 

 

1. KAMU KESİMİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖDENEN İLÂVE TEDİYELERİN DAYANAĞI

Kamu kesiminde çalışan işçilere, ilâve tediye 11.07.1956 tarih ve 9355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlâve Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2'nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun"a göre ödenir.

Bu kanun ile ilâve tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı düzenlenmiştir. Kanunun 1 ' inci maddesinde, Devlet ve ona bağlı kurumların hangileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler belirtilmiştir.

2. İLÂVE TEDİYENİN KAPSAMI

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesine göre; "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilâve tediye yapılır."

2.1. İşveren Yönünden Kapsam

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde kapsama dahil olan işverenler şu şekilde belirlenmiştir;

Genel, katma ve özel bütçeli daireler,
Döner sermayeli kurumlar,
Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar,
Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar,
3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı Devlete ait olan veya bu sermaye ile kurulan iktisadi Devlet kuruluşları.
3460 sayılı Kanun bugün itibari ile yürürlükte olan bir kanun değildir. 3659 sayılı Kanun ise, banka ve Devlet kurumlarında çalışan memurların aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlüktedir. Bu Kanunun 1'inci maddesinde, kapsama dahil kurumlar daha ayrıntılı açıklanmış, 6772 sayılı Kanunda belirtilen kurumlarca, sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan kuruluşlar ve bunların aynı nispette iştirakleriyle vücut bulan kurumlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya satın alınıp belediyelere bağlanan müesseseler de Kanun kapsamına alınmıştır.

6772 sayılı Kanun kapsamında belirtilen genel, katma ve özel bütçeli kurum ayrımı bugün itibariyle geçerli değildir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununda yer alan bu bütçe sınıflandırması yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yeni bir bütçe sınıflandırması yapılmış, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri Kanuna ekli cetvellerde sayılmıştır. Bu cetvellerden hareketle, 6772 sayılı Kanunun Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, Özel Bütçeli İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumlarını kapsadığı söylenebilir.

Sonuç itibariyle kapsam bakımından 6772 sayılı Kanunun, Devlet tarafından yasa ve yasanın verdiği yetki ile idari işlemle kurulan ve kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ve bunlara bağlı kuruluşlarda iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanacağı görülmektedir. (Yargıtay 9. HD. 2008/156E. - 2008/33967 E. - 2011/48313 E.)

2.2.İşçi Yönünden Kapsam

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde sayılan Devlet ve ona bağlı kurumların İş Kanunu kapsamına giren girmeyen tüm işyerlerindeki, İş Kanununun 1'inci maddesindeki tanıma göre işçi sayılan herkes ilâve tediyeden yararlanacaktır.

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesi 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunundan önceki İş Kanununa atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 2'nci maddesinde işçi "bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi" olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bir iş sözleşmesine dayanarak, 6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışan her işçiye ilâve tediye ödemesinin yapılması gerekir.

2.3.Ödenecek Ücret Yönünden Kapsam

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin son cümlesine göre, maddede belirtilen işyerlerinde çalışan işçilere ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık ücret tutarında ilâve tediye ödenecektir. Bu hükme göre ödenen ücret sisteminin ilâve tediye açısından bir farkı bulunmamaktadır.

3. İLÂVE TEDİYELERİN SAYISI

6772 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilâve tediye yapılacağı belirlenmiştir. Diğer taraftan Kanunun 2'nci maddesinde 1'inci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilâve tediye daha yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 3'üncü maddesinde ise; "1'inci ve 2'nci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) karariyle aynı nispette bir ilâve tediye daha yapılabilir." hükmü getirilerek ilk iki maddede yer verilen ilâve tediyelerden başka bir üçüncü ilâve tediyenin daha ödenmesinin yolu açılmıştır.

Söz konusu bu hükümlere göre;

Kanun kapsamındaki işçilere, ücret sistemleri ne şekilde olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında,
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları sürelerle orantılı olarak her yıl için ayrıca birer aylık (toplam 2 adet) istihkakları tutarında, ilâve tediye yapılacak, bunun yanında söz konusu işçilere, bir aylık istihkakları tutarını geçmemek ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmak şartıyla, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında bir ilâve tediye daha yapılabilecektir. (Her yıl için birer aylık -yeraltında çalışan işçilere her yıl için 2'şer aylık- ilâve tediye + birer aylık ücret istihkaklarını geçmemek üzere BKK ile aynı oranda 1 ilâve tediye)

Bu haber toplam 1123 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.