• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.225
 • Dolar 18.0461
 • Euro 18.2091
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14 Bin TL Maaşla Devlet Memuru Alımı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14 Bin TL Maaşla Devlet Memuru Alımı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14 Bin TL Maaşla Devlet Memuru Alımı

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2017 veya 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70

(yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki)

farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek

puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip

olmak.

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip

olmak.

III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Sistem Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 2 Kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında en az 3

(üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Vmware, Hyper-V).

c) Windows Server ve System Center teknolojilerine hakim olmak.

d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification

Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi

olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi)

f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup,

Veeam)

g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

h) Temel network bilgisine sahip olmak.

i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

k) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.(Tercihen; F5)

l) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojilerine hakim olmak. (Tercihen;

Enterprise Vault)

m) Tercihen; VCP sertifikasına sahip olmak.

n) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hakim; Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

o) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olmak.

p) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

q) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

II. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows

Server 2008

III. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

IV. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012/2016

V. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

r) Tercihen; CCNA sertifikasına sahip olmak.

s) Tercihen; LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.

t) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.2. Veritabanı Yönetimi Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1

(bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda ve/veya Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)

II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform

III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP) ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında

tecrübe sahibi olmak.

d) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip

olmak.

e) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

f) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

g) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle

RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak. ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekası çözümü geliştirimi projelerinde görev almış

olmak.

h) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak. ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

j) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

k) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her

ikisinde de tecrübe sahibi olmak.

l) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az

2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı,

2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) .NET ve/veya Java EE Framework'larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.

d) .NET Framework 2.0 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

e) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

g) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.

h) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.

j) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

l) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve

deneyim sahibi olmak.

m) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri

V. Sun Certified Java Programmer (SCJP)

n) Tercihen; .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi

olmak.

o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.4. Yazılım Geliştirme Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2

(iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) .NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

c) .NET Framework 2.0 ve üstü konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. ç) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları

kullanmış olmak.

d) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

e) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

f) MS SQL Server veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

g) SQL ve Transact SQL konularında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

h) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC)

konusunda bilgi sahibi olmak. ğ) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

i) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. ı) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve

deneyim sahibi olmak.

j) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

II. Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya

Veritabanı hakkında

III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

IV. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.5. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS

gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak.En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

c) Firewall, antivirüs, antispam, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak.

d) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

e) ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

f) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

II. Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

III. Certified Information Systems Auditor (CISA)

IV. Certified Information Systems Manager (CISM)

V. Certified Ethical Hacker (CEH)

g) Tercihen; ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

h) Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Tercihen; yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

j) Aktif olarak sızma ve zafiyet testi yapabilmesi konusunda bilgi ve yetenek sahibi

olmak.

k) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER

3.

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan

alınacak belge,

4.

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki

tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu

hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması

gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5.

KPSS Sonuç

Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

6.

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

7.

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır.

Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

8.

En Az 2 (İki)

Programlama Dilini

Bildiğini Gösteren

Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

9.

Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına

İlişkin Belge

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

10.

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın

geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate

alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 25/03/2019 tarihinde başlayıp 05/04/2019 tarihinde saat 16:00'da sona erecektir.

b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2

Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yeralan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yeralan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır.

Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 12/04/2019 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 16/04/2019 tarihi saat 17:00'a kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 22/04/2019 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 25/04/2019 tarihi saat 17:00'a kadar Bakanlığımız

internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 25/04/2019 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 6.372,49 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme

yapmaya yetkilidir.

Sıra No

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

2

20

Sistem Uzmanı

3 Katına kadar (2 Kişi)

2

1

10

Veritabanı Yönetimi Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

3

1

10

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

4

1

10

Yazılım

Geliştirme Uzmanı

3 Katına kadar (1 Kişi)

5

1

10

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

4 Katına kadar(1 Kişi)

Toplam

6

60

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde

ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile

yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2

Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

8.2. TELEFON BİLGİLERİ

Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı +90 312 222 41 59 Personel Dairesi Başkanlığı +90 312 212 64 20/7306

Özel Şartlarla İlgili Konular İçin

+90 312 212 64 20/7369 +90 312 212 64 20/7355 +90 312 212 64 20/7318

2054/1-1

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1051 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.