• BIST 5.577,09
 • Altın 1463.068
 • Dolar 23.1488
 • Euro 24.8808
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 23 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Şoför-Kütüphaneci-Teknisyen Personel alınacaktır

Şoför-Kütüphaneci-Teknisyen Personel alınacaktır
İkamet Şartsız 47 Şoför-Kütüphaneci-Teknisyen Personel alınacaktır

enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda 47 personel alınacağı açıklanmıştır. Personel alımında ikamet şartı istenmiyor.

EPDK personel alımı için başvuru süreci nasıl işleyecek
Adaylar başvurularını 31 Ocak – 11 Şubat 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer sayfası üzerinden online olarak yapacaklardır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hangi unvanda kaç kişi alacak
2 Mütercim Tercüman, 17 Mühendis, 1 Kütüphaneci, 2 Çözümleyici, 14 Yönetim Görevlisi, 5 İletişim Görevlisi, 4 Şoför ve 2 Teknisyen alınacaktır.

Personel alımında aranan ortak nitelikler
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Mütercim Tercüman alımı için İlgili bölüm İngilizce Lisans mezunu olmak, YDS İngilizce en az B düzeyinde puan almış olmak.
 
Mühendis, Kütüphaneci ve Çözümleyici alımı için İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak.

Yönetim Görevlisi, İletişim Görevlisi alımı için ilgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak.

Şoför alımı için Önlisans mezunu olmak ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Teknisyen alımı için Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV İLANI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında,
2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki)
adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört)
adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı
yapılacaktır.
I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Bu duyurunun (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans
programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki
yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022
tarihi itibariyle taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan
almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına
girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi
bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.
II) BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59‘a kadar e-Devlet üzerinde
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda
aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana
ait KPSS puan türü itibariyle, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş
sınavına çağrılacaktır.
IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.gov.tr Kurum
internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda,
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır.
V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Giriş sınavı yapılacak 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1
(bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş)
adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen kadrosunun öğrenim dalları
itibariyle dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları
aşağıdaki şekildedir:
Unvan Öğrenim Dalları KPSS
Puan Türü
Asgari
Puan
Kontenjan
Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı
Mütercim
Tercüman
a)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji
(İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık
(İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından
mezun olmak,
b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE)
(YDS)’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
buna denk puana sahip olmak
KPSSP3 75 2 10
Mühendis
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP3 75 9 45
Mühendis
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının
birinden mezun olmak.
KPSSP3 75 8 40
Kütüphaneci
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının
birinden mezun olmak.
KPSSP3 75 1 5
Çözümleyici
Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri,
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar
Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü,
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik /
Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim
Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP3 75 2 10
Yönetim Görevlisi
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme
Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar
Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletmeMuhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe,
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93 75 12 60
Yönetim Görevlisi Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
KPSSP93 75 2 10
İletişim Görevlisi
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis
Teknolojileri ve Yönetimi, önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
KPSSP93 75 5 25
Şoför a) Önlisans mezunu olmak,
b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,
KPSSP93 75 4 20
Teknisyen
Ortaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik
Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano
Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden
mezun olmak
KPSSP94 75 2 10
Toplam 47 235
VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak
No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.
VII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Sınavında adaylar;
a) Genel yetenek ve genel kültür,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VIII) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla
KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.
Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına
göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda
belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi
belirlenecektir.
Giriş sınavı sonuçları Kurum http://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Ayrıca,
sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak
bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz
edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum http://www.epdk.gov.tr
internet adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No: 4
06510 /Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 4000 - 4001- 4002

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 348 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.