• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.664
 • Dolar 18.0361
 • Euro 18.2116
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Sahil Güvenlik Askeri Personel En Az Lise Mezun Uzman Erbaş Alım

Sahil Güvenlik Askeri Personel En Az Lise Mezun Uzman Erbaş Alım
Sahil Güvenlik Askeri Personel En Az Lise Mezun Uzman Erbaş Alım

Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı ilan ile askeri personel olarak en az lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuş ve başvuruları alınmaya başlanmıştı

BAŞVURULAR BİTİYOR

Başvurular başlamış olup 27 Eylül 2018 günü saat 14.00’de sona erecektir.

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama
yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest
dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.
NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
4/16
 2. YASAL DAYANAK :
 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na dayanılarak, bu kılavuzda belirlenen şartlara haiz
adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda uzman erbaş alımı
yapılmaktadır.
3. BAŞVURU ŞARTLARI:
 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 b. En az lise mezunu olmak,
 c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların
Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),
 ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
 d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),
 e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’de yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin
“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
 f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet
ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
 g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet
Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen
başvuru yapan adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal
edilmektedir.),
 ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
 i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya
üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
 j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına
uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar;
sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden
itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön
sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden
sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.), 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
5/16
 l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki
kaynakları karşılamak),
m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.).
 n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı
tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde
çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.
4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:
 a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş
Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR
İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda ilgili birlik komutanı
tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.
b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.
c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi gördükleri
eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.
ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ:
a. Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet
adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.
c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
ç. Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının
tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul
edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).
d. Başvurular; 17 Eylül 2018 günü saat 15.00’de başlayıp, 27 Eylül 2018 günü
saat 14.00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen
sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için
uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare
belirtilecektir.
 e. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir.
Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini
kontrol edip güncelleyebileceklerdir. 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
6/16
f. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;
 (1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),
 (2) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (Askerlik sınıf/branş/ihtisası ile
başvuranlar için; üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi mutlaka yazılı olacaktır),
(e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından,
askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu
değerlendirilememektir.)

 (3) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden
alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler
için örnek yazı sayfa-15, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-16),
okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek (en az 640x480 piksel) sisteme
yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları
değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.
g. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan
“Şifremi Unuttum” kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini
girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış
oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan giriş yapmaları
gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları
“Şifre Öğrenme” taleplerine (www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresindeki başvuru programı hariç)
yanıt verilmeyecektir.
ğ. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
h. Alım süresince her türlü duyuru www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak
olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine
herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak
duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
 6. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve
adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet
adresinden 12 Ekim 2018 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce
açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa
mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu
numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru
sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün
planlaması yapılmayacaktır. 

iLAN KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 875 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.