• BIST 2.056,45
 • Altın 791.80851
 • Dolar 13.4974
 • Euro 15.3522
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Sahil Güvenlik Akademisi 2020 lisansüstü öğrenci alım ilanı

Sahil Güvenlik Akademisi 2020 lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sahil Güvenlik Akademisi 2020 lisansüstü öğrenci alım ilanı

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI
1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2019-
2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile
özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır.
2. Başvurular, 11-30 Aralık 2019 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
elektronik posta adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında elektronik ortamda alınan
başvuru formunun fotoğraflı ve ıslak imzalı aslı değerlendirme sınavı
öncesinde teslim edilecektir.
E-Posta Adresi: guvben@jandarma.gov.tr
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ SEÇİM
İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ
TARİH FAALİYETİN KONUSU
11-13 Aralık 2019 Başvuru İlanının Yayınlanması
11-30 Aralık 2019 Başvuruların Kabulü
31 Aralık 2019- 03 Ocak 2020 Başvuru Koşullarını Sağlayan Adayların İlanı
06-10 Ocak 2020* Değerlendirme Sınavları
13-17 Ocak 2020 Sınav Sonuçlarının Açıklanması
20-24 Ocak 2020 Başarılı Adayların Kayıtlarının Yapılması
27-31 Ocak 2020 Ders Seçim İşlemleri
03 Şubat 2020 Yüksek Lisans Programlarının Başlaması
03-14 Şubat 2020 Ders Ekle-Bırak İşlemleri
* Değerlendirme Sınavı için 5 günlük süre ayrılmıştır. 
3
Bu kılavuz Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri
Enstitüsünde açılan lisansüstü programlara yapılacak başvuru ve yerleştirme
esaslarını kapsamaktadır.
Başvuru Şekli
Yüksek lisans programına e-posta yolu ile başvuru yapılacak olup
adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, faaliyet
takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme sınavına alınacaktır.
Değerlendirme sınavı sonucu kontenjana giren başarılı adaylar kesin kayıt
yaptırmaya hak kazanacaktır.
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun ve süresi içinde başvuru yapmayan,
değerlendirme sınavına girmeyen, istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen,
beyan edilen bilgiler ile ibraz edilen belgelerdeki bilgileri uyumsuz olan, belgelerinde
silinti, kazıntı olan veya okunamayan belge sunan, onaysız ve eksik belge ile
başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar
Lisansüstü programa yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2019–2020
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için geçerlidir. Süresi içerisinde öğrenci kaydını
yapmayanlar kayıt haklarını kaybederler.
Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif
edilmiş belgeye dayalı olarak kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi
itibariyle iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Bu
şekildeki öğrenciler hakkında yasal işlemler başlatılır.
Akademi örün sayfasında veya adayların başvuruda belirttiği e-posta
adreslerine yapılan duyuru veya bilgilendirmeler tebliğ niteliğindedir.
1- Genel Bilgiler
4
Adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya
irtibatlı olmamak,
2. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,
halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin
kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde
tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında
olmamak,
3. Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya
herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından
çıkarılmamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı
vb. durumda bulunmamak),
5. Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak
durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),
6. Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not
üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan değerlendirme
sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için lisans not ortalaması
2,5 alınacaktır),
7. Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla
ALES’ten çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak,
8. Çizelgede belirtilen yabancı dil (İngilizce) sınavı puanlarından birini almış
olmak (Belgelemek kaydıyla ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda
belirtilen uluslararası bir yabancı dil sınavından alınan muadil bir puan da kabul
edilecektir. Ayrıca sınav sonuc belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sınavlar
için geçerlilik süresi dikkate alınır.)
2- 2019-2020 Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitimleri
Başvuru Şartları 
5
Ana Bilim Dalı Program
Kontenjan Lisans
Mezuniyet
Notu
ALES Yabancı Dil
Kurum* (İngilizce)
Kontenjanı
Diğer
Kontenjan
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
(Yönetim ve
Liderlik) Tezli
Yüksek Lisans
4
(1 İçişleri
Bakanlığı, 1
J.Gn.K.lığı, 1
Sahil
Güv.K.lığı ve
1 JSGA)
6 2,50/4,00 60
(EA)
60
(YDS/
e-YDS/
YÖKDİL)
Güvenlik
Yönetimi
Güvenlik
Yönetimi
(İstihbarat) Tezli
Yüksek Lisans
5
(1 İçişleri
Bakanlığı, 1
İçişleri
Bakanlığı
İç.Güv.Str.D.
Bşk. lığı, 1
J.Gn.K.lığı, 1
Sahil
Güv.K.lığı ve
1 JSGA)
5 2,50/4,00 60
(EA)
60
(YDS/
e-YDS/
YÖKDİL)
Suç
Araştırmaları
Suç
Araştırmaları
(Kriminoloji)
Tezli Yüksek
Lisans
4
(1 İçişleri
Bakanlığı , 1
J.Gn.K.lığı, 1
Sahil
Güv.K.lığı ve
1 JSGA)
11 2,50/4,00 60
(EA)
60
(YDS/
e-YDS/
YÖKDİL)
Deniz Emniyeti
ve Güvenliği
Deniz Emniyeti
ve Güvenliği
Tezli Yüksek
Lisans
5
(1 İçişleri
Bakanlığı,1
Ulaştırma ve
Alt Yapı
Bakanlığı
1 MSB Deniz
Kuv.K.lığı, 1
Sahil
Güv.K.lığı ve
1 JSGA)
5 2,50/4,00 60
(EA)
60
(YDS/
e-YDS/
YÖKDİL)
* “Kurum Kontenjanı” doldurulamadığı takdirde “Diğer Kontenjan”a aktarılabilecektir.
6
Adayların aşağıda örneği sunulan “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup
“PDF formatına çevirerek” faaliyet takviminde belirtilen süre içerisinde
guvben@jandarma.gov.tr adresine göndermesi yeterlidir. Başvuru formunun
fotoğraflı ve ıslak imzalı sureti Değerlendirme Sınavı aşamasında adaylardan
istenecektir. Adaylar her program için ayrı başvuru formu doldurmak suretiyle
birden fazla programa başvurabileceklerdir.
3- Başvuru Yapan Adaylardan İstenen Belgeler
7
Değerlendirme sınavına hak kazanan adaylar, aşağıda listelenen belgeleri
değerlendirme sınavı için geldiklerinde belirtilen sırayla kapaklı plastik dosya içinde
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Birden fazla programa başvurulması halinde her program için ayrı dosya
hazırlanacaktır.
Sıra
No.
Belge Adı Açıklama
1 Başvuru Formu
E-posta ile gönderilen başvuru formu fotoğraflı ve
ıslak imzalı olarak teslim edilecektir. İki form arasında
farklı bilgi olmaması gerekmektedir.
2 Özgeçmiş
Belirlenen format doğrultusunda öğrenim geçmişini
ön plana çıkaracak şekilde araştırma ve ilgi alanlarını
belirten detaylı özgeçmiş sunulacaktır. Özgeçmişte
birisi mutlaka öğretim üyesi olmak kaydıyla iki
referans isim ve iletişim bilgileri eklenecektir.
3 Niyet Mektubu
Belirlenen format doğrultusunda elektronik ortamda
dolduracaktır. Niyet mektubu, adayın neden ilgili
bölümde öğrenim görmek istediğini ve duygu
düşüncelerini içermelidir.
4
Not Döküm
Çizelgesi
(Transkript)
Aslı veya noter/üniversite onaylı sureti kabul
edilecektir.
5 ALES Belgesi Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul
edilecektir.
6
YDS veya Eşdeğer
Sınav Belgesi
Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı kabul
edilecektir.
7 Denklik Belgesi Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
için YÖK’ten alınmış denklik belgesi eklenecektir.
8 Kimlik Belgesi
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi veya
E-Devletten çıktısı kabul edilecektir. Kendi nam ve
hesabına başvuran TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı
personeli nüfus cüzdanı ile birlikte kurum kimlik
kartının fotokopisini de ibraz edecektir.
9
Adli Sicil Kaydı
Belgesi E-Devlet sisteminden alınabilmektedir.
10 Askerlik Durum
Belgesi
Erkek adaylar tarafından E-Devlet sisteminden
alınmış doğrulama koduna sahip belge kabul
edilecektir.
11 Referans
Mektubu
Referans mektuplarının yazarları tarafından e-posta
ile gönderilememesi durumunda adaylar tarafından
elden kapalı zarfla teslim edilebilecektir.
4- Değerlendirme Sınavı Esnasında İstenen Belgeler
8
Yüksek lisans programına başvuran adaylara değerlendirme
komisyonunca değerlendirme sınavı yapılacaktır. Sınavda liyakat, temsil kabiliyeti,
tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ile konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir
konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme yeteneği konuları
değerlendirilecektir.
Değerlendirme sınavına katılacak adaylara sınav tarih, saat ve yeri 30
Aralık 2019-03 Ocak 2020 tarihleri arasında JSGA örün sayfasında yayınlanacaktır.
Değerlendirme sınavına katılacak adaylar belirtilen tarih, saat ve yerde hazır
bulunacaklardır. Değerlendirme sınavına katılmayanlar ve usulüne uygun başvuru
yapmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ALES
(A)
Yabancı Dil
Sınavı
(B)
Lisans Not
Ortalaması
(C)
Değerlendirme
Sınav Puanı (Ç)
Başarı
Puanı
%50 %10 %15 %25 A+B+C+Ç
Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; yukarıda belirtilen oranlar
dikkate alınarak belirlenen başarı puanına göre toplamda en az 60 puan alan
adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Adayların sıralamaya
alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir.
Değerlendirme süreci sonunda belirlenen başarı sıralamasına göre
lisansüstü programa kayıt hakkını kazanan adayların listesi Enstitü tarafından JSGA
örün sayfasında açıklanacaktır. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
5- Değerlendirme Sınavları
6- Başarı Puanının Hesaplanması
7- Sonuçların Açıklanması 
9
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi kesin kayıt işlemleri 20-24
Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeler ile
akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Güvenlik Bilimleri Enstitü
Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.
Sıra
No Belge Adı Açıklama
1
Mezun veya Geçici
Mezuniyet Belgesi
E-devletten alınan doğrulama koduna sahip mezun
belgesi, noter veya ilgili yükseköğretim
kurumundan onaylı geçici mezuniyet belgesi kabul
edilecektir.
2 Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Müdürlüklerinden/e-devletten son bir ay
içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (Birinci
derece akrabalarını içerecek şekilde) kabul
edilecektir.
3
Yerleşim Yeri
Belgesi
Nüfus Müdürlüklerinden/e-devletten son bir ay
içinde alınmış yerleşim yeri belgesi kabul
edilecektir.
4 Fotoğraf
Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık
fotoğraf (4,5 x 6 cm). Ayrıca jpeg formatındaki 1
adet fotoğraf kayda gelinmeden önce Enstitü
e-posta adresine gönderilmelidir.
8- Kesin Kayıt İşlemleri
10
Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürlüğü kayıt işlemlerine yönelik tüm belge ve
süreçlerde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.
Başvuru kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen
adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek suretiyle geri
alabilirler. Posta veya kargo yoluyla belge iadesi yapılmayacaktır.
Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip bilahare imha edilir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Telefon: 0312 464 7474 (Santral) Örün Sayfası: http://www.jsga.edu.tr
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Telefon: 0312 464 6932 / 6934 E-posta: guvben@jandarma.gov.tr
Ulaşım Adresi:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
İncek / Çankaya / ANKARA
Posta Adresi:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTT Şubesi Pk:06805
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı İncek / Çankaya / Ankara

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1201 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.