• BIST 2.527,65
 • Altın 976.514
 • Dolar 16.6602
 • Euro 17.5572
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Orman Genel Müdürlüğü 3 Bin 900 Lira Maaşlı Kamudan Kariyer Devlet Memuru Alımı

Orman Genel Müdürlüğü 3 Bin 900 Lira Maaşlı Kamudan Kariyer Devlet Memuru Alımı
Orman Genel Müdürlüğü 3 Bin 900 Lira Maaşlı Kamudan Kariyer Devlet Memuru Alımı

Orman Genel Müdürlüğünden:
2019 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza
Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 20 adet Orman
Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir.)
c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70
puan almış olmak,
ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban
Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,
2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI
VE İLANI
Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak
alınacaktır. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak
bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde
18.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer
ve saati 18.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve
uygulamalı sınavlar 04.03.2019-15.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacaktır.
17.12.2018 “PAZARTESİ” SEDA
11008 - 07
“EBYS”
“Çeşitli İlanlar”
(2)
Adaylar sınava gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinde doldurulan formun
çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 15 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 17 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan Sınav
komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz
tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve
uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70
puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek
olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.
EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste
EK:1
UNVAN : ORMAN MUHAFAZA MEMURU
TEŞKİLATI : TAŞRA
SINIFI : GİH
İL ADET
ARTVİN 2
BARTIN 1
BİLECİK 1
BURSA 1
17.12.2018 “PAZARTESİ” SEDA
11008 - 07
“EBYS”
“Çeşitli İlanlar”
(3)
ÇANKIRI 1
DÜZCE 1
ESKİŞEHİR 1
GİRESUN 1
KASTAMONU 2
KIRKLARELİ 2
KÜTAHYA 1
MUĞLA 1
ORDU 2
SİNOP 2
SİVAS 1
TOPLAM 20
11008/1-1
—— • —— Orman Genel Müdürlüğünden:
2019 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü
Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 46
adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir.)
c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan
almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden
mezun olmak.
2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI
VE İLANI
Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/
adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak
alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle
uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
17.12.2018 “PAZARTESİ” SEDA
11008 - 07
“EBYS”
“Çeşitli İlanlar”
(4)
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir
ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde
04.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer
ve saati 04.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve
uygulamalı sınavlar 18.02.2019–01.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacaktır.
Adaylar sınava gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan
formun çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek
olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
17.12.2018 “PAZARTESİ” SEDA
11008 - 07
“EBYS”
“Çeşitli İlanlar”
(5)
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları
sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki
kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.
İlan olunur.
EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste
EK-1
UNVAN : MÜHENDİS
TEŞKİLATI :TAŞRA
SINIFI : THS
DERECE : 5
İL ADET
ÇORUM 2
TOKAT 2
SAMSUN 1
ÇANKIRI 1
ARTVİN 3
BOLU 2
BİLECİK 1
DENİZLİ 1
HAKKARİ 1
BİTLİS 1
BİNGÖL 1
ARDAHAN 1
ERZURUM 2
KARS 2
GİRESUN 2
ORDU 2
SİVAS 1
ISPARTA 1
KIRKLARELİ 1
KASTAMONU 10
SİNOP 2
YOZGAT 1
MUĞLA 1
GÜMÜŞHANE 1
ZONGULDAK 1
BARTIN 1
KARABÜK 1
TOPLAM 46
1

Bu haber toplam 789 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.