• BIST 3.281,61
 • Altın 972.911
 • Dolar 18.409
 • Euro 17.8365
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Onarım Destek Komutanlığı Engelli Kamu Personel Alımı

Onarım Destek Komutanlığı Engelli Kamu Personel Alımı
Onarım Destek Komutanlığı Engelli Kamu Personel Alımı

TC.DENİZ KUVVET.ONARIM DES.KOMUTANLIĞİ

Son Başvuru Tarihi : 29 Mart 2019

Yayınlanma Tarihi : 25 Mart 2019

Genel Şartlar ve Notlar

 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

 

A) Genel Hususlar:

 

 

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 

 

B) Özel Hususlar:

 

 

Dz.KK.'LIĞI KDZ.EREĞLİ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK GEMİ VE KARA BİRLİKLERİ ONARIMINDA ÇALIŞTIRILACAKTIR.

 

MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DÜZ LİSE MEZUNLARI İÇİN 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARINDAN ( MEB ) ONAYLI KALFALIK veya USTALIK BELGESİNE SAHİP OLMAK

 

Aranan diğer nitelikler:

 

Kdz. Ereğli Onarım Destek Komutanlığı ''Çok Tehlikeli'' sınıfa mensup bir işyeridir. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Oto Döşemeci meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu İşlerinde Engelli İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 3. ve 4. maddeleri gereğince ;

 

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

 

b. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak,

 

ç. Türk Ceza Kanunun 53. üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar , anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk , zimmet , irtikap , rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık , sahtecilik , güveni kötüye kullanma , hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ,edimin ifasına fesat karıştırma , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 

d.Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

 

e. Engellilerin '' Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik '' hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en % 40 oranında engelli gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olması,

 

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Oto Döşemeci meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık kurallarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

f. 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. İnci maddesinin 6.ıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması

 

g. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmaması,

 

ğ. Çalışabilir durumda olması,

 

h. Tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşıması

 

Dz.Kk.'Lığı Kdz.Ereğli Onarım Destek Komutanlığınca İstenecek Belgeler;

 

a. Diploma suretleri asılları adaylara ibraz edilmesi kaydıyla işyerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümünde yazılmış olması aranacaktır. )

 

b. Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi (Suretleri, asılları adaylara ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

 

c. İlgi (b) yönetmeliğin 4.üncü maddesinin 2.inci fıkrasına göre Engellilerin , Engellilik Ölçütü , Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan Sağlık Kurulu Raporu (Suretleri , asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır )

 

ç. TC kimlik numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanın aslı,

 

d. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Oto Döşemeci meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları İşyeri Hekimince kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

Meslek Bilgileri

 

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Oto Döşemecisi

KişiselBilgiler

 

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı

Kadın 18--(29.03.2001 - - -

Erkek 18--(29.03.2001 - - -

Öğrenim Bilgileri

 

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

 

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi

Kdz.Ereğli Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonu 09.04.2019 14:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

 

Yer :

 

Çalışma Adresi : SÜLEYMANLAR MAH. HASAN CANVER CD. KEMER MEVKİİ 

67300 EREĞLİ/ZONGULDAK

ZONGULDAK / TÜRKİYE

 

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

 

Diğer Bilgiler

 

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 1

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1217 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.