• BIST 2.056,33
 • Altın 791.80264
 • Dolar 13.4973
 • Euro 15.3569
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri NVİ Personel Alımı İlanı 2020

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri NVİ Personel Alımı İlanı 2020
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri NVİ Personel Alımı İlanı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam
edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav
başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
f) Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat
edebileceklerdir.
B-ÖZEL ŞARTLAR
KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
b) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML vb. Web
teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
c) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede
kullanılmış olmak
d) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş
olmak,
g) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya
function yazabilmek,
h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.
i) NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
TERCİHEN
1) Çağrı merkezi yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
2) Randevu yönetim sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
3) Sıramatik yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
4) Microsoft Specialist, Microsoft Certified Professional veya Microsoft Certified
Solutions Developer sertifikasına sahip olmak.
4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
d) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş
olmak,
e) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama)
konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
f) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.
h) NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adresli internet
sitelerinde yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru formu’na, 16-30 Ekim
2019 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki
aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar
elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800),
b) Özgeçmiş,
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu
belge),
ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.),
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
g) 2018-2019 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz
etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (YDS ve dengi sınava
girmek zorunlu değildir.) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak
değerlendirilecektir. Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile
yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla beş katı (5) aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve
www.nvi.gov.tr. sitelerinde 19 Kasım 2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 30 Kasım 2019 Cumartesi Günü saat 10:00 da, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü Yemekhanesinde (Çamlıca Mah. 408. Cadde No:136 Pk: 06200 Yenimahalle /
ANKARA) yapılacaktır.
Sözlü sınav 25-26-27 Aralık 2019 tarihlerinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü C Blok Toplantı Salonunda (Çamlıca Mah. 408. Cadde No:136 Pk: 06200
Yenimahalle / ANKARA) yapılacaktır.
V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr sitelerinde ilan
edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (6.756,12) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Adaylar Sözlü Sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz
edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir (Güvenlik Soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır)
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Bu haber toplam 1155 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.