• BIST 2.042,08
 • Altın 791.37754
 • Dolar 13.4946
 • Euro 15.3299
 • İstanbul 3 °C
 • Ankara -7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Milli Savunma Üniversitesi 12 Bin TL Maaşla 10 Devlet Memuru Alıyor

Milli Savunma Üniversitesi 12 Bin TL Maaşla 10 Devlet Memuru Alıyor
Milli Savunma Üniversitesi 12 Bin TL Maaşla 10 Devlet Memuru Alıyor

Milli Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (İSTANBUL) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.


KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.

f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,


g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), Ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.


Tercihen;

a) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif ağ ortamında etkin kullanımını konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) "CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching" eğitimini tamamladığını belgelemek (Tercihen geçerli sertifika sahibi olmak),

ç) CCNP eğitimini tamamladığını belgelemek,

d) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

e) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

B.2. VERİ MERKEZİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sunucu sanallaştırma ve fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.


Tercihen;

a) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) ve bu işletim sistemlerinin aktif dizin (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA, NFS, CIFS ve iSCSI servislerinin kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

b) VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

c) Powershell Scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,

d) Veri depolama sistemleri replikasyon, yedekleme (back-up) ve snapshot alma konularına hakim olmak,

B.3. ETKİ ALANI ve E-POSTA SERVİSLERİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) aktif dizin (LDAP), Exchange, DNS, DHCP, IIS servislerinin kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri alanlarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Group Policy oluşturma ve yönetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Windows batch scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

ç) IIS, KMS, WSUS, NFS, CIFS ve iSCSI konularında bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Exchange DAG mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

e) E-posta protokolleri (IMAP, POP, SMTP) konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

f) Açık kaynak e-posta yazılımı yönetimi alanında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

g) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,

B.4. SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yeni nesil Güvenlik Duvarları üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) ISO 27001 sertifikasına sahip olmak,

b) Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Offensive Security Certified Expert (OSCE) sertifikasına sahip olmak,

c) CCNA sertifikasına sahip olmak,

ç) Yerel ve geniş alan ağları (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz ağlar (IEE 802.1x), Sanal Özel Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,

d) NAC, SIEM, E-mail Gateway, Load Balancer, DLP, IPS, DDos, WAF ve log toplama cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

f) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. SİBER GÜVENLİK ANALİZ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme testleri, zafiyet tarama ve zararlı kod analizi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve worm gibi zararlılar hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak,

c) Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yerel ve geniş alan ağları (LAN, WAN), kablosuz ağlar (IEEE, 802.11), Sanal Özel Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,

b) ISO 27001 sertifikasına sahip olmak,

c) Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Offensive Security Certified Expert (OSCE) sertifikasına sahip olmak,

ç) CCNA sertifikasına sahip olmak,

d) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

e) Exploit kodlama konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Siber atak metodolojilerine sahip olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) konusunda kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. VERİTABANI UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Veritabanı analiz, tasarım, konfigürasyon, optimizasyon, normalizasyon, raporlama, yedekleme, yedekten veri dönme, cluster vb. mimarilerine hakim, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Linux sunucu işletim sistemlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

b) PostGreSQL Server Yönetimi veya Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) konusunda en az bir sertifikaya sahip olmak,

c) Linux üzerinde PostGreSQL veya Oracle Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) SQL, Store-Procedure ve Function,T-SQL veya PL/SQL bilgilerine sahip olmak,

d) Oracle veya PostGreSQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

e) Veritabanı performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak,

f) Veritabanı versiyon/patch geçişleri ve performans analizi konusunda yüksek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Hibernate ve ORM/persistance konusunda bilgili olmak,

ğ) Scripting (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Örün (web) sunucu (APACHE vb.) yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

B.7. JAVA YAZILIM ÖN YÜZ (FRONT-END) GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) JavaScript veya TypeScript teknolojilerinde en az 2 (iki) yıl geliştirme yapmış olduğunu belgelemek,

b) Primefaces, Angular.JS, Primefaces, Omnifaces, React, React Native veya Vue kütüphanelerinden en az biri ile en az 2 (iki) yıl geliştirme yapmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

b) Hibernate, ORM/persistance ve Spring Boot framework konusunda bilgili olmak,

c) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

ç) Tarayıcı uyumluğu ve responsive tasarım konularından tecrübe sahibi olmak,

d) Versiyon Kontrol sistemleri (Git vb.) ve sürekli geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

e) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

f) Örün (web) servis geliştirme (SOAP, REST, EJB, JPA, vb.) konularında deneyimli olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF vb.), raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak.

B.8. JAVA YAZILIM SUNUCU (BACK-END) GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Java teknolojileri (Java, J2EE, JavaScript, web servisleri (Restful, SOAP), Angular.JS, Primefaces, HTML5, CSS) konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Docker container ve Kubernetes deployment teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

c) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

ç) Mikroservis yazılım mimarisi ve Spring Boot Framework ile yazılım geliştirme yapmış olmak,

d) Tarayıcı uyumluğu ve responsive tasarım konularından tecrübe sahibi olmak,

e) Versiyon Kontrol sistemleri (Git vb.) ve sürekli geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

f) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

g) Örün (web) servis geliştirme (SOAP, REST, EJB, JPA, vb.) konularında deneyimli olmak,

ğ) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF vb.), raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

h) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring - slf4j, log4j, Graylog Appender, Graylog vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.9. İŞ GELİŞTİRME ANALİSTİ VE TEST UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Örün (web) arayüz ekran tasarımı (mock-up) ve yazılım test süreçleri konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Yazılım geliştirme projelerine ait analize uygun olarak test senaryolarının hazırlanması, dokümante edilmesi ve test planlarının yapılması konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

b) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Örün (web) ve mobil uygulama teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım test araçları ve test otomasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Agile veya Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Temel SQL bilgisine sahip olmak.

f) Hazırlanan test senaryolarına göre testlerin gerçekleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Test uygulamaları sonrasında sonuçların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Hataların çözümü ve kapanışında ilgili ekiplere destek verme konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

ı) Proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar başvurularını 21 Ekim - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapacaktır.

b) Adaylar başvuru için istenen belgeleri 22 Kasım 2019 tarihine kadar MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında istenen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (22 Kasım 2019 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)

c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek, zarar, kayıp ve gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 6 fotoğraf,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.),

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

ç) KPSSP3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

g) Detaylı Özgeçmiş,

ğ) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

h) SGK Hizmet Dökümü,

ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı olarak teslim edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılarak aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adresinden bilahare ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecektir.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Milli Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısı 10 (on)'dur.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak www.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne (İSTANBUL) müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Alınacak Personel Sayısı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı

10

6.756,12 TL

2 katına kadar

a) Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücretinin ÖZEL SARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

9. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

b) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim Bilgileri:

Tel: 0 312 562 05 43

Bu haber toplam 603 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.