• BIST 1.409,560
 • Altın 526,14
 • Dolar 9,2050
 • Euro 10,6650
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Öğretmen Subay alımı, Mühendis sınıfı subay alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Öğretmen Subay alımı, Mühendis sınıfı subay alımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Öğretmen Subay alımı, Mühendis sınıfı subay alımı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından subay alımına ilişkin yapılan ilana göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Öğretmen ve Mühendis alımı yapılacaktır. Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay alımı başvuru kılavuzu yayınlayan MSB, yayınladığı kılavuzda kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru şekli ve yeri, Genel Başvuru Şartları, Öğrenim ile İlgili Şartlar, Yaş ile İlgili Şartlar, Sağlık ile İlgili Şartlar ve adaylardan istenilen özel Şartlar gibi tüm detaylara yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sayfasında yer alan resmi bilgiler şöyle;

A. MUVAZZAF SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Deniz Kuvvetleri K.lığına Öğretmen veya Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve

Yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;


 
(1) 2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda “KPSS P3 Lisans Puanı (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır.) en az 60 olanlar, (2017 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir.)

(2) Herhangi bir Bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) ÖSYM tarafından yapılan son beş yıl içerisindeki (2015) dahil Yabancı Dil Sınav (YDS, e-YDS) notu mühendis sınıfı müracaatı bulunan adaylar için en az 55 olmak, öğretmen sınıfı müracaatı bulunan adaylar için en az 70 olmak,

(25.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararının Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 55 (Mühendisler için), YDS 70 (Öğretmenler için) notuna denk yabancı dil sınav notu (CPE, TOEFLİBT, CAE, PTE Akademi) kabul edilecektir. Adayların YDS sınavı haricinde sınav notu belgesini kurs bilgileri alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(5) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(6) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(V) Herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VI) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikteki diğer şartlara sahip olmak.

(2) ÖĞRENİM İLE İLGİLİ ŞARTLAR

(a) TABLO-1’de yer alan 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak, (Eş değer programlar kabul edilmeyecektir.)

(b) Mezuniyet akademik not ortalaması en az 2.75 (4’lük sistemde) ve üzerinde olmak,


 (100’lük sistemde mezuniyet notu olanlar için Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır.)
(c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1’de yer alan kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

(3) YAŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular).

(4) SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 2 No’lu Subay Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.


 
(c) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.

(ç) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.

(d) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

(5) ÖZEL ŞARTLAR:

(a) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nanogram TABLO-2’dedir.),

(b) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

(d) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(e) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,

(f) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

C. BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını 25 Ağustos 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.


 
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara ait fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri 2019 KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ve uygun bulunmaları ile yapılmış sayılacaktır.

(6) 2019 Yılı KPSS Puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, ilk defa 2019 Yılında KPSS sınavına giren adayların başvuruları KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip MSB tarafından 2019 Yılı KPSS puanları temin edilecektir.

(7) 2018 ve 2019 Yılı KPSS sınavından her ikisine de katılmış olan adayların en yüksek KPSS Puanı değerlendirmeye alınacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Öğretmen Ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Kılavuzu ile tüm detaylara ulaşmak için>>>

7. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız..
8. E-Devlet ile giriş yapmak için tıklayınız..
Bu haber toplam 803 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.