• BIST 2.819,32
 • Altın 1035.647
 • Dolar 17.9238
 • Euro 18.5183
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Lise, Önlisans ve lisans Mezunu 60 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor

Lise, Önlisans ve lisans Mezunu 60 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor
Lise, Önlisans ve lisans Mezunu 60 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bitiyor

TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
 Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI ADET
ÖĞR.
DURUMU ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
Büro Personeli 1 Lisans
Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve
Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın Yayın
lisans programlarının birinden mezun olmak. (4275)
Büro Personeli 1 Lisans
İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı,
İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim
Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun
olmak.(4273)
Büro Personeli 1 Lisans
Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik),
Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik
Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının birinden
mezun olmak.(4237)
Büro Personeli 3 Lisans
İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat,
Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve
Organizasyon lisans programlarının birinden mezun
olmak.(4431)
Büro Personeli 3 Lisans Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının
birinden mezun olmak.(4421)
Büro Personeli 5 Lisans Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans
programından mezun olmak.(4459)
Büro Personeli 1 Lisans İstatistik lisans programından mezun olmak.(4525)
Büro Personeli 4 Önlisans
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak. (3179)
Büro Personeli 2 Önlisans
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının
birinden mezun olmak.(3391)
Büro Personeli 4 Önlisans
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet),
Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans
programlarının birinden mezun olmak (3249)
Mühendis 2 Lisans İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. (4669)
Mühendis 1 Lisans
Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği veya Makine ve
İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak. (4639)
Mühendis 1 Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak. (4611)
Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
Mühendis 1 Lisans
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
lisans programlarının birinden mezun olmak. (4531)
Tekniker 1 Önlisans İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak. (3225)
Tekniker 1 Önlisans
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3293)
Tekniker 1 Önlisans
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma
Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi,
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak. (3235)
Tekniker 1 Önlisans
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi,
Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri
önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3366)
Tekniker 1 Önlisans
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita
Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının
birinden mezun olmak. (3319)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.
(2023/6013)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu
Olmak.(2061/6033)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu Olmak.
(2051/6027)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları Mezunu
Olmak.(2111/6053)
Teknisyen 1 Meslek Lisesi Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve
Dallarından mezun olmak. (2011/6006)
Destek Personeli 3 Lise
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak. (2001)
En az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
(Bu pozisyona yerleştirilenler şoför olarak çalıştırılacaktır.)
Destek Personeli 17 Lise
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
olmak.
(Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak
çalıştırılacaktır.)
1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel
şartlar aranacaktır.
2- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu
KPSSP93 puanı, Ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı
esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri değerlendirilecektir.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen
belgeler ile birlikte Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda
yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin
5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları
yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web
sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik
soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma Fotokopisi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve
bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Form İçin Tıklayınız)
6- Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( Sürücü belgesi, Çalışma süresi.. vs)
BİLGİ İÇİN
Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği
Tel: 0324 627 48 04
İlanın Yayımlandığı Gazete : Resmi Gazete(30631 Sayılı) ve Yeni Şafak Gazetesi
İlanın Yayımlandığı Tarih :20.12.2018
Son Başvuru Tarihi :03.01.2019 Mesai Bitimi (Saat:17:00)

Bu haber toplam 1181 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.