• BIST 2.014,21
 • Altın 781.70565
 • Dolar 13.3199
 • Euro 15.0895
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara -5 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Bilişim Personeli Yazılımcı Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Bilişim Personeli Yazılımcı Alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Bin TL Maaşla Bilişim Personeli Yazılımcı Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.


Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği" uyarınca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,


Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz


olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.


III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

A. Kıdemli Yazılım Uzmanı

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

.NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications sertifikasına sahip olmak,

Çok İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi

olmak,

MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,


T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip

olmak,

Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,

.Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,

Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak öncelikli tercih sebebidir.

B. Yazılım Uzmanı

Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

.NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip

olmak,

Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi

olmak,

Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip olmak.

C. Sistem Uzmanı

Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak

System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek.

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 24.06.2019 tarihinde saat 09:00'da başlayacak ve 08.07.2019 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

BELGE

AÇIKLAMA

a) Özgeçmiş

b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık

Fotoğraf

c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren

Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır.

Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK

hizmet dökümü,

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için

kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans

mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi

bilgileri detaylı olarak içeriyor olması

gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş

yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan

diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon,

e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon

bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve

belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu

bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya

tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan

bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse

adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d) KPSS Sonuç Belgesi

Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

e) Yabancı Dil Belgesi

Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

f) Mezuniyet Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet'ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)

ğ) Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda

istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren

belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlık tarafından tasdik edilerek aslı iade

edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından

doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların

doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70'inin ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan

başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday

sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak "VII. Sözleşme Ücretleri" bölümünde verilen tabloda yer alan "Sınava Çağrılacak Aday Sayısı" sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 (bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın "III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)" bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

ALINACAK KİŞİ

SAYISI

SINAVA ÇAĞIRILACAK

ADAY SAYISI

POZİSYON

AYLIK BRÜT

SÖZLEŞME ÜCRETİ

KATSAYI TAVANI

1

10

Kıdemli

Yazılım Uzmanı

3

1

10

Yazılım Uzmanı

2

1

10

Sistem Uzmanı

2

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Bu haber toplam 1141 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.