• BIST 1.344
 • Altın 453,969
 • Dolar 7,8081
 • Euro 9,3102
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 8 °C
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

Kültür Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla 19 Personel iş ilanı

Kültür Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla 19 Personel iş ilanı
Kültür Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla 19 Personel iş ilanı yayınladı. işte ilan metinleri.

ültür ve Turizm Bakanlığından:

STAJYER SANATÇI GİRİŞ SINAVI İLANI

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne aşağıda belirtilen branş ve sayıda Stajyer Sanatçı alınacaktır.

BRANŞ

SAYI

Postnişin

1

Semazen (Semazenbaşı (1)- Semazen(6))

7

Bayan Ses

1

Erkek Ses

2

Erkek Ses (Hafız)

1

Erkek Ses (Zakir)

2

Ritim (Bendir-Daire- Kudüm)

1

Ritim (Bendir-Daire- Kudüm-Halile-Erbane)

1

Ney

1

Klasik Kemençe

1

Bağlama (Divan Sazı, Azerbaycan Aşık Sazı)

1

TOPLAM

19

BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR:


1- Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2- Stajyer postnişin adayları için;

- Tarikat zikirleri bilgisi ve bir zikir ayinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneğine,


- Kur'an-ı Kerim tavrıyla Kur'an-ı Kerim okuyabilme yeteneğine,

- Tasavvuf kültürü ile dini literatürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığı ile kavram bilgisine,

- Kaside tavrı bilgisine,

- Dini müsiki formları, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine

sahip olmak.


3- Stajyer semazen adayları için;

- Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla stajyer semazenbaşı adayları için 41 (kırkbir), stajyer semazen adayları için 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,

- Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine,

- Mevlevi Ayini formu ve usülleri bilgisine,

- Mevlevilik Kültürü bilgisine,

- Sahne uyumuna,

sahip olmak.

4- Stajyer ses sanatçısı adayları için;


- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Klasik üslüp ve tavırda icra kabiliyetine,

- Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna,

sahip olmak.

5- Stajyer erkek ses sanatçısı (Hafız) adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Kur'an-ı Kerim sürelerinin tümüne ilişkin hakimiyete,

- Tecvid ve kıraat bilgisine (Aşere, takrib, tashih-i hurüf),

- Kur'an-ı Kerim tavrıyla Kur'an-ı Kerim okuyabilme yeteneğine,

- Kaside tavrı bilgisine,

- Klasik üslüp ve tavırda icra yeteneğine,

- Dini müsiki formları, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine,

- Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

6- Stajyer erkek ses sanatçısı (Zakir) adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- Tasavvuf Kültürü, zikir kalıpları form bilgisi, uygulama ve hançere kullanma yeteneğine,

- Dini müsiki formları, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Klasik üslüp ve tavırda icra yeteneğine,

- Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

7- Stajyer saz (ritim, ney ve kemençe) sanatçısı adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Stajyer ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine,

- Klasik üslüp ve tavırda icra yeteneğine,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

8- Stajyer bağlama (Divan Sazı, Azerbaycan Aşık Sazı) sanatçısı adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dini ve la-dini müsiki yanında, özellikle Tasavvufi Halk Müziği form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

- Açış ve/veya taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine,

- Tasavvufi Halk Müziği üslüp ve tavrında icra yeteneğine,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr,guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf., jpeg., vb. (güncellenemez) dosya formatında hazırlayarak, timm@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 04.08.2020 Salı günü saat 23:59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com Internet adreslerinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı özgeçmiş,

3- Kurum Internet sayfasında yer alan iş talep formu. (Güncel vesikalık fotoğraflı)

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

2- Adayların sınavda icra edecekleri eserlerin güfte ve notalarını 10 (on) nüsha olarak beraberlerinde getirmeleri zorunludur.

3- Yapılacak sınavlarda -gerektiği hallerde- repetitör Topluluk tarafından sağlanacaktır.

F- SINAV YERİ:

Sınav, Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası No: 66 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar 10 Ağustos 2020 günü saat 10:00'da başlayacak olup sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınavların tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda icra edeceği eserlerin güfte ve notaları (10'ar adet) ile sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı özgeçmiş, Kurum Internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adaylar, sınava aday numarası sırasına göre kabul edilecektir.

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınavlar, tek aşamada sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda adayın başarılı olabilmesi için her aşamadan alınan not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır. Sınavlara katılanların nihai başarı puanları, Sınav Kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. 70 tam puan altındaki küsürlu puanlar Sınav Kurulu'nca 70 tam puana tamamlanamaz. Sınav Kurulu üyelerinin vereceği puanlardan en yüksek ve en düşük puan arasında 40 puan ve daha fazla fark olduğunda, bu puanların geçersiz sayılarak geriye kalan puanların ortalaması geçerli puan olarak değerlendirilir.

Kabul Sınavı'nı kazananlar sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla ise, diğerleri yedek olur ve yedekler aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple göreve başlamamaları veya atamalarına engel bir durumun ortaya çıkması halinde yedek sıralamasına göre Topluluğun ihtiyacı dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atama yapılır.

Yedek liste, sınav sonucunun ilan edildiği takvim yılı için geçerli olup bu adayların takip eden yıl içinde atamaları yapılmaz.

İ- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınav sonuçları Genel Müdürlük tarafından sınav bitiminden itibaren on beş gün içinde Bakan onayından sonra Bakanlığımızın, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com Internet adreslerinden ilan edilecek olup sınav sonuçları ayrıca adayların iş talep formunda belirttikleri adrese yazılı olarak bildirilecektir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15 (onbeş) gün içinde atamaya esas belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Süresi içinde müracaat etmeyen ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 06/07/2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uygulanır

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OL HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMA TIKLA

Bu haber toplam 2118 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.