• BIST 2.372,35
 • Altın 945.108
 • Dolar 15.9075
 • Euro 16.8218
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS 65 Puanla Kamu Personeli Alıyor

KPSS 65 Puanla Kamu Personeli Alıyor
KPSS 65 Puanla Kamu Personeli Alıyor

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
TEKNİKER ALIM İLANI
Alay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri ,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadroya
açıktan atama yoluyla tekniker alınacaktır.
Sıra Kadro
Sınıfı
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyet
Kpss Kpss
No Unvanı Derecesi Türü Puanı
Endüstriyel
Elektronik
önlisans KPSS En az
1 Tekniker TH 10 1 programından Erkek/Kadın P93 65
mezun olmak. puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Tekniker kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Tekniker kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2. Başvuru Özel Şartları:
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel
Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
1
b) Ön lisans programlarından Endüstriyel Elektronik bölümünden mezun olmak
 c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN
BELGELER: Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
i) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri tasdik edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 03/10/2018 gününden 05/10/2018
günü
mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz
Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen veya Posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
2
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
08/10/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul
edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Tekniker Alımı için sözlü sınav 15 Ekim 2018 tarihinde saat: 09.30’da başlamak
üzere,
Alay Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları
e) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde
ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile
KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili
makamlara suç duyurusunda bulunulur.
8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday,
asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da
belirleyecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde
(www.alaybelediyesi.com) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
3
9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunu

Bu haber toplam 858 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.