• BIST 2.372,35
 • Altın 944.7
 • Dolar 15.9201
 • Euro 16.819
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 16 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS 55 puanla olmak üzere lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu kadrolu memur alımı

KPSS 55 puanla olmak üzere lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu kadrolu memur alımı
Kamu kurumuna en az KPSS 55 puanla olmak üzere lise mezunu, önlisans mezunu ve lisans mezunu kadrolu memur alımı başvuruları başladı

SPK memur alımı 2022 kontenjan dağılımı kontenjanları
17 Memur alımı, 2 Teknisyen alımı, 2 Aşçı alımı, 8 Hizmetli alımı olmak üzere 29 kadroya başvurular başladı.

Memur alımı başvuru genel şartları


 
Kadrolu memur alımı başvuruları kapsamında adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlara haiz olmaları,

Memur ve Teknisyen için 35, Aşçı ve Hizmetli için 30 yaşını doldurmamış olmaları,


 
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmaması,

Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması ya da veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olması şartları yer alıyor.

Kamu personel alımı mezuniyet ve KPSS hükümleri

8 Memur alımına Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksek okulu bölümlerinden KPSS 70,
2 Memur alımına Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı programlarının birinden KPSS 70,
5 Memur alımına Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümlerinden birinden KPSS 70,
1 Memur alımına Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi bir lisans programından KPSS 55,
1 Memur alımına Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi bir lisans programından KPSS 55,
1 Teknisyen alımına Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerinden KPSS 65,
1 Teknisyen alımına Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerinden KPSS 65,
2 Aşçı alımına Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarının birinden KPSS 60,
2 Hizmetli alımına Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis bölümünden KPSS 60,
4 Hizmetli alımına Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere liselerin herhangi bir alanından KPSS 60,
2 Hizmetli alımına Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere liselerin herhangi bir alanından KPSS 60 ile olacaktır.
Personel atama başvuru süreci

Başvuru için adaylar Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya online olarak 17 Ocak ile 1 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

SERMAYE PİYASASI KURULU
PERSONEL GİRİŞ SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler
sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Memur ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6) ÖSYM tarafından 2020 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede
belirtilen şartları taşımak.
Unvan Kadro Sayısı Görev Yeri Öğrenim Şartı Özel Şartlar KPPS Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
Sözlü Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı*
Memur 8 Ankara/İstanbul Ön Lisans Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek
yüksek okulu bölümlerinden birinden mezun
olmak
KPSSP93 70 32
Memur 2 Ankara/İstanbul Ön Lisans Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı programlarının
birinden mezun olmak.
KPSSP93 70 8
Memur 5 Ankara/İstanbul Lisans Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman Öğretmenliği bölümlerinden birinden
mezun olmak
KPSSP3 70 20
Memur 1 İstanbul Lisans Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi
bir lisans programından mezun olmak
KPSSP3 55 4
Memur 1 Ankara Lisans Santral hizmetlerinde çalıştırılmak üzere herhangi
bir lisans programından mezun olmak
KPSSP3 55 4
Unvan Kadro Sayısı Görev Yeri Öğrenim Şartı Özel Şartlar KPPS
Puan Türü
KPSS Taban
Puanı
Sözlü Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı*
Teknisyen 1 Ankara Ortaöğretim
dengi mesleki
veya teknik
eğitim
Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer
bölümlerinden mezun olmak
KPSSP94 65 4
Teknisyen 1 İstanbul Ortaöğretim
dengi mesleki
veya teknik
eğitim
Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer
bölümlerinden mezun olmak
KPSSP94 65 4
Unvan Kadro
Sayısı
Görev Yeri Öğrenim Şartı Özel Şartlar KPPS Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
Sözlü Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı*
Aşçı 2 Ankara Lisans Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarının
birinden mezun olmak
KPSSP3 60 8
Unvan Kadro Sayısı Görev Yeri Öğrenim Şartı Özel Şartlar KPPS Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
Sözlü Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı*
Hizmetli 2 Ankara Ortaöğretim dengi
mesleki veya teknik
eğitim
Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis bölümünden
mezun olmak
KPSSP94 60 8
Hizmetli 4 Ankara Ortaöğretim ve dengi
okul
Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak
KPSSP94 60 16
Hizmetli 2 İstanbul Ortaöğretim ve dengi
okul
Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak
KPSSP94 60 8
* Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden
fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) veya gerek
görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Sınav başvuruları 17.01.2022 - 01.02.2022 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu”nun
çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması
olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.
Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin
mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.
Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70
olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi
üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi
üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu
tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara
göre atanacaktır.
SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://sinav.spk.gov.tr
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Bu haber toplam 473 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.